Yazılı Soruları

12.Sınıf Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları A Grubu

Yatağın kenarına oturdu. Soyunamayacak kadar yorgundu fakat uykusu yoktu. Bir müddet kımıldamadı. Tambur sesi gelmiyordu. Bitişikte de çıt yoktu. Yalnız kulağında fakat içinde mi, dışında mı olduğunu fark edemediği bir acayip ses, kalın bir demir telin fiskelendiği zaman çıkardığı uğultuya benzer bir vınlama vardı. Buna, çok uzaklarda çakal ulumalarına yahut boğuk insan haykırışlarına benzer sesler karışıyor, başı da dönüyordu.
( Peyami Safa, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu )
1.Parçada söz edilen kahramanın psikolojisini en az beş cümle ile değerlendiriniz.(10P)
2.Aşağıdaki sözlüklerin yazarlarını karşılarına yazınız.(10P)
Kamus-ı Türkî…………………………………………….
Muhâkemetü’l-Lugateyn…………………………………………
3.Aşağıdaki eserlerin yazarlarını karşılarına yazınız(10P)
Sancho’nun Sabah Yürüyüşü…………………………………………
Parasız Yatılı……………………………………………….

İZ
O günlerde sürekli izleniyordum. Bıktım. Ben de beni izleyenleri izlemeye başladım. Böylece onlarla aramda bir eşitlik doğdu, onlar da, ben de hem izleyen hem izlenen olduk. ( Ferit Edgü)
4.Örneğini okuduğunuz hikaye türünün adını yazınız………………………………………. (5P)
Bir adam okyanus sahilinde yürüyüş yaparken denize telaşla bir şeyler atan birine rastlar. Biraz daha yaklaşınca bu kişinin, sahile vurmuş denizyıldızlarını denize attığını fark eder ve( ) “Niçin bu denizyıldızlarını denize atıyorsun( )” diye sorar. Topladıklarını hızla denize atmaya devam eden kişi, “Yaşamaları için.” yanıtını verince adam şaşkınlıkla    ( )
( ) “İyi ama burada binlerce denizyıldızı var( ) Hepsini atmanıza imkân yok. Sizin bunları denize atmanız neyi değiştirecek ki( )” der. Yerden bir denizyıldızı daha alıp denize atan kişi( )
( ) “Bak onun için çok şey değişti.” karşılığını verir.
5.Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne bağlı kalarak cevaplayınız.
a. Bu hikâyede yay ayraçla belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz. (8P)
b. Bu metinde altı çizili sözcüklerde görülen ses olaylarının adını yazınız.(12P)

eder:
niçin:
atıyorsun:
değişti:
diye:

Yaşlı kadın, kımıltısız başını bir düşten çekip aldı. Tekir kedi, odanın ortasında tüylerini parlatıyordu. Ansızın durup keskin ve sert bir bakış yolladı kadına. Sonra kulaklarını arkaya doğru dikleştirip ortalığı dinledi. Yukarıda birisi yürüyordu. Ayak sesleri kesilince kedinin bakışları yumuşadı, halıyı eşeledi. Kadın yine pencereye çevirdi başını. Dumanlı bir rengin içinden gelip geçeni kucaklayan bakışlarında bir çocuk şaşkınlığı vardı. Yoğurtçunun çıngırağı, bir arabanın camları sarsıp geçişi ona yaşadığını duyurdu.
Yukarı katın pencerelerinden biri açıldı. Yeni kiracısı Selma bakkala seslendi. Yaşlı kadın, onun yorgun sesinde yakın bir doğumun ürkekliğini sezdi. “İyi ki anacığı geldi yanına.” diye söylendi. “Eh! Bugün yarın doğurur taze.”

Bir sepet indi aşağıya. Kedi, kadının oturduğu divana sıçradı. İpin kımıltısını, az sonra bakkalın makarna, çamaşır tozu, ekmek koyduğu sepetin yukarıya çıkışını yaşlı kadınla birlikte izledi.

Yeniden bahar olsa. Komşuların sıcak gülüşüyle aydınlansa odalar. Arka bahçede çiçeklerin arasında bir türkü söylese. İsmail Efendi domatesleri, biberleri, gülleri gözden geçirse ortancaların yanına bir iskemle atıp gölgeli serinlikler içinde sabah kahvesini içse…

Yaşlı kadının bahçeyle uğraşacak gücü kalmamıştı artık. Selma’nın sinemalarda yer göstericilik yapan kocası, bu eve ilk geldiği gün “Ben bahçeye bakarım teyze” demişti. “Ortanca, gül, hanımeli dikerim. Duvara da sarmaşık yürütürüm.” Ortalığa baharın kokusu yayılmıştı bile. Havada bir başka aydınlık, bir başka esinti vardı. Yaşlı kadın, Selma’nın doğacak çocuğunu düşündü. Elini, sarışın bir başı okşamak için uzattı. Uzun çenesi titredi, pencere bulutlandı. Güçsüz yumruğuyla birkaç kere dizine vurdu. Kedi, ağır bir yürüyüşle mutfağa doğru gidiyordu. Yukarı katın bahçeye bakan odasında oğlunu doğurduğu gün, gözünün önünden geçti. Yüreğinde gençliğinden kımıltılar oldu, yüzü pembeleşti…
(Yeniden Bahar Olsa )
6.Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne bağlı kalarak cevaplayınız.
a. Bu metin hangi hikâye anlayışıyla yazılmıştır? Bu hikâyenin yazıldığı edebi anlayışın en az 3 özelliğini belirtiniz. (12P)
b.Bu hikâye anlayışıyla eser veren 3 tane yazar yazınız.(9P)  
c. Metnin konusu hakkında bilgi veriniz.(5P)
d. Yukarıdaki metinde altı çizili cümlelerin sizde uyandırdığı duyguları en az beş cümle ile ifade ediniz. ( 10P)
7. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili bölümlerde hangi yolla mecaz yapıldığını cümle sonundaki parantez içine yazınız.(10P)
Cep Herkül’ü tedavi olduğu hastanede 18 Kasım’da vefat etti. (………………………………………….)
Sanatçı yumuşak sesiyle sevenlerine ziyefet sundun. (……………………………………….)
Sarsıntı olunca İstanbul geceyi sokakta geçirdi.(………………………………………)
Olgun insanlar bu hatayı yapmaz.(……………………………………………………)
Gazeteci her iki siyasetçiyi de terletecek ciddi sorular hazırlamıştı. (………………………………………….)

