Eser-Yazar Sözlüğü

Eser-Yazar Sözlüğü H

Türk ve dünya edebiyatında belli başlı eserlerin yazar ve şairleriyle birlikte verildiği bir sözlüktür.

ESER-YAZAR SÖZLÜĞÜ 

-H-
Ha Bu Diyar-Haldun Taner
Hababam Sınıfı-Rıfat Ilgaz
Habname-Veysi
Hac Yolunda- Cenap Şahabettin
Hacı Hanım Vay-Attila İlhan

Hacı Murat- Tolstoy
Hacivat’ın Günlüğü-Salah Birsel

Hadikat-üs Süeda -Fuzuli
Hakka  Sığındık -Hüseyin Rahmi Gürpınar
Hacle -Abdülhak Hamit Tarhan
Halas-Mehmet Rauf
Halime Kaptan-Rıfat Ilgaz

Halk Düşmanı -Henrik Ibsen
Haluk’un Defteri- Tevfik Fikret
Hamlet -William Shakespeare
Han Duvarları -Faruk Nafiz Çamlıbel
Handan -Halide Edip Adıvar
Hanımın Çiftliği -Orhan Kemal
Hanımlar Arasında -Mehmet Rauf
Harabat -Ziya Paşa
Harabelerin Çiçeği -Reşat Nuri Güntekin
Harap Mabetler -Halide Edip Adıvar
Harbe Gidenin Şarkıları -Necati Cumalı
Harem -Ömer Seyfettin
Haristan Ve Gülistan -Ahmet Hikmet Müftüoğlu
Harname- Şeyhi
Hasan Mellah -Ahmet Mithat Efendi
Hastalık Hastası -Moliere
Havaya Çizilen Dünya -Fazıl Hüsnü Dağlarca
Havuzbaşı -Sait Faikabasıyanık
Hayal İçinde- Hüseyin Cahit Yalçın
Hayal ve Istıran-Selim İleri

Hayalet-Halit Fahri Ozansoy
Hayat-ı Hakikiye Sahneleri- Hüseyin Cahit Yalçın
Hayat-ı Muhayyel -Hüseyin Cahit Yalçın
Hayattan Hikayeler-Aka Gündüz

Hayattan Sayfalar-Hüseyin Rahmi Gürpınar
Haydutlar-Schiller
Hayrabad- Nabi
Hayriyye -Nabi
Hazan Bülbülü -Hüseyin Rahmi Gürpınar
Henüz On Yedi Yaşında -Ahmet Mithat Efendi
Heder-Muallim Naci

Hep O Şarkı -Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Hepsinden Acı -Halit Ziya Uşaklıgil
Hernani -Victor Hugo
Hikayeler -Çehov
Hilyet’ül Efkâr-Atayi

Hilye-i Enbiyâ-Neşati
Hind -Falih Rıfkı Atay
Hippolytos- Euripidies
Horace- Corneille
Hortlaklar -Henrik Ibsen
Huckleberry Finn’in Maceraları- Mark Twain
Huzur -Ahmet Hamdi Tanpınar
Huzur Çıkmazı-Haldun Taner

Hüküm-Franz Kafka
Hüküm Gecesi -Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Hülleci-Reşat Nuri Güntekin
Hür Şehrin İnsanları-Kemal Tahir
Hürrem Sultan-Orhan Asena
Hüseyin Fellah -Ahmet Mithat Efendi

Hüsn ü Aşk- Şeyh Galip
Hüsrev ü- Şirin – Şeyhi
Hüzün ve Tesadüf

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap