Yazılı Soruları

8.SINIF TÜRKÇE 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI B GRUBU

8.SINIF TÜRKÇE 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI B GRUBU
1. “Şiir yazmış bir kimse başkasına zarar vermez.” Orhan Veli mi söylemişti bunu? Sanatın işlevini ve yararını çok ince bir biçimde açıklayan bu söz, her kesimden okura da adanmalıdır, diyorum. Çünkü işlev açısından ele alınırsa yukarıdaki cümle yalnız şairi değil, şiir okurunu da kavrayan bir öz taşıyor. Roman okurunu da, öykü okurunu da…
Bu paragrafın anlatımında düşünceyi geliştirme yolarından (tanımlama, benzetme, tanık gösterme…) hangisi kullanılmıştır? Yazınız.
2. Ceysu ile Nisa haritalar hakkında konuşmaktadır. Ceysu, İrem’in sorduğu bir soruya karşılık şu cevabı vermiştir: “Nedense bilimsel bir kesinliğe sahiptir haritalar gözümüzde. Çoğu zaman birer insan ürünü olduklarını bile unuturuz. Haritalar, yeryüzünü olduğu gibi gösteren tartışmasız birer fotoğraftır toplumun gözünde.”
İrem, nasıl bir soru sormuş olmalıdır ki Ceysu böyle bir cevap versin?

3.Bir çocuk hiçbir zaman karga ya da tilkinin, insan gibi konuşacağına inanmaz. Fakat böyle olağanüstülüklere ihtiyacı vardır. Nitekim kendi oyuncak bebeklerine birer kişilik yakıştıran, onlarla konuşan ve türlü türlü sahneler düzenleyen bir çocuk, yarat¬tığı olaylara inanmış değildir. Yanlış kanı-lar, boş inançlar çocuklara yetişkinlerden geçer; asıl bundan çekinmek gerekir. Yoksa hayalin gıdası olan masallardan değil.
Bu metnin ana düşüncesini yazınız.

4. Eleştirmenlik zor bir iş. Bazı dergilerde öyle kitap eleştirileri okuyorum ki kitabı okuma¬dığım hâlde yazarına haksızlık edildiğini anlıyorum. Yazar yirmi yıl emek vermiş; bir arkadaş çıkıyor, onu yerin dibine batırıyor, olur mu? Adamın dedikodusunu yapar gibi kitap eleştiriyor. Yazarın kitabı ile kişiliğini hâlâ karıştırıyoruz.
Bu parçada, sözü edilen eleştirmenlerle ilgili olarak neyden yakınılmaktadır?

5. Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız.
Sende biraz şiir yoksa, hiçbir yerde şiir bulamazsın.
Yetişkin olunca, kuralları anladığımızı sanırız; ama aslında yaşadığımız, hayal gücümüzün daralmasıdır.
Sevdiklerinize zaman ayırın, yoksa zaman sizi sevdiklerinizden ayırır.
Gerçek sevgi iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde azalmayandır.

6. Aşağıdaki cümlelerde bulunan fiillerin altını çizerek nesne-yüklem ilişkisi bakımından bu fiillerin çatısını yazınız.
Bilmediğim ve ne yapacağı belli olmayan bir duyguyla hırpalanıyorum boyuna.
Ve son sözü hep alın yazısı söyler.
O bana hiçbir şeye sahip olmadan, hiçbir şeye aldırmadan yaşamayı öğretti.
İçinde yaşadığınız dünya ile içinizde yaşattığınız dünya arasında kurabildiğiniz bağ kadar mutlu olursunuz.
Dünün üzüntüleri ve yarının endişeleriyle donatılmış bir kalpten, bugün için bir şey bekleme.

