Yazaradmin

Testler

Fiil Kipleri Test 7

FİİL KİPLERİ TEST 7 1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem haber hem dilek kipiyle çekimlenmiş...

Testler

Tamlamalar Test 6

TAMLAMALAR TEST 6 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması sıfat görevinde...

Testler

Sözcük Türleri Test 11

SÖZCÜK TÜRLERİ TEST 11 1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçekte somutken mecaz bir anlama gelerek...

Testler

Tamlamalar Test 5

TAMLAMALAR TEST 5 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur? A) Bayramlarda herkes...

Testler

Ses Bilgisi Test 10

SES BİLGİSİ TEST 10 1.Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek vardır? A) Sandal ağacını...