Yazaradmin

Testler

Fiil Kipleri Test 8

1.Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerden hangisi, haber kipiyle çekimlenmemiştir? A) İstanbul bu...

Testler

Tamlamalar Test 8

1.“İsim tamlamalarında, tamlayan ekinden önce çoğul veya iyelik eki gelebilir.” Bu kurala örnek...

Testler

Sözcük Türleri Test 12

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük zamir görevinde kullanılmıştır? A)O da böyle...

Testler

Paragraf Testi 9

1.Milleti millet yapan unsurların başında dil yer alır. Her milletin konuştuğu dil kendi milletinin...

Genel

10.KASIM ANMA PROGRAMI

(Sahne karanlıktır, öğrenciler yerde yatmaktadır.) Erkek öğrenci : Bu millet, Bu , vaktiyle...