7. Aşağıdaki cümlelerin anlamına, yüklemine, yükleminin yerine ve yapısına göre hangi özellikleri taşıdığını yazınız.
√ İnsansın, birinin canı yanarken, senin de canın yanıyorsa!
Anlamına göre:
Yükleminin yerine göre:
Yüklemine göre:
Yapısına göre:
√ Güzel günler çabuk geçer.
Anlamına göre:
Yükleminin yerine göre:
Yüklemine göre:
Yapısına göre:
√ Bir kültürü yok etmek için kitapları yakmanıza gerek yok, insanların okumamasını sağlayın yeter.
Anlamına göre:
Yükleminin yerine göre:
Yüklemine göre:
Yapısına göre:
√ Mutluluğun vaat dolu doğasından bir şey öğreneceksek, o da mutluluğun, bazı şeylerin biz onlara rastlamadan önce iyi kılınmasıyla ilgili olduğudur.
Anlamına göre:
Yükleminin yerine göre:
Yüklemine göre:
Yapısına göre:
√ Herkes mutlu olmak ister, erhalde üzerinde bu kadar uzlaşılan başka amaç yoktur hayatta.
Anlamına göre:
Yükleminin yerine göre:
Yüklemine göre:
Yapısına göre:
8. “Mutluluğumu isteklerimi gidermekte değil, onları kısıtlamakta buldum.” John Stuart Mill
Bu sözden yararlanarak mutluluğu anlatan bir kompozisyon yazınız.

CEVAPLAR:
1. Tanık gösterme
2. Haritalar gerçeğin kendisini mi yansıtır yok¬sa onun kurgulanmış resmi midir?
3. Çocuğa zarar veren hayal kurması değil, kafasının yanlış fikirlerle doldurulmasıdır.
4. Kitabın içeriğinden çok, yazara ilişkin özel¬likleri söz konusu etmelerinden
5. Sende biraz şiir yoksa, – hiçbir yerde – şiir- bulamazsın.
       zarf tümleci- dolaylı tümleç-belirtisiz nesne-yüklem

Yetişkin olunca, kuralları anladığımızı sanırız; ama aslında yaşadığımız, hayal gücümüzün daralmasıdır.
zarf tümleci-belirtili nesne-yüklem                                 zarf tümleci-özne-yüklem

Sevdiklerinize zaman ayırın, yoksa zaman sizi sevdiklerinizden ayırır.
dolaylı tümleç-belirtisiz nesne-yüklem   -özne -belirtili nesne-dolaylı tümleç-yüklme

Gerçek sevgi; iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde azalmayandır.
özne                                             yüklem

6. Bilmediğim ve ne yapacağı belli olmayan bir duyguyla hırpalanıyorum boyuna.
                                                                                                               (geçişsiz fiil)
Ve son sözü hep alın yazısı söyler.
                                                  (geçişli fiil)
O bana hiçbir şeye sahip olmadan, hiçbir şeye aldırmadan yaşamayı öğretti.
                                                                                                                               (geçişli fiil)
İçinde yaşadığınız dünya ile içinizde yaşattığınız dünya arasında kurabildiğiniz bağ kadar mutlu olursunuz.
                                                                                                                                                                    (geçişsiz fiil)
Dünün üzüntüleri ve yarının endişeleriyle donatılmış bir kalpten, bugün için bir şey bekleme.
                                                                                                                                                         (geçişli fiil)          
 
7. İnsansın, birinin canı yanarken, senin de canın yanıyorsa!
Anlamına göre: olumlu
Yükleminin yerine göre: devrik
Yüklemine göre:isim
Yapısına göre:birleşik
Güzel günler çabuk geçer.
Anlamına göre: olumlu
Yükleminin yerine göre: kurallı
Yüklemine göre:fiil
Yapısına göre:basit
Bir kültürü yok etmek için kitapları yakmanıza gerek yok, insanların okumamasını sağlayın yeter.
Anlamına göre: olumsuz, olumlu
Yükleminin yerine göre:kurallı
Yüklemine göre:isim, fiil
Yapısına göre:sıralı
Mutluluğun vaat dolu doğasından bir şey öğreneceksek, o da mutluluğun, bazı şeylerin biz onlara rastlamadan önce iyi kılınmasıyla ilgili olduğudur.
Anlamına göre: olumlu
Yükleminin yerine göre: kurallı
Yüklemine göre:isim
Yapısına göre:birleşik
Herkes mutlu olmak ister, herhalde üzerinde bu kadar uzlaşılan başka amaç yoktur hayatta.
Anlamına göre: olumlu, olumsuz
Yükleminin yerine göre: kurallı, kuralsız
Yüklemine göre: fiil, isim
Yapısına göre:sıralı

8.SINIF TÜRKÇE 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI B GRUBU‘nu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap