Kitap Tanıtımları

Hayvan Deneyleri-Kitap Tanıtımı

Hayvan Deneyleri
Yazarlar: Yağmur Özgür Güven, Dr. Oğuzcan Kınıkoğlu
1.Baskı, İstanbul, 2020

Hayvan haklarıyla ilgili yeni gelişmelerin yaşandığı zaman dilimindeyiz. İnsanların hakları olduğu kadar hayvanların da yaşam hakkı olduğunu unutmayarak hareket etmek gerektiğini bu kitabı okuyunca daha iyi anlayacaksınız.

Ötekileştirdiklerimiz arasında hayvanlar olduğunu unutmayalım. İnsanoğlu kendisinden farklı olanı, yadırgadığı kişileri, küçük gördüklerini, beğenmediklerini ötekileştirmeye eğilimlidir. Bunu yaparken kendisini haklı görür, yaptıklarını ve yapacaklarını meşrulaştırmak için elinden geleni yapar. Maalesef bilmez ki bir gün kendisi de bir başkası tarafından ötekileştirilmeye, hırpalanmaya, haksızlığa maruz kalacaktır.

Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler, ilk çağlardan günümüze kadar devam edegeldi.  Dört bölümden oluşan Hayvan Deneyleri adlı bu kitabın ilk bölümünde Aristo’dan günümüze hayvanlar kısmen de insanlar üzerinde yapılan deneyler ele alınıyor. Bilimin hangi ellerde hangi kirli emellere alet ediliğini üzülerek öğrenmiş oluyoruz sayfaları çevirirken. İnsanlığı her alanda daha ileriye taşıması beklenen bilimin, insanlığı bu kadar alçaltabileceğini de hayvanlara deney adı altında uygulanan akıl almaz işkencelerden öğreniyoruz. Tabii ki burada suç bilimde değil, akıl ve ahlak yoksunu insanlarda.

İkinci bölümde deney karşıtı hareketlerin doğuşu ve gelişmesi ele alınıyor. Batı’da hayvan deneylerine karşı hareketler 18. yüzyılda doğdu ve günümüzde bu deneylere karşı dernekler ve çevre örgütleri kitle iletişim vasıtalarının etkisiyle büyük güce sahip.

Üçüncü bölümde bilim dünyasındaki yanılgılar ve deneylerde hayvan kullanımı ele alınıyor. Yapay zekanın çok ileri boyutlara ulaştığı günümüzde hâlâ tarih öncesi yöntemlerle deneye yapılması insanlık açısından utanç verici bir durum.

Şunu anlamalıyız ki ahlak ve bilim baş başa vermediği müddetçe hayvanlara yapılan insanlık dışı deneyler son bulmayacak.

İlaç sektöründen kozmetiğe birçok sektörde hayvanlara yapılan deneylerden yola çıkılarak ürün elde edildiğini biliyoruz. İnsanlar kullandığı ürünlerde -mesela krem- hangi hayvanın vahşice canına kastedildiğini bilseydi acaba o ürünü yine de kullanmaya devam eder miydi? Hele bir de kullanılan ilaç ve kozmetik malzemelerin yararı kadar zararı da olduğunu bilselerdi kullanırlar mıydı insanlar?

Dördüncü bölümde hayvan hakları, etik ve alternatif yöntemler üzerinde duruluyor. İnsan haklarına dikkat ettiğimiz kadar hayvan haklarına da dikkat ediyor muyuz?

Dünyayı daha yaşanası bir yer hâline getirmek istiyorsak hayvanları sömürmekten vazgeçmeliyiz. Şiddetin, adaletsizliğin, yaşam hakkı ihlalinin hepsine bir son vermeliyiz.

Teknolojinin bu kadar geliştiği bir dünyada artık hayvanlar üzerinde onlara zarar verecek şekilde deney yapmayı bırakmalıyız.

Hayvanlara deney adı altında ne işkenceler yapıldığını örnekleriyle, ta ilk çağlardan günümüze kadar bu işin tarihçesini de veren, günümüz hayvan deneyleri adı altında onlara neler yapıldığını ele alan çalışmasıyla Yağmur Özgür Güven ve Dr. Oğuzcan Kınıkoğlu’na bu konuda bizi aydınlattıkları için teşekkür ediyoruz. Çünkü bu alanda ülkemizde maalesef bu konuları ele alan pek bir çalışma yok.

Bu kitabı okuduktan sonra hayvanlara acıma duygunuz biraz daha artacaktır umarım. İyi okumalar dilerim.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap