Yazaradmin

Ders Notları

Edebiyat Akımları

EDEBİYAT AKIMLARI Edebiyat akımlarının oluşmasında toplumsal yapıdaki gelişme ve değişmeler...

Testler

Karma Dil Bilgisi Testi 10

KARMA DİL BİLGİSİ TESTİ 10 1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat değildir? A)...

Testler

Edebiyat Deneme Sınavı 10

1. Hüseyin Cahit Yalçın, hayatının son döneminde bir soruşturma için Mustafa Baydar’a verdiği...

Testler

Tanzimat Edebiyatı Test 28

TANZİMAT EDEBİYATI TEST 28 Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatı sanatçısı değildir? A)...