Testler

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI TEST 10

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI TEST 10

1.Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun romanının özelliklerinden değildir?
A) Anlatım tekniği Tanzimat edebiyatına göre daha gelişmiştir.
B) Çoğunlukla İstanbul’da geçen olaylar anlatılmıştır.
C) Konuşma dilinden uzaklaşan bir anlatım kullanılmıştır.
D) Sanatçılar, yer yer romanın akışını keserek okura bilgi vermiştir.
E) Kahramanlar genellikle yüksek zümreden kişiler arasından seçilmiştir.

2. Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü ötekilerden farklıdır?
A) Ferdi ve Şürekası
B) Saray ve Ötesi
C) Hayal İçinde
D) Karanfil ve Yasemin
E) Mai ve Siyah

3. Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Ferdi ve Şürekası-Halit Ziya Uşaklıgil
B) Genç Kız Kalbi-Mehmet Rauf
C) Nemide-Hüseyin Cahit Yalçın
D) Sergüzeşt-Samipaşazade Sezai
E) Suriye Mektupları-Cenap Şahabettin

4. Edebiyat-ı Cedide’nin roman ve hikaye alanında eser veren yazarlarından biri de …
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Namık Kemal’dir.
B) Recaizade Mahmut Ekrem’dir.
C) Hüseyin Cahit Yalçın’dır.
D) Tevfik Fikret’tir.
E) Hüseyin Rahmi Gürpınar’dır.

5. Edebiyat-ı Cedide romanında psikolojik tahlile en geniş yeri veren Mehmet Rauf’tur. Sanatçı, … adlı romanında varlıklı ailelere mensup kahramanlar arasında geçen bir aşkı, dönemine göre daha sade ve özentisiz bir dille anlatır. Hüseyin Cahit de Servet-i Fünun’da yayımlanan … romanında ruh tahlillerine yer verir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Eylül-Mai ve Siyah
B) Eylül-Hayal İçinde
C) Kırık Hayatlar-Hayal İçinde
D) Nesl-i Ahir-Aşk-ı Memnu
E) Aşk- Memnu- Nemide

6. (I) Servet-i Fünun romanında Realizm ve Natüralizm akımlarının etkisi ağır basar. (II) Romanlarda hayatta görülen veya görülmesi mümkün olan olay ve kişiler ele alınmıştır. (III) Servet-i Fünun romanları, Tanzimat romanlarına göre teknik bakımdan daha üstündür. (IV) Servet-i Fünuncular, Tanzimatçılar gibi olay ve kişiler hakkında bilgi vererek konunun akışını kesmemiştir. (V) Tanzimat yazarları olayları kahramanların gözüyle anlatırken Servet-i Fünun yazarları romanlarında kendi kişiliklerini gizlememiştir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I.              B) II.            C)III.          D) IV.          E) V.

7. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun romancılarıyla Tanzimat romancılarının ortak özelliğidir?
A) Kişilerin, sadece iyi ve kötü şeklinde tek boyutlu olarak verilmesi
B) Realizm ve Natüralizm akımlarının etkisinde kalınması
C) Konuların daha çok, İstanbul’da geçmesi
D) Eserlerde kurgu hatalarının, üslup eksikliklerinin olmaması
E) Yazarların olayın akışına ve kahramanlara karışması

8. Roman, hikaye ve tiyatro türünde eserler vermiştir. Eserlerinde romantik duyguları, hayalleri ve aşkları işlemiş, sosyal yaşama pek yer vermemiştir. Romanlarında psikolojik tahlillere önem veren sanatçının dili, çağdaşlarına göre nispeten sadedir. Sanatçı, mensur şiirler yazmış, bunları Siyah İnciler adıyla kitaplaştırmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Mehmet Rauf
E) Hüseyin Rahmi Gürpınar

