Testler

İsim Tamlamaları Test 1

İSİM TAMLAMALARI TEST 1

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime grubu bir isim tamlamasıdır?
A) Kağnıdaki kadına bu müjdeyi vermek aklından geçtiyse de hemen bundan caydı.
B) Sona yaklaşmakta olanların sabırsızlığı Çakır’ın da yüreğini sarmaya başlamıştı.
C) Çevik bir hareketle atından atladı.
D) At kendi kendine ve uysal adımlarla sahibini takip ediyordu.
E) En yakın evden bile elli adım uzaktaydı.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır?
A) Bütün köyde derin bir sessizlik vardı.
B) Yürüyen birinin ayak sesleri yaklaştı ve bir kadın sesi duyuldu.
C) Orta yaşlı bir kadın hayretle genç adama baktı.
D) Kağnıdaki sandıklardan birini kavrayarak kepeneğin üzerine oturttu.
E) İlk önce kağnıdaki sandıklarla torbaları sedirin yanında taşıdı.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması vardır?
A) Şimdi kırk beş yaşında, sağlam, dinç ve iyi yürekli bir kadındı.
B) Bize bir tarhana çorbası yapar mısın?
C) Uzatılan keseyi alarak onun arzusunu yerine getirdi.
D) Çakır, evden çıkarken yalnız küçük bir yiyecek torbası almıştı.
E) Çabuk adımlarla ahıra yürüdü.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır?
A) Kendi adamları arasında bu kıratta ancak Çakır vardı.
B) Henüz çok gençti; ama sadakatin ve fedakarlığın örneği bir yiğitti.
C) Çakır kendisini suya atarak akıntının yardımıyla selamete ulaşmıştı.
D) Bu bakımdan benim köyüm o kadar emniyetli sayılmaz.
E) Kağnının üstünü kalın keçelerle örttü.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla isim tamlaması vardır?
A) Tam öğle vakti bir orman kıyısında üç dervişe rastladı.
B) Derviş, elini çıplak göğsüne gayet sert bir vuruşla vurdu.
C) Çakır’ın koynundaki gizli mektubu nereden bilecekti?
D) Atının üzerinde dizlerinin titrediğini hissetti.
E) Zebella kılıklı dervişin zebani gibi de kuvvetli olduğu anlaşılıyordu.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı bir sıfat tarafından nitelenmiş belirtili isim tamlaması vardır?
A) Ormanın kıyısında vuruşan sanki iki tımarlı değil de iki ordu vardı.
B) Beriki onun hamlesini çeldikten sonra kendisi saldırdı.
C) Sadık hayvan koşarak sahibinin yanına geldi.
D) Kış gecelerinde kahramanlık ve Battal Gazi hikayeleri dinlemişti.
E) Siyah kalemimin kapağını gören var mı?

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim tamlaması yoktur?
A) On iki yaşındayken kışın korkunç oyunlar oynarlardı.
B) Amcası tımarlı sipahi iken Çakır’a Türk usulü silme tokat atmasını öğretmişti.
C) Ormanın bir yerinde, arılar büyük bir yarığın içine alışmışlar, bal yapıyorlardı.
D) Durumun ciddiliğini anladı ve çılgına döndü.
E) Mıstık’ın palası, yanağında bir yara açmıştı.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir isim tamlaması kullanılmıştır?
A) Hızından havada bir ıslık sesi, ardından bir çıtırtı işitildi.
B) Onun elinde üç karışlık güdük bir parça kalmıştı.
C) Tımarın boşalıncaya kadar benim adamım olmak ister misin?
D) Senin kullarından olmayı cana minnet bilirim.
E) O benzeri görülmemiş savaşta kaç kere ölümün veya tutsaklığın eşiğine kadar gelmişler.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “eski” kelimesi, bir isim tamlamasını nitelemiştir?
A) Eski bir not defteri bulmuştu.
B) Eskiden buralarda ne geyikler yaşarmış.
C) Yarın eski arkadaşlarla buluşacağım.
D) Eski köye yeni adet mi getiriyorsun?
E) Koltuğun altında eski bir terlik buldum.

10. Bazen belirtili isim tamlamalarında tamlanan iyelik eki almaz. Aşağıdakilerden hangisinde bunu örneklendiren bir kullanım vardır?
A) Su şişemi nereye koydunuz?
B) Bizim evde günde dört defa çay demlenir.
C) On yıl sonra sütanasının evine gidiyordu.
D) Köyüne bahar güneşinin ışığı altına girdi.
E) Evin önünde bir at durunca Satı Kadın göründü.

11. Aşağıdakilerden hangisinde birden fazla tamlanan bir tamlayana bağlanmıştır?
A) Kaşlarının çatıklığı, bakışlarının sertliği geçti.
B) Bitkin adımlarla yürüyerek sedirin öteki ucuna oturdu.
C) Öylece yanında yatıyor, anasının yanaklarını ve saçlarını okşayarak.
D) Yalnız Allahın günü güreşip yara bere içinde kalırlar.
E) Başında kırık dökük bir tahta parçası vardı.

12.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim tamlaması niteleme görevinde kullanılmıştır?
A) Kara gökler kül rengi bulutlarla kapalıydı.
B) Hamur tahtasının üstünde yufka açıyordu.
C) Bu sırada kapının önünde gürültüler oldu.
D) Yamalı, yırtık pırtık giyimler içindeydi.
E) Adamın üstüne başına, bıçağına, duvara asılmış olan kılıç, sadak ve yayına bakarak sordu.

13.Komşu yayladaki Türkmen obasının çocuklarıyla arkadaşlık ederken ata binmesini öğrenmişlerdi.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıda altı çizili olan isim tamlamasının özdeşi vardır?
A)Ona böyle demesinin sebebi at sevgisindeki aşırılığıydı.
B) Bursa ve Edirne’nin yüzölçümünü biliyorum.
C) Şu parlak ay ışığının altında dünya güzelliklerini göreyim, diyorum.
D) Etli börekten bir dilim de ben alabilir miyim?
E) Çam ormanı peri masallarındaki memleketler kadar göz alıcı idi.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması vardır?
A) Köyün hocasıyla konuşup ertesi gün derse başlamıştı.
B) Okuyup yazmanın dışında onlara asıl kendi bildiği şeyleri öğretiyordu.
C) Onlara karakucak güreşinin bazı oyunlarını da öğretmişti.
D) Murat yaşça en küçüğü idi dört çocuğun.
E) Onun uğraşları da böyle üstün kuvvetlere karşın insan gücü üstünde bir emekle yapılmıştı.

15. Aşağıdakilerin hangisinde tamlananı soyut isim olan bir isim tamlaması kullanılmıştır?
A) Hayatın tadını çıkarmayı bilen biridir Orhan Bey
B) O da arkadaşının köyüne gitmişti.
C) Çok sıkı yürüyüşlerle Akhisar ovasına gelmişler.
D) Atlarımızın çoğunu da sel götürmüştü.
E) Bulanık sel suyu hiç de bizim derelerin suyuna benzemiyor.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi bir isim tamlamasıdır?
A) Bu, çıyan suratlı, hain bakışlı, çirkin birisiydi.
B) Bir karışlık kapı eşiğini aşamadığın günler daha dün gibi gözümün önünde.
C) Eğilip içtiler, buz gibi tatlı bir suydu.
D) O zaman bu gördüğün çam ormanı yokmuş.
E) Kısa boylu, kıvırcık saçlı, esmer, şişman ve şaşı birisiydi.

17. Aşağıdakilerden hangisinde hem tamlayanı hem de tamlananı isim olmayan bir isim tamlaması vardır?
A) Onların hepsini ben alacağım, diye tutturdu.
B) Ankara yolu üzerinde bir kaza olmuş.
C) Biraz yürüyerek bacaklarının uyuşukluğunu giderdiler.
D) Adamın öfkesi az sonra yatışmıştı.
E) Gece yarısından sonra Bodrum’a yanaştı.

18. Hem tamlayanı hem de tamlananı sıfat tamlaması olan bir isim tamlaması aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?
A)Mavi gömleğinin sarı düğmeleri çok güzel görünüyordu.
B)Gecenin sessizliğinde geminin yardığı suların fısıltısını dinliyordu.
C)Geminin arkasındaki küçük güverteye bağdaş kurmuşlardı.
D)Gözleri uyurken kafalarının içi uyanık olurdu.
E)Rüya görmeden beyninin içinden geçen manzaraları seyretti.

19.Aşağıdakilerden hangisi bir isim tamlaması bir ismi nitelemiştir?
A) Elindeki çanağın içinde ne vardı acaba?
B) Deniz kestanesi saçları güneşte parlıyordu.
C) Birkaç Osmanlı akçası ve Venedik florisi çıkararak uzattı.
D) İstanbul’un karışık sokaklarında bir hayli yürüdüler.
E) Yaşlıca bir adamın girmesiyle ayağa kalkarak selamladılar.

20. Aşağıdakilerden hangisinde arasına kelime ya da kelime grubu girmiş bir isim tamlaması vardır?
A) Ev sahibi, şerbet kaselerini almak için bekleyen uşağa emir verdi.
B) Ona üç katlı evin orta katında bir oda hazırlamışlardı.
C) Biraz sonra yol yorgunluğunun tesiriyle derin bir uykuya dalıp uyudu.
D) Ev sahibinin dudaklarındaki gülümseme kayboldu.
E) Hissesinin yarısını kendisine vereceğim.

 

Hazırlayan: Süleyman Kara

CEVAPLAR: 1-B, 2-B, 3-C, 4-A, 5-A, 6-E, 7-A, 8-A, 9-A, 10-B, 11-C, 12-A, 13-C, 14-D,

15-A, 16-B, 17-A, 18-A, 19-B, 20-B

Word dosyası olarak indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

İsim Tamlamaları Test 1

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

28 yorumlar

Yorum yap