12.sinif secmeli turk dili ve edebiyatı 1.donem 1.yazili sorulari a grubu indir.

CEVAPLAR:
1.Ferit, vahim hadiselerin bir biri ardı sıra gelmesiyle psikolojik olarak bunalıma düşer. Kaldığı pansiyon sakinlerinin hemen hemen hepsi psikolojik olarak rahatsız kimselerdir. Pansiyonda karşılaştığı olaylar, Ferit’in ruh dünyasının iyice allak bullak olmasına sebep olur. Sokakta siyah bir köpeğin kendisini takip ettiğini zanneden Ferit, bu vehimle geceleri uyuyamaz. Ferit, kaldığı bu pansiyonda, gece çıplak gezenlerle, gaipten haber verenlerle, uyurgezer ve hasta tiplerle karşılaşır. Pansiyona girdiği ilk günden karşılaştığı olaylar, onu ruhen iyice sarsar. Bir gece boğazının sıkıldığını duyarak haykırır.

2.Kamus-ı Türkî: Şemsettin Sami
Muhâkemetü’l-Lugateyn: Ali Şir Nevai

3.Sancho’nun Sabah Yürüyüşü: Haldun Taner
Parasız Yatılı: Füruzan

4.Küçürek hikâye

5.a.Bir adam okyanus sahilinde yürüyüş yaparken denize telaşla bir şeyler atan birine rastlar. Biraz daha yaklaşınca bu kişinin, sahile vurmuş denizyıldızlarını denize attığını fark eder ve(: ) “Niçin bu denizyıldızlarını denize atıyorsun( ?)” diye sorar. Topladıklarını hızla denize atmaya devam eden kişi, “Yaşamaları için.” yanıtını verince adam şaşkınlıkla    ( 🙂
(- ) “İyi ama burada binlerce denizyıldızı var(. ) Hepsini atmanıza imkân yok. Sizin bunları denize atmanız neyi değiştirecek ki( !)” der. Yerden bir denizyıldızı daha alıp denize atan kişi(: )
(- ) “Bak onun için çok şey değişti.” karşılığını verir.

b.eder:ünsüz yumuşaması
niçin:ünlü düşmesi (ünlü aşınması)
atıyorsun: ünsüz değişimi kuralına aykırılık vardır
değişti: ünsüz benzeşmesi
diye:ünlü daralması

6.a. Milli ve dini duyarlıkları yansıtan hikaye anlayışıyla yazılmıştır. Bu anlayışın özellikleri: Geçmişimizdeki kültürel zenginlikler, kahramanlıklar, dini hassasiyetler, İstanbul’un geleneksel sosyal dokusundan kesitler işlenmiştir.
Milli kaynaklardan, Türk mitolojisinden, destanlardan etkilenerek idealize edilmiş karakterlere yer verilmiştir.
Maupassant tarzı (olay hikayesi) yazılmıştır, merak unsuru ön plandadır.
Olay hikayesinin planına (serim-düğüm-çözüm) uyulmuştur.
Eserlerde sade, yalın, sıcak ve şiirsel bir üslup kullanılmıştır.

b. Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Halide Edip Adıvar
Aka Gündüz

c.Konakta bir çocuğun doğumu beklenirken yaşlı kadın, yıllar önce, evinin üst kattaki odasında oğlunun doğumunu
hatırlar. Hikâye, yaşlı kadının bakış açısıyla anlatılır. Yazar, kendisini gizler; gerçekleri farklı duyulara
hitap ederek verir. “Yeniden Bahar Olsa” hikâyesinin başlıca özelliği, yaşanan an ile geçmiş, birey ile
toplum, şiir ile gerçek, iç ile dış arasında karmaşık fakat dengeli ilişkiler kurulmuş olmasıdır.

d.Geçmişe özlem var. Geçmişte güzel şeyler yaşadığı için aynı durumları tekrar yaşamak istiyor. Günümüzde komşuluk ilişkileri özellikle apartmanlarda yok denecek kadar az. Eskiden öyle miydi? İnsanlar komşuluk ilişkilerine öylesine önem verirlerdi ki sanki akraba sanırdınız. Onun için o zamanı da yaşayan insanlar günümüzle karşılaştırıp ah keşke diyor.

7.Cep Herkül’ü tedavi olduğu hastanede 18 Kasım’da vefat etti. (………dolaylama……….)
Sanatçı yumuşak sesiyle sevenlerine ziyefet sundun. (………duyular arası aktarma……….)
Sarsıntı olunca İstanbul geceyi sokakta geçirdi.(……………mecazımürsel…………)
Olgun insanlar bu hatayı yapmaz.(………doğadan insana aktarma………)
Gazeteci her iki siyasetçiyi de terletecek ciddi sorular hazırlamıştı. (……………doğadan insana aktarma….)

Yazdır

Yazar hakkında

admin

28 yorumlar

Yorum yap