Yazılı Soruları

12.Sınıf Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları B Grubu

Demek ki seviyordu, demek ki bir seneden beri belki, belki daha evvelinden beri, belki senelerden beri seviyor ve bunu gizliyordu. Necip’in kendine karşı bu kadar ciddi davranıp kalbinin duygularını hiçbir suretle açıklamaması, onu ruhunun derinliklerinde saklaması, kalbinden istemeye istemeye hissettiği memnuniyete şimdi teşekkür eden, bir hürmet ilave ediyordu; bu hareketi o kadar samimi, temiz, büyük görülüyordu. Bir kere anlaşılınca tereddütler, korkular, şüpheler, bunlar gelip geçen, geldikleri zaman bile bu emniyeti yok edemeyen birtakım küçük bulutlar oldu; asıl olarak “O beni seviyor.” emniyeti ve bunun memnunluğu vardı.( Mehmet Rauf, Eylül )
1.Metinde hangi anlatım teknikleri kullanılmıştır? Anlatım tekniklerinin psikolojiyi yansıtmadaki etkisini açıklayınız.(10P)
2.Aşağıdaki sözlüklerin yazarlarını karşılarına yazınız. ( 10P)
Lehçe-i Osmani………………………………………
DivanüLügâti’t-Türk………………………………………………….
3.Aşağıdaki eserlerin yazarlarını karşılarına yazınız.(10P)
Uzun Hikaye ………………………………………..
Yeniden Bahar Olsa ……………………………………………
4.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili bölümlerde hangi yolla mecaz yapıldığını cümle sonundaki parantez içine yazınız.(10P)
Tatlı tebessümünü kimseden eksik etme. (………………………………………………………)
Bahar aylarında rahmet düşmezse ürün iyi olmaz.(…………………………………………………………)
Ata sporumuz bugün birçok ilde bireysel çabalarla varlığını sürdürüyor.(…………………………………………………)
Güneş söğüt ağaçlarının arasından damlıyordu. (………………………………………………………..)
Sabahtan uğradım ben bir fidana. (…………………………………………..)
5.Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin anlamlarını cümledeki bağlamdan hareketle karşılarına yazınız.( 5P)
♠Bir profesörün köpeği kütüphanenin yolunu bilmediği için utandığını bizzat itiraf etmişti……………………
♠Sevgileri güya böylece perçinleşmiş oluyordu.…………………………………………………..

Sınavların yapıldığı okul karşı yöne düşüyordu. Yeniden geçtiler caddeyi, ürke ürke. Ara sokaktan yürüdüler. Yüksek bir duvarın yanındaki kapıda durdular. Okulun öğrenci giriş kapısıydı bu. İçerden uğultular geliyordu. Yağmur taş duvarların arasından çıkan aykırı yeşillikleri patlatmıştı.
– Bizden de erken gelenler olmuş. Geç meç kalmış olmayalım?
Hademe giyimli bir kadın onlara doğru yürüdü, taşlı yoldan. Bezgin, alışık bakışlarıyla, anne-kızın üstünden dışarda bir şeye bakıyordu.
Anne, saygılı sordu:
– Geciktik mi acaba? Çocukların çoğu gelmiş.
Hademe kadın ilgisiz,
Parasız yatılı imtihanların çocukları hep erken gelir. Hiç gecikmezler.
Çocuk annesinden ayrıldı. Kıyısı duvarlı taş yolda yürümeye başladı. Hademe kadın, görmedikleri bir iskemleyi görmedikleri bir çatının oraya çekip oturmuş, yün örmeye başlamıştı.
Çocuk dönemeçte arkasına baktı. Dış kapıda annesi yağmurun altında gülümseyerek duruyordu.
(Parasız Yatılı)
6.Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne bağlı kalarak cevaplayınız.
a.Bu metin hangi hikâye anlayışıyla yazılmıştır?Bu hikâyenin yazıldığı edebi anlayışın en az 3 tane özelliğini belirtiniz. (8P)
b.Bu hikâye anlayışıyla eser veren 3 tane yazar yazınız.(6P)
c.Metnin konusu hakkında bilgi veriniz.(5P)
d.Yukarıdaki metinde altı çizili cümlelerin sizde uyandırdığı duyguları en az beş cümle ile ifade ediniz. (10P)
7.a.Aşağıdaki metinde parantezle belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz. (15p)
b.
Aşağıdaki metinde altı çizili sözcüklerde görülen ses olaylarının ne olduğunu belirtiniz.(10P)
Otele varacağım(   )Daktiloyu açacağım(    )
Trende beni yakalayan(   ) yakalayıp apar topar bu tanımadığım istasyonda indiren duygunun pençesinde tuşlara dokunacağım(    )
Ben ne yazabilirim ki(    )
Yazdığım neye yar (    )
Olsun (    ) işte besmeleyi çektim( ) işte yazıyorum (   )
“Ben o zamanlar on altı yaşındaydım(    )lise birde(    ) İnce uzun bir oğlan(    )Saçlarım kirpi gibi dik duruyor(    )ne yana, ne geriye taranıyor, beni deli ediyordu. Babam ‘İnatsın, inat(     )İnatçı adamın saçı yatmaz. Dedene çekmişsin besbelli. Keşke annene benzeseydin’ diyordu.(    )

varacağım:
çektim:
oğlan:
duruyor:
diyordu:

CEVAPLAR:
1. İç çözümleme kullanılmıştır. İç çözümleme, anlatı türleri içinde kahramanların iç dünyasının, duygu, düşünce ve hayallerinin yazar tarafından ifade edildiği bir anlatım tekniğidir. Bu tekniği kullanan yazar, mümkün olduğunca objektif olur. İç çözümleme tekniği kahramanların tanıtımına yardım ettiği gibi anlatımın gerçekliğe daha da yakın olmasını sağlar. Psikoloji bilimi insanın ruh dünyasını ele aldığı için romanlarında bu bilimden yararlanan sanatçılar karakterlerin ruh hallerini yansıtmada daha başarılı olurlar.
2.Lehçe-i Osmani:Ahmet Vefik Paşa
DivanüLügâti’t-Türk: Kaşgarlı Mahmut
3.Uzun Hikaye: Mustafa Kutlu
Yeniden Bahar Olsa: Sevinç Çokum.
4.Tatlı tebessümünü kimseden eksik etme. (doğadan insana aktarma)
Bahar aylarında rahmet düşmezse ürün iyi olmaz.(mecazımürsel)
Ata sporumuz bugün birçok ilde bireysel çabalarla varlığını sürdürüyor.(dolaylama)
Güneş söğüt ağaçlarının arasından damlıyordu. (istiare)
Sabahtan uğradım ben bir fidana. (istiare)
5.Bir profesörün köpeği kütüphanenin yolunu bilmediği için utandığını bizzat itiraf etmişti. (şahsen)
♠Sevgileri güya böylece perçinleşmiş oluyordu. (sağlamlaştırmak)

6.a.Modernizmi ele alan hikâye anlayışıyla yazılmıştır. Modernizm, geçmişe karşı şimdiki zamanın yüceltilmesini ifade eder. Temelde dayandığı fikir; geleneksel olanın bir kenara bırakılıp yeni bir kültür icat edilmesi gerektiğidir. Geleneksel yapı ve anlatım reddedilerek “yeninin ortaya çıkarılması” anlayışı hâkimdir.
b.Adalet Ağaoğlu, Yusuf Atılgan, Pınar Kür
c. Yoksulluk, kimsesizlik konusunun ele alanıdığı hikayede yazar, anne ve kızın yoksul hayatlarını, çektikleri sıkıntıları, hayal ve ümitlerini tasvir ederek okuyucunun duygularını harekete geçirmeye çalışır.
d.Fakirlik o dönemde olduğu gibi günümüzün de en önemli sorunlarından biridir. Fakirsen maalesef çocuğuna iyi bir eğitim imkanı oluşturamazsın. Aldığın eğitime, gittiğin okulda verilen eğitime mecbursun. Bunun dışında dışarıdan özel ders, dersaneden yararlanma şansın yoktur. Elindekiyle idare etmek zorundasın.

7.a. Otele varacağım( .  )Daktiloyu açacağım( .   ) Trende beni yakalayan( ,  ) yakalayıp apar topar bu tanımadığım istasyonda indiren duygunun pençesinde tuşlara dokunacağım( .   )
Ben ne yazabilirim ki(  !  )
Yazdığım neye yar ( ?   )
Olsun ( ,   ) işte besmeleyi çektim(, ) işte yazıyorum ( .  )
“Ben o zamanlar on altı yaşındaydım(  ,  )lise birde(. ) İnce uzun bir oğlan (,    ) Saçlarım kirpi gibi dik duruyor( ;   )ne yana, ne geriye taranıyor, beni deli ediyordu. Babam ‘İnatsın, inat(  !   )İnatçı adamın saçı yatmaz. Dedene çekmişsin besbelli. Keşke annene benzeseydin’ diyordu.(  ”  )

varacağım:yumuşama
çektim:benzeşme
oğlan:hece düşmesi
duruyor: ses olayı yok
diyordu: ünlü daralması

12.sinif secmeli turk dili ve edebiyatı 1en.donem 1.yazili sorulari b grubu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

50 yorumlar

Yorum yap