9. İstiklal Savaşı’nın konu alan …, Mehmet Rauf’un yazdığı son romandır. Vatan sevgisinin her şeyden üstün olduğu teması işlenir romanda. Aynı zamanda yazar, romanla çöken bir imparatorluğun içinde bulunduğu duruma tanıklık eder. İşgal öncesi İzmir’in sosyal yaşamından kesitler taşıyan bölümleriyle klasik niteliğini kazanan, kentin Yunanlılar tarafından işgalinin anlatıldığı satırlarda tansiyonu hızla yükselen romanda bir aşk çevresinde anlatılan olaylar, 1918-1921 yılları arasında geçer.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Halas
B) Kırık Hayatlar
C) Mai ve Siyah
D) İntibah
E) Araba Sevdası

10. “Henüz On Yedi Yaşında” adlı romanla “Sefile” romanı konuları bakımından büyük benzerlik gösterir. Her ikisinde de aşkı yüzünden kötü yola düşmüş genç kızların hikayesi vardır. Ancak bunlar olay örgüsünün düzenlenişi, kişilerin sunuluşu ve üslup bakımından önemli farklılıklar gösterir. Birincinin amacı ahlak dersi vermektir. İkincinin ise böyle bir amacı yoktur. O, saf ve masum bir kızın aşkı yüzünden nasıl kötü yola sürüklenip tükendiğini objektif bir şekilde ortaya koymak ister.
Bu parçada sözü edilen romanların yazarları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Ahmet Mithat-Hüseyin Rahmi Gürpınar
B) Namık Kemal-Mehmet Rauf
C) Recaizade Mahmut Ekrem-Mehmet Rauf
D) Nabizade Nazım-Hüseyin Cahit Yalçın
E) Ahmet Mithat-Halit Ziya Uşaklıgil

11…., devrin yoğun baskısı altında romanlarında genellikle karşılıksız aşkları, dağılan yuvaları, varlıklı ailelerin geleceğe umutla bakan, mutlu çocuklarını ve yoksul insanların ağır ekonomik ve sosyal koşullar altında ezilmişliğini dile getirir. Nemide, Bir Ölünün Defteri, Ferdi ve Şürekası adlı romanlarında çizdiği romantik tipler aracılığıyla bir aşk üçgeni çevresinde sevgiyi, konak yaşamını anlatır, mutluluğu ve mutsuzluğu sorgular.
Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Mehmet Rauf
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Hüseyin Rahmi Gürpınar
D) Hüseyin Cahit Yalçın
E) Ahmet Hikmet Müftüoğlu

12. Halit Ziya Uşaklıgil ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Alışılmışın dışında bir cümle düzeni kullandığı
B) Roman, hikaye, mensur şiir, hatıra gibi çeşitli türlerde eserler verdiği
C) Öykü ve romanlarında Romantizmin etkisinde olduğu
D) Eserlerinde olayın akışına karışmadığı
E) Genellikle belli bir zümrenin ve sosyal sınıfın yaşamını anlattığı

13. Tanzimat romanı ile Servet-i Fünun romanlarının karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Tanzimat romanı teknik bakımdan zayıf, Servet-i Fünun romanı ise güçlüdür.
B) Tanzimat romanından uzun betimlemelere yer verilir, Servet-i Fünun romanında ise betimlemelerin kişinin ruhsal durumunu belirleyici bir yanı vardır.
C) Tanzimat romanında beklenmedik tesadüflere sıkça yer verilir, Servet-i Fünun romanında ise tesadüflere, oldubittilere yer verilmez.
D) Tanzimat romanında konular daha çok, Anadolu’da, Servet-i Fünun romanında ise İstanbul ve İstanbul’un zengin semtlerinde yaşayan kişilerin yaşamından alınmıştır.
E) Tanzimat romanında yazar, zaman zaman romanın akışını durdurarak okuyucuya bilgi vermiş, Servet-i Fünun romanında ise romanın akışı kesilmemiştir.

CEVAPLAR: 1.D, 2.B, 3.C, 4.C, 5.B, 6.E, 7.C, 8.D, 9.A, 10.E, 11.B, 12.C, 13.D

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI TEST 10

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap