Roman Yorum-Özet

FAHİM BEY VE BİZ-ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR

fahimbeyvebiz

 

Fahim Bey ve Biz Romanının Değerlendirilmesi

Fahim Bey , Bursa eşrafından hatırı sayılır bir esnafın oğludur. Galatasaray’da öğrenim görmüş, bir süre Babıali de çalışmış, babasına büyük bir adam olduğunu söylemiş, babası İstanbul’a gelince de durumu anlamasın diye büyük bir konak tutmuştur.

Koskoca konağın odalarının tamamını döşeyemediği için odalar boş kalmıştır. Fahim Bey, bazı günlerde konağın boş odalarında keman çalmıştır.

Fahim Bey, sürekli hayalleri olan çok iyimser kimilerine göre ise fazlasıyla hayalci bir kişiliktir. İş yapma düşüncesiyle pek çok teşebbüste bulunmuş ancak bu denemelerinin çoğunda başarısız olmuştur.

Günün birinde Londra elçiliğine katip olmuştur. Bu iş Fahim Bey’in gözüne öyle büyük görünmüş ki; Londra’nın en büyük terzisine giderek bir sefaret katibinin iyi giyinmesi için ne gerekiyorsa hazırlamalarını istemiştir. Terziler elçiliği pek çok kıyafet getirmişler Fahim Bey, bu kıyafetleri ömür boyu giymek zorunda kalmıştır.

Çevresinde Fahim Bey’i damat olarak ailesine kabul edecek pek çok paşa varken; Fahim Bey bu paşalara iç güveysi olmaktansa orta halli bir ailenin kızıyla evlenmeyi yeğlemiş ve Saffet Hanım’la evlenmiştir.

Meşrutiyetin ilanından sonra ülkede bir özel teşebbüs modası baş göstermiştir. Fahim Bey’de bu modaya uyarak dışişlerindeki görevinden ayrılarak pamuk işine girmeyi düşünmüştür. Ancak iş hayatına atılmak için gerekli sermayeyi ve kendisine kefil olacak esnaf bulamamıştır.

Fahim Bey’in bundan sonraki hayatı hep bu işi planlamak ve nasıl hayata geçireceğini düşünmekle geçer. İstanbul’un kenar mahallesinde fakir ve sıkıntılı bir hayat sürerken bile hep bu işi hayal eder, bu işi başarması halinde kazanacağı servet, para ve bunun sonucunda yaşayacağı mutluluğu düşünür.

Fahim Bey, kendisini bu hayallere öyle kaptırır ki; bu işin olması halinde kendisini genel müdür koltuğunda hayal eder. Hayali olarak bazı iş yerlerine teklif mektupları yazar, gelen mektuplara cevaplar yazar.

Bunu duyan mahalle halkı Fahim Bey’in adını deliye çıkarırlar. Fahim Bey’in hayatı gerçekleşmesi mümkün olmayan bu tip hayallerle geçip gider.

DEĞERLENDİRME: Fahim Bey ve Biz romanında Abdülhak Şinasi Hisar bizleri hayaller ve gerçekler arasında bir gezintiye çıkarmıştır. Gayet akıcı güzel bir kitaptır.

Yazdır

Yazar hakkında

Fatih Pınar

Yorum yap