Eğitimle İlgili Yazılar Editörün Seçtikleri

İYİ BİR ÖĞRETMEN NASIL OLMALIDIR

Eğitim öğretimimizin önemli tartışmalarından biri de ‘’İyi bir öğretmen nasıl olmalıdır?’’ tartışmasıdır. İyi öğretmenin evrensel bir standardı yoktur. İyi öğretmen kişiye ve toplumların kendi normlarına göre değişebilir.

‘’İyi bir öğretmen nasıl olmalıdır?’’ sorusu sorulduğunda çok çeşitli cevaplar alabiliriz ve genelde cevaplar birbirine benzemektedir. ‘’İyi bir öğretmen nasıl olmalıdır’’ sorusunun cevabı aşağıdaki cevaplar gibi olabilir.

İyi  öğretmen alan bilgisine hakim olmalıdır, iyi öğretmen kendini yetiştirmiş olmalıdır, iyi bir öğretmen yabancı dil bilmelidir, iyi bir öğretmen insanları ve özellikle çocukları sevmelidir, iyi bir öğretmen fedakar olmalıdır, iyi bir öğretmen sabırlı olmalıdır, vb…

İşin ilginç tarafı ‘’İyi bir öğretmen nasıl olmalıdır?’’ sorusunun binlerce cevabı olabilir. Tüm cevaplar da kendi içinde değerlidir. Ancak yukarıda sıralamış olduğumuz iyi öğretmen tanımları aslında iyi bir öğretmenin vasıfları değil; normal bir öğretmenin vasıfları olmalıdır çünkü bu vasıflar her öğretmende olması gereken özelliklerdir.

İyi öğretmenin özellikleri

 • İyi öğretmen, diğer öğretmenlerin yaptıklarına ilave olarak çok farklı şeyler yapabilen ve sıra dışı sonuçları alabilen öğretmendir. Çünkü diğer öğretmelerle aynı şeyleri yapan öğretmenler, aynı sonuçları almaya mahkumdur.
 • İyi bir öğretmen; yerine göre hem öğretmen, hem anne-baba, hem rehber, hem arkadaş olabilmelidir. Çünkü öğretmen belki de pek çok anne-babadan bile fazla öğrencilerle zaman geçirmektedir.
 • İyi bir öğretmen, öğrencilerinin ailevi durumları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Öğrencilerin ailevi durumları eğitim öğretimi olumlu/olumsuz anlamda etkilemektedir. Öğretmen, ailevi durumu sıkıntılı olan öğrencilerine yerine göre rehberlik edebilmelidir.
 • İyi bir öğretmen, öğrencilerinin psikolojileri hakkında fikir sahibi olmalıdır. Öğrencilerin psikolojik durumları, dersler hakkındaki düşünceleri ve hatta kendi haklarındaki kanaatleri ders başarılarını etkilemektedir.
 • İyi bir öğretmen öğrencilerinin derslere olan bakış açılarını, insanlara olan bakış açılarını, gelecek hakkındaki beklentilerini, kendi kendileri hakkındaki düşüncelerini çok iyi analiz edebilmelidir.
 • İyi bir öğretmen, geçmiş eğitim öğretim hayatlarında yaşamış oldukları küçük başarısızlıklar sebebiyle kendileri hakkında olumsuz kanaat geliştirmiş olan öğrencilerin bu olumsuz kanaatlerini olumluya dönüştürebilmeli; fiziksel bir sorunu olmayan tüm öğrencilerin aşağı yukarı eşit seviyede zekaya sahip olduklarını öğrencilerine kavratabilmelidir.
 • İyi öğretmen, tembel veya çalışkan öğrenci olmadığını; sadece derslerine odaklanmış veya odaklanamamış öğrencinin olduğunu öğrencilerine öğretebilmeli ve aynı zamanda derslere odaklanma yöntem ve tekniklerini de öğrencilerine öğretmelidir.
 • İyi öğretmen yerine göre öğrencilerine küçük başarılar yaşatmalı ve bu yolla öğrencilerin biraz çaba göstermek kaydıyla başarılı olabilecekleri hakkında kanaat geliştirmelerine fırsat vermelidir.
 • İyi bir öğretmen ne yapıp edip öğrencilerini gerektiği gibi motive edebilmelidir.
 • İyi bir öğretmen her şartta ve durumda iyimser düşünebilme becerisini kazanan ve bu yeteneğini öğrencilerine de öğretebilendir.
 • İyi bir öğretmen olumsuz düşüncelerin semtinden bile geçmemeli, imkansız sözcüğünü lügatından çıkarıp atmalıdır.

 

 

Yazdır

Yazar hakkında

Fatih Pınar

1 yorum

 • Sayın hocam, eğitimin ve öğretimin önemini bizlere hatırlattığınız için teşekkür ederiz. İlmin önemi kadar alimin de ne kadar önemli olduğunu bir daha öğrenmiş olduk.

Yorum yap