Kitap Tanıtımları

Kafa Karıştıran Kelimeler-Rasim Özdenören

Eğitimcilerin okuması gereken önemli eserlerden birisi de Rasim Özdenören’in Kafa Karıştıran Kelimeler isimli eseridir. Eserde sosyoloji, felsefe, tarih alanlarında bazı kelimelerin anlamlarını irdeleyen yaklaşımları okuma imkanımız olacaktır. Yazarın kelime ve kavramlara çok farklı bir bakış açısı ile yaklaştığını görebiliriz. Kitabı tanıtmak adına eserde önemli gördüğümüz bazı fikirleri sizler için derlemeye çalıştık.

  • Yazar, kitabında özgürlük kavramını irdeleyerek özgürlüğün keyfilik olmadığını anlatıyor. Özgürlüğün önemli bir kavram olduğunu, özgürlüğü kavrayamayan insanların özgür olmak istediği şeye köle olacağını vurguluyor.
  • Kelimelere farklı anlamlar yükleyen insanların iletişimde sıkıntılar yaşayacağını anlatan yazar; gerçek iletişimin kelimelere ortak anlam yükleyerek ve bu kelimelerle iletişime geçerek sağlanabileceğini anlatıyor.
  • Kimi insanların kasıtlı olarak sözcük oyunları yaptığını anlatan yazar; demogojinin iletişimi zorlaştırdığından bahsediyor.
  • Geçmişte Müslüman olan ve Türkçe konuşan bazı ülkelerde kelimelerin anlam kayması ve anlam aşınmasına uğradığını, bu değişikliklerin bizim Müslümanca düşünmemizi zorlaştırdığını, Müslümanca düşünebilmek için bu kelimelerin irdelenmesi gerektiğini anlatıyor.
  • İletişimin sadece kelimelerle yapılmadığını, jest mimikler gibi başka türlü de iletişim sağlamanın mümkün olduğunu anlatan yazar, en doğru iletişimin kelimelerle yapıldığını anlatıyor ve doğru iletişimin dilin doğru kullanılması halinde sağlanabileceğini anlatıyor.
  • Rasim Özdenören, Türkiye’de yaklaşık 150 yıldan beri kelimelerin düşünce hayatımızdaki muhtevasından saptırıldığını; bunun sonucunda da insanlarımızın iletişim problemleri yaşadıklarını ve kendi kültürlerinden uzaklaştıklarını anlatıyor.
  • Kelimelerin gerçek anlamlarından uzaklaştırılmalarının bizim düşünce yapımızı da etkilediğini, Avrupa insanı gibi düşündüğümüzü, kendimiz olmaktan uzaklaştığımızı anlatan yazar, İslami düşünüş tarzı geliştirebilmemiz için kelimelerin gerçek anlamları ile kullanılmalarının çok önemli olduğunu vurguluyor.

Geçmişten günümüze Türk dilini incelediğimizde kelimelerin anlamlarındaki başkalaşmaların gerçekten de kültürel ve düşünce yapımızı olumsuz anlamda etkilediğini görmek zor olmasa gerek. Bundan dolayı yazarın amacından sapmış kelimeler üzerinde yapmış olduğu bu çalışmanın çok faydalı; faydalı olduğu kadar da değerli bir çalışma olduğunu düşünmekteyiz. Kitap düşkünlerine fikir sunması adına birkaç madde sıralamaya çalıştık ancak kitaptan maksimum fayda sağlamak için tamamının okunmasında yarar vardır.

Aslında Rasim Özdenören’in Kafa Karıştıran Kelimeler isimli eserinde kelimeler üzerinde felsefi bir sorgulama yaptığını görmekteyiz. Felsefi sorgulamalardan hoşlanan okuyucuların okurken çok keyif alacaklarını düşünmekteyiz.

Yazdır

Yazar hakkında

Fatih Pınar

Yorum yap