Genel Edebi Şahsiyetler

Sezai Karakoç (1933  –  )

sezai karakoçDiyarbakır’ın Ergani ilçesinde doğmuştur. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinde okumuş, Maliye Bakanlığında müfettiş yardımcılığı ve kontrolörlük yapmıştır. Resmi görevinden ayrıldıktan sonra edebiyata yönelerek dergicilik ve yayıncılık faaliyetlerine girişmiştir. Uzun bir müddet aralıklarla da olsa Diriliş dergisini çıkarmıştır.

Önceleri İkinci Yeni akımı doğrultusunda şiirler yazmış, sonraları kendi şiirine yönelmiştir, Önceleri İkinci Yeni akımı doğrultusunda şiirler yazmış, sonraları kendi şiirine yönelmiştir. İlk şiiri 1951’de Hisar dergisinde çıkmıştır.

Pazar Postası dergisinde İkinci Yeni akımı doğrultusunda  şiirler yazmıştır, bu dönemdeki şiirlerinde İkinci Yeni akımın dil ve söylem özelliklerini kullanmış ve imgelere sıkça yer vererek İslami konulara yönelmiştir.

Kullandığı sembollerle gelenekleri geleceğe taşımaya çalışmıştır.

Konuşma dilini ustaca kullanarak, şiirinin özüne ve şekline önem vermiştir.

Gazete yazılarında İslam toplumlarının çağdaş dünyadaki konumlarını ele almıştır.

Sezai Karakoç, İkinci Yeni şairleri içinde geleceğini, İslam düşüncesine bağlayan bir şairdir.

Sonraları İkinci Yeni’den uzaklaşmıştır. Önceleri biçime daha fazla önem verirken sonraları düşünceyi öne alarak düzyazıya yönelmiştir.

İslamcı, gizemci düşünceyi modern şiir akımı ögeleriyle yansıtmış, hem İkinci Yeni hem de günümüz Türk şiirinde özgün bir şairdir. İslami düşünceyi modern şiirdeki gerçeküstücülükle bağdaştırmış, mistisizmden yararlanmıştır.

İslami tonu, bir leitmotif halinde şiirlerinde işlemiştir.

Sezai Karakoç’a göre asıl yenilik özde yapılan yeniliktir. Biçime de önem vermiştir.

Karakoç; dizeyi güçlü kılmak için kafiyeden, iç kafiyeden, tekrarlardan, kelime oyunları ve diğer ahenk unsurlarından yararlanır.

Akrostiş tekniğini kullanarak yazdığı Mona Rosa adlı şiiri ünlüdür.

Eserleri:

Şiirleri:  

 • Körfez
 • Şahdamar
 • Sesler
 • Hızırla Kırk Saat
 • Gül Muştusu
 • Zamana Adanmış Sözler
 • Leyla ile Mecnun
 • Ayinler

Hikayeleri:

 • Meydan Ortaya Çıktığında
 • Portreler

Röportaj:

 • Tarihin Yol Ağzında

Makaleleri:

 • Ruhun Dirilişi
 • Kıyamet Aşısı
 • Makamda
 • İslamın Dirilişi
 • Gündönümü
 • Düşünceler I, II, III
 • Çıkış Yolu I, II, III
 • Unutuluş ve Hatırlayış
 • Dirilişin Çevresinde
 • Yitik Cennet

Denemeleri-Makaleleri:

 • Yunus Emre
 • Mehmet Akif
 • Mevlana
 • Edebiyat Yazıları I, II, III
Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap