Testler

Şiir Bilgisi Test 4

ŞİİR BİLGİSİ TEST 4

1. Gökyay’ım derdinle adını anar
Bir kararsız kuştur dalına konar
Neresinde bilmez bir yere konar
Soran gitti, boyuncuğu büküldü
Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
B) Rediften yararlanılmıştır.
C) Nazım birimi dörtlüktür.
D) Teşbih yapılmıştır.
E) Zengin kafiye vardır.

2. Aşağıdaki beyitlerden hangisinde redif vardır?
A) Bursa’da eski bir cami avlusu
Küçük şadırvanda şakırdayan su
B) Dolar odama lavanta kokusu
Soğur sevincinden sürahide su
C) Ezelden beridir o ücra yere
Ninniler söylermiş bir şirin dere
D) Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım
Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım
E) Fırtınalar koparken git de seyret denizi
Gökleri bir dev gibi doldurur iniltisi

3.
Ne hasta bekler sabahı
Ne taze ölüyü mezar
Ne de şeytan bir günahı
Seni beklediğim kadar
Bu dörtlüğün uyak türü ve uyak örgüsü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Düz-tam kafiye
B) Sarma-zengin kafiye
C) Çapraz-tam kafiye
D) Çapraz-yarım kafiye
E) Çapraz-zengin kafiye

4.
Bir avuç ışıktı incecik yüzü
Gözleri geceler gibi derindi
İçine başımın her an düştüğü
Avuçları sudan daha serindi
Bu dörtlük ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Benzetmelerden yararlanılmıştır.
B) Yarım kafiye kullanılmıştır.
C) Redif kullanılmıştır.
D) Hece ölçüsü ile yazılmıştır.
E) Uyak düzeni çapraz uyaktır.

5.
Gül açmaz, bülbül ötmez gülen olmaz annesiz
Can olmaz canan olmaz ölen olmaz annesiz
Şefkat mi beklediğin sevgi mi istediğin
Sen ömrünce ara sor bilen olmaz annesiz
Bu dörtlükteki uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yarım
B) Tam
C) Zengin
D) Cinaslı
E) Tunç

6.
Bana düşmez can vermek, yumuşak bir kucakta
Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum
Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta
Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kafiye örgüsü çaprazdır.
B) Redif kullanılmıştır.
C) Şiirde cinaslı kafiye yer almaktadır.
D) Kişileştirme sanatı yapılmıştır.
E) 14’lü hece ölçüsü ile yazılmıştır.

7. Aradılar bir tenhada buldular
Yaslandılar şıvgalarım kırdılar
Yaz bahar ayında bir od verdiler
Yandım gittim ala karlı bir dağ iken
(şıvga:sürgün, filiz; od: ateş)
Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
B) Yarım kafiye kullanılmıştır.
C) Düz uyak örgüsü kullanılmıştır.
D) Redife yer verilmiştir.
E) Varsağı nazım şekliyle yazılmıştır.

8.
Artık demir almak günü gelmişse zamandan

Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol
Bu şiirden alınmış bu  beyitlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Redif kullanılmıştır.
B) Cinaslı uyak kullanılmıştır.
C) Beyitler hâlinde yazılmıştır.
D) Kafiye düzeni “aa, bb…. “şeklindedir.
E) Yarım uyak kullanılmamıştır.

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif yoktur?
A) Sefil ireçberin yüzü soğuktur
Yıl perhizi tutmuş içi soğuktur
B) Nesini söyleyim canım efendim
Gayri düzen tutmaz telimiz bizim
C) Evlat da babanın sözünü tutmuyor
Açım diye çift sürmeye gitmiyor
D) Tahsildar da çıkmış köyleri gezer
Elinde kamçısı fikiri ezer
E) Daima yiğidin sözü sağ olur
Zenginlerin kavukçusu çok olur

10.
Şaşar Veysel işbu hâle

Gâh ağlaya gâhi güle
Yetişmek için menzile
Gidiyorum gündüz gece
Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şiirin son dörtlüğüdür.
B) Yarım kafiye ve redif kullanılmıştır.
C) Sade bir dille yazılmıştır.
D) Hece ölçüsü ile yazılmıştır.
E) Divan edebiyatı nazım şeklidir.

11.
Denize dalan bilir
Gurbeti kalan bilir
Sevda ateşten gömlek
Giymeyen yalan bilir
Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Redif kullanılmıştır.
B) 7’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
C) İlk iki dizede tam uyak vardır.
D) Koşma nazım biçimiyle yazılmıştır.
E) Uyak örgüsü aaba şeklindedir.

12.
Ağlasam sesimi duyar mısınız

Mısralarımda
Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma
Ellerinizle
Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Serbest ölçüyle yazılmıştır.
B) Yalın bir dil kullanılmıştır.
C) Uyak örgüsü abab biçimindedir.
D) Lirik bir anlatımı vardır.
E) Yak ve redif kullanılmamıştır.

CEVAPLAR: 1.E, 2.D, 3.C, 4.B, 5.A, 6.C, 7.E, 8.B, 9.B, 10.E, 11.D, 12.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap