Eser-Yazar Sözlüğü

Eser-Yazar Sözlüğü N

ESER-YAZAR SÖZLÜĞÜ

-N-

Nadide- Hüseyin Cahit Yalçın
Nağme-i Seher -Recaizade Mahmut Ekrem
Namusçular-Kemal Tahir

Namuslu Açlık Meselesi -Hüseyin Rahmi Gürpınar
Nana -Emile Zola
Nasrettin Hoca Hikayeleri -Orhan Veli Kanık
Nefes Almak -Ziya Osman Saba
Nemide -Halit Ziya Uşaklıgil
Nesillerin Ruhu-Mehmet Kaplan

Nesr-i Harp- Cenap Şahabettin
Nesteren -Abdülhak Hamit Tarhan
Niçin Aldatırlarmış -Hüseyin Cahit Yalçın
Nilgün Refik Halit Karay
Nimetşinas Hüseyin Rahmi Gürpınar
Notre Dame De Paris Vıctor Hugo
Nuhbe-Sümbülzade Vehbi

Nur Baba Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap