Yazaradmin

Testler

ANLATIM BOZUKLUKLARI TEST 3

ANLATIM BOZUKLUKLARI TEST 3 1.Açık oturumda şiirin ne olduğunu saatlerce tartıştılarsa da bir...

Testler

Sözcük Türleri Test 17

1.Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi tür bakımından farklıdır? A) Yeşil yeşil...

Testler

Edat-Bağlaç Test 3

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yalnız” sözüğü “Ona bunu veririm, yalnız şimdi...

Testler

Tamlamalar Test 9

1.”Sırt çantasını nereye koymuşlar?” cümlesindekiyle özdeş isim tamlaması...

Testler

Edat-Bağlaç Test 2

Edatlar; kelimeler ve cümleler arasında anlam ilişkisi kurar, ifadelere çeşitli anlam ayrıntıları...

Testler

Sözcük Türleri Test 16

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır? A) Hangi bölümde okumak...