Yazaradmin

Testler

Divan Edebiyatı Test 21

DİVAN EDEBİYATI TEST 21 Aşağıda Divan edebiyatıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi...

Testler

Ekler Test 7

EKLER TEST 7 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük hem iyelik hem hâl eki almıştır? A)...

Testler

Fiil Kipleri Test 6

FİİL KİPLERİ TEST 6 Aşağıdaki dizelerin hangisinde şimdiki zaman çekimi yoktur? A) Ölüm indiriyor...

Genel Testler

Cümlenin Ögeleri Test 6

CÜMLENİN ÖGELERİ TEST 6 I. Hafif yağmurlu geceleri severim. II. Küçük bir bulut geçiyor düşe kalka...

Testler

Halk Edebiyatı Test 14

HALK EDEBİYATI TEST 14 Aşağıdakilerden hangisi Halk ve Divan edebiyatının ortak özelliğidir? A)...

Testler

Sözcük Yapısı Test 5

SÖZCÜK YAPISI TEST 5 1.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır...

Testler

Karma Dil Bilgisi Testi 8

KARMA DİL BİLGİSİ TESTİ 8 1.Bahçesini gül fidanları ile biri kara, biri beyaz iki dut ağacının...