Testler

Ses Bilgisi Test 3

SES BİLGİSİ TEST 3

1. Sarardı yeşil yaprak; dal koptu, fidan düştü
Baykuşa çifte yalı; bülbüle zindan düştü
Katil sinekler deldi hicabın perdesini
İstiklal boşluğunda arılan nadan düştü.
Yukarıdaki dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sarardı kelimesinde hece düşmesi vardır.
B) Ünsüz yumuşamasına aykırı kelimeler vardır.
C) Dört kelimede ünsüz benzeşmesi vardır.
D) İki kelimede yumuşama vardır.
E) Bir kelimede daralma vardır.

2. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü
Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü
Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara
Bir bela tünelinde ağır imtihan düştü
Yukarıdaki dörtlükte kaç tane ulama yapılmıştır?
A)2     B)3      C)4      D)5      E)6

3. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım
Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım
Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım
Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım
Yukarıdaki dörtlükte hangi ses olayları vardır?
A) Sertleşme-yumuşama
B) Yumuşama-ünlü değişmesi
C) Benzeşme-yumuşama
D) Ünsüz türemesi-hece düşmesi
E) Benzeşme-daralma

4. Adım adım aşkın yörüngesinde
Yürüsem Leyla’ya meyhanelerden
Onu bulsam sessizliğin sesinde
Köşklere kavuşsam viranelerden
Yukarıdaki dörtlükte altı çizili kelimede hangi ses olayı vardır?
A) Ünlü türemesi
B) Ünsüz türemesi
C) Yumuşama
D) Hece düşmesi
E) Benzeşme

5. Aşağıdaki kelimelerden hangisi ünlü ile başlayan bir ek alsa bile yumuşamaya uğramaz?
A) Sahip
B) Millet
C) Kabuk
D) Kütük
E) Kaçak

6. Pencereden gördüğüm tek şey: hüzün
Fark edemedim hâlâ endamını gündüzün
Yukarıdaki altı çizili kelimede hangi ses olayı vardır?
A)Benzeşme
B)Daralma
C)Yumuşama
D)Türeme
E)Hece düşmesi

7. Bir yığın hayal duruyor tabağımda
Eski günlerin tadı sızlıyor damağımda
Yukarıdaki beyitte altı çizili kelimelerde sırasıyla hangi ses olayları vardır?
A)2     B)3      C)4       D)5      E)6

8. Meçhul bir ıstırabın kurbanıyım boşlukta
     Bir bodrum katındayım, esrarlı bir loşlukta
Yukarıdaki beyitte altı çizili kelimelerde sırasıyla hangi ses olayları vardır?
A) Yumuşama-benzeşme
B) Türeme-hece düşmesi
C) Ünlü düşmesi-yumuşama
D) Daralma-hece düşmesi
E) Benzeşme-türeme

9. Sevme aah, sevme beni
Ayrılığın okşadığı kalbime
Yağmurlar küskün şimdi
Sakın girme rüyalarıma
Yukarıdaki dörtlükte altı çizili kelimelerde hangi ses olayları vardır?
A) Hece düşmesi-sertleşme
B) Daralma-benzeşme
C) Türeme-yumuşama
D) Hece düşmesi-yumuşama
E) Yumuşama-benzeşme

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ses düşmesine örnek olabilecek bir kullanım yoktur?
A) Sağdaki kavşaktan sağa dönelim.
B) Arkadaşlar lütfen ilerleyelim.
C) Pişmanlık ve hüzün hep yığın yığın
D) Ömrünün yarısı buralarda geçmiş
E) Siliyorum alnıma kazınmış mühürleri

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz türemesine örnek gösterilecek bir kelime vardır?
A) Leyla bunların çalışma odasında bulmuş.
B) Zehra ödevim için bana yardım etti.
C) Senin yüz ifadeni biraz yumuşatmamız
lazım.
D) Onun hakkındaki düşüncelerimde
yanılmamışım.
E) Sen arkadaşlarına bu kadar mı
güveniyorsun?

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir kelimede iki farklı ses olayı vardır?
A) Daha önce bu şarkıyı hiç dinlememiştim.
B) Buraya neden taşınmıştınız?
C) Herhangi bir yere çok bağımlı olma iyi
değil.
D) Hani hep beraber oyun oynayacaktık.
E) Otobandaki kazayı hepiniz gördünüz mü?

13. “Göz kapakları yine titriyordu.” cümlesinde altı çizili kelimedeki ses olayı aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Bütün kalemlerimi sana veriyorum.
B) Bir şeyler yazması için ona yardım
ediyorum.
C) Karate filmleri izlemeyi seviyorum.
D) Ona bakarken istemeden
mırıldanıyordu.
E) Bayrama geleceğini ben de bilmiyorum.

14. Sert sessizle biten bir kelimeye sesli ile başlayan bir ek getirildiğinde, kelimenin
sonundaki sert sessiz yumuşar.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymayan bir örnek vardır?
A) Araba kullanmayı öğrendiğimde yirmi iki
yaşındaydım.
B) Adamın teki sokağın ortasında dans
ediyordu.
C) Tencerenin kapağını niye kapatmadınız?
D) Tuttuğunu koparan bir çocuktu.
E) Her gün yüreğimiz dağlanıyor.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime, türetilirken bir ünsüz kaybına
uğramıştır?
A) Sonbaharda ağaçlar sararır.
B) Av mevsiminin geldiğini biliyor muydunuz?
C) Küçücük eve nasıl sığdınız?
D) Yalanın pembesi beyazı olmaz.
E) Gözlerim yollara takılıp kaldı.

16.Aynalarda seni hissediyorum
Hayal ırmağının çağıltısında
Umutların mecnun parıltısında
Rüyalarda seni hissediyorum
Yukarıdaki dörtlükte altı çizili kelimede aşağıdaki ses olaylarından hangisi vardır?
A) Sertleşme-yumuşama
B) Ünsüz düşmesi-daralma
C) Ünsüz türemesi-daralma
D) Ünsüz türemesi-yumuşama
E) Hece düşmesi-yumuşama
edebiyatsultani.com

Hazırlayan: Süleyman Kara

Cevaplar:1-E, 2-B, 3-B, 4-C, 5-B, 6-C, 7-C, 8-A, 9-D, 10-C, 11-D, 12-D, 13-E, 14-B, 15-C, 16-D

Bu testi word dosyası olarak indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

ses-bilgisi-test-3

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap