Şiir İncelemeleri

Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor Şiirinin Tahlili

BİR BAYRAK RÜZGAR BEKLİYOR

Şehitler tepesi boş değil,
Biri var bekliyor.
Ve bir göğüs, nefes almak için;
Rüzgar bekliyor.
Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye;
Yattığı toprak belli,
Tuttuğu bayrak belli,
Kim demiş meçhul asker diye?

Destanını yapmış, kasideye kanmış.
Bir el ki; ahretten uzanmış,
Edeple gelip birer birer öpsün diye fâniler!
Öpelim temizse dudaklarımız,
Fakat basmasın toprağa temiz değilse ayaklarımız.
Rüzgarını kesmesin gövdeler
Sesinden yüksek çıkmasın nutuklar, kasîdeler.

Geri gitsin alkışlar geri,
Geri gitsin ellerin yapma çiçekleri!
Ona oğullardan, analardan dilekler yeter,
Yazın sarı, kışın beyaz çiçekler yeter!
Söyledi söyleyenler demin,
Gel süngülü yiğit alkışlasınlar
Şimdi sen söyle, söz senin.

Şehitler tepesi boş değil,
Toprağını kahramanlar bekliyor!
Ve bir bayrak dalgalanmak için;
Rüzgar bekliyor!
Destanı öksüz, sükûtu derin meçhul askerin;
Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye
Yattığı toprak belli,
Tuttuğu bayrak belli,
Kim demiş meçhul asker diye? …

Arif Nihat Asya

İÇERİK:
Arif Nihat Asya’nın “bayrak şairi” olarak nitelendirilmesinde “Bayrak” şiiri kadar önemli olan diğer şiiri de “Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor” şiiridir. Arif Nihat Asya’ya göre  vatan toprakları  için canlarını seve seve feda eden, bu kutsal vatan için şehit düşen askerlerin hiçbirisi “meçhul asker” değildir. Şehit Mehmetçiklerimize övgünün güzel bir ifadesi olan bu şiirde “bayrak şairi” “bayrak sevgisi, kahramanlık ve şehitlik” temalarını coşkun ve destâni bir üslupla anlatır.

“Şehitler tepesi boş değil,
Biri var, bekliyor…
Ve bir göğüs nefes almak için
Rüzgâr bekliyor”

Bu dizelerde şair, Türk bayrağını  “bekçi” olarak nitelendiriyor. Şehitler tepesi boş dğeildir, onu bekleyen biri vardır.  Bu bekleyen de Türk bayrağıdır. Bayrak nefes almak için, yaşamak için rüzgarı beklemektedir. Şair, yurdumuzun üzerinde her daim dalgalanmasını istediği bayrağın rüzgârının kesilmemesini diler:

“Rüzgârını kesmesin gövdeler…
Sesinden yüksek çıkmasın…

AHENK UNSURLARI
Arif Nihat Asya, anlatımına canlılık ve ritim katmak amacıyla  serbest tarzdaki şiirlerinde bile kafiyeden vazgeçmez. Serbest tarzda yazılan bu şiirde de ahenk, kafiye, redif, kelime tekrarları, aliterasyon ve asonansla sağlanmıştır. 

KAFİYE VE REDİFLERİ:

  • Şehitler tepesi boş değil: Dizesi bir kaç yerde tekrar edilmiştir. Dize tekrarı vardır.
  • var bekliyor / rüzgar bekliyor: bekliyor redif   ar’lar tam kafiyedir.
  • tepeye / diye:  ye’ler tam kafiyedir. 
  • toprak belli / bayrak belli: belli’ler redif    rak’lar zengin kafiyedir.
  • kanmış / uzanmış: mış’lar redif an’lar tam kafiyedir.
  • dudaklarımız / ayaklarımız: -larımız’lar redif   ak’lar tam kafiyedir.
  • gövdeler/ kasideler:ler’ler redif   de’ler tam kafiyedir.
  • geri / çiçekleri:eri’ler zengin kafiyedir.
  • dilekler yeter / çiçekler yeter: yeter’ler rediftir. ek’ler tam kafiyedir.
  • demin / senin: in’ler tam kafiyedir.

Söz Sanatları:
İstiare: “Şehitler tepesi boş değil, Biri var, bekliyor” Burada kast edilen “bayrak”tır.
Kişileştirme:Şehitler tepesi boş değil, Biri var, bekliyor Burada bayrak bir bekçi gibi ülkenin tepelerini koruyan bir insanmış gibi anlatılmaktadır. İnsan özelliği bayrağa yüklenmiştir.
Soru Sorma Sanatı: “Kim demiş meçhul asker diye?” Burada sor sorularak okurun ilgisi çekilmeye çalışılmıştır.
Tezat ( Zıtlık ) Sanatı: “Yazın sarı, kışın beyaz çiçekler yeter!”  Yaz ve kış kelimeleri zıt anlamlıdır.
Dil: Coşkun bir dil kullanılmıştır bu şiirde. Arif Nihat Asya bu şiirinde Bayrak ve bayrağın bir millet için önemini vurgularken bilerek nutuk veren bir natık yani hatip gibi karşısındakini etkileyecek duygularını harekete geçirecek bir dil kullanmayı tercih etmiştir. Günlük sade halk diliyle yazılan şiirde anlatım duru ifadeler yalın ve samimidir.
Tema: Bayrak ve Bayrağın Önemi
Gelenek: Bu şiirde milliyetçi damardan beslenen şiir geleneğinin izleri görülmektedir. Burada şair milliyetçi ve hamasi duygularla şiirini yazmıştır. Cumhuriyet Sonrası Milliyetçi ve Hamasi Türk Şiiri’nin en büyük temsilcilerinden olan Arif Nihat Asya, vatan toprağı, bayrak, Türklük gibi milli duyguların yoğunlukta olduğu şiirler yazmıştır.
Şiir ve Şair: Arif Nihat Asya’nın  bayrak şairi  olarak nitelendirilmesinde  Bayrak  şiiri kadar önemli olan diğer şiiri de  Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor  şiiridir. Arif Nihat Asya’ya göre  vatan, toprakları  için canlarını seve seve feda eden, bu kutsal vatan için şehit düşen askerlerin hiçbirisi meçhul asker değildir. Şehit Mehmetçiklerimize övgünün güzel bir ifadesi olan bu şiirde “bayrak şairi” bayrak sevgisi, kahramanlık ve şehitlik temalarını coşkun ve destani bir üslupla anlatır.

Nazım Biçimi: Serbest Şiir
Nazım Birimi: Bent
Birim Sayısı: 3 Bent’ten oluşmuştur.
Ölçü: Serbest Ölçü kullanılmıştır.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap