Eser-Yazar Sözlüğü

Eser-Yazar Sözlüğü M

ESER-YAZAR SÖZLÜĞÜ

-M-
Maarif-Sultan Veled
Maarifname-Sinan Paşa
Marifetname-Erzurumlu İbrahim Hakkı
Mabette Bir Gece-Samiha Ayverdi
Macbeth -Shakespeare

Macera-yı Aşk -Abdülhak Hamit Tarhan
Madame Bovary -Gustave Flaubert
Mağaradakiler-Cemil Meriç

Mahabarata-Hintlilerin destanı
Mahçupluk İmtihanı- Ömer Seyfettin
Mahşer-Peyami Safa

Mahur Beste -Ahmet Hamdi Tanpınar
Mai ve Siyah- Halit Ziya Uşaklıgil
Makalat -Hacı Bektaşı Veli
Makber -Abdülhak Hamit Tarhan
Makedonya -Necati Cumalı
Malta Mektupları- Ziya Gökalp
Malta Geceleri -Süleyman Nazif
Martı- Çehov
Maske ve Ruh -Halide Edip Adıvar
Masumiyet Müzesi-Orhan Pamuk

Matmazal Norolya’ nın Koltuğu -Peyami Safa
Mavi Sürgün -Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı)
Mecalis-i Seb’a -Mevlana Celaleddin Rumi
Mecalisün Nefais- Ali Şir Nevai
Medar-ı Maişet Motoru -Sait Faikabasıyanık
Medela -Euripidies
Mektuplar -Mevlana Celaleddin Rumi
Memleket Hikayeleri -Refik Halit Karay
Mendil Altında -Memduh Şevket Esendal
Mensur Şiirler -Halit Ziya Uşaklıgil
Merhaba Akdeniz -Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı)
Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi -Ziya Osman Saba
Metres -Hüseyin Rahmi Gürpınar
Mevlid -Süleyman Çelebi
Mevut Hüküm -Halide Edip Adıvar
Meyhane -Emile Zola
Mezardan Sesler- Halit Ziya Uşaklıgil
Milli Edebiyat Meselesi ve Cenap Bey’le Münakaşalarım -Ali Canip Yöntem
Milli Savaş Hikayeleri- Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Miras -Enis Behiç Koryürek
Misafiri İstiskal -Ali Bey
Miskinler Teknesi -Reşat Nuri Güntekin
Mississipi’de Hayat- Mark Twain
Mizanü’l Hak Fi İhtiyari’l-Ahakk -Katip Çelebi
Mizanül Evzan -Ali Şir Nevai
Monte Kristo Kontu -Alexandre Dumas Pere
Mor Salkımlı Ev -Halide Edip Adıvar
Mugalataname -Kaygusuz Abdal
Muhakemetü’l Lügateyn -Ali Şir Nevai
Muharrir Bu Ya -Ahmet Rasim
Murtaza -Orhan Kemal
Müfettiş -Gogol
Müntehebat-ı Eş’ar -Şinasi
Mürebbiye -Hüseyin Rahmi Gürpınar

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap