Testler

Şiir Türleri Test 2

ŞİİR TÜRLERİ TEST 2

1.Yiğit yürek ister kargı istemez
Yeke yek dövüşür kargı istemez
Yiğidin yarası sargı istemez
Omuzlar gerilir döşler titreşir
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Lirik
B) Pastoral
C) Epik
D) Didaktik
E) Dramatik

2. Aktı kanlar bu vatanda çağladı
Nice gelin kızlarımız ağladı
Düşman bizi dört taraftan bağladı
Bu düğümü çöze çöze kuruduk
Bu dizelere aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Lirik
B) Didaktik
C) Epik
D) Pastoral
E) Satirik

3. Titrek bir damladır aksi sevincin
     Yüzünün sararmış yapraklarında
     Ne zaman kederden taşarsa için
     Şarkılar taşırsın dudaklarında
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
A) Epik
B) Dramatik
C) Satirik
D) Didaktik
E) Lirik

4. Hangi düğüm çözülür
    Nazla, sitemle, kinle
    Ne olur bir gün beni
    Kapından da olsa dinle
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
A) Epik
B) Lirik
C) Dramatik
D) Didaktik
E) Satirik

5. Nazlı sümbül boyun eğmiş bakıyor
    Sarı çiçek amber olmuş kokuyor
    Dertli çoban sana kalbin yakıyor
    Al giyinip süslendin mi yaylalar
Bu dörtlük, duygu örgüsü yönünden aşağıdaki türlerden hangisine en yakındır?
A) Epik
B) Didaktik
C) Pastoral
D) Satirik
E) Dramatik

6. Babası anası koyun güttüren
    Dağ başında kavalını öttüren
    Kazma ile başın tıraş ettiren
    Cümle milletin berberin beğenmez
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
A) Lirik
B) Satirik
C) Didaktik
D) Epik
E) Dramatik

7. Senelerce senelerce evveldi 
Bir deniz ülkesinde 
Yaşayan bir kız vardı bileceksiniz 
İsmi; Annabel Lee 
Hiç birşey düşünmezdi sevilmekten 
Sevmekten başka beni 
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
A) Epik
B) Pastoral
C) Didaktik
D) Lirik
E) Dramatik

8. İki saban yap kendine evinde
Biri parçasız olsun, biri parçalı
Biri kırılırsa ötekine koşarsın öküzleri
Dingil için defne ve karaağaç iyidir,
En az onlar kurtlanır.
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
A) Epik
B) Pastoral
C) Didaktik
D) Lirik
E) Dramatik

9. Bütün sevgileri atıp içimden,

Varlığımı yalnız ona verdim ben.

Elverir ki bir gün bana, derinden,

Ta derinden, bir gün bana “Gel!” desin.

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Didaktik
B) Pastoral
C) Lirik
D) Epik
E) Satirik

10. Açık sözle kalmalı
      Fikre ışık salmalı
      Müteradif sözlerden
      Türkçesini almalı
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
A) Lirik
B) Didaktik
C) Dramatik
D) Epik
E) Pastoral

11. Bende çaresizlik sonsuz kördüğüm.
Bende sabır sende naz..
Gündüzünden vazgeçtim düşümde biraz
Bir yüz görümlüğü sen olsan yeter..
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
A) Epik
B) Dramatik
C) Didaktik
D) Pastoral
E) Lirik

12. Bir yel savurdu yanımdan seni ansızın
Dağdan dağa seslenmedeydi sesin
Nerdesin, nerdesin
Ufuklar ardınca koşuyor, bulutlar ağlıyordu
Gökler üstüme yıkılıyor
İçimden dağlar sökülüyordu
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Didaktik
B) Epik
C) Pastoral
D) Dramatik
E) Lirik

13. Tut sevgiyi, at ateşe
Kardeş vursun, hep kardeşe
Bir kurşun da sık güneşe
Çöl olsun yurt, bitsin vaha
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Lirik
B) Pastoral
C) Epik
D) Dramatik
E) Satirik

14. Bu yolda herkes bir ey delikanlı
Diriler şerefli ölüler şanlı
Yurt için dövüşen başı dumanlı
Her zaman bu şandan, o şana gider
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Lirik
B) Pastoral
C) Epik
D) Didaktik
E) Dramatik

15. Kurşunlarım yağmur gibi yağarken
       Tütünlerim gökyüzünde dönerken
       Yıkılası Bağdat seni döğerken
       Şehitlere serdar oldu, Genç Osman
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Epik
B) Pastoral
C) Satirik
D) Didaktik
E) Dramatik

16. Serin yaylalara obalar konar
       Buz gibi suları içenler kanar
       Dağların başında kartallar döner
       Kınalı kekliğin sekişi başka
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Lirik
B) Satirik
C) Epik
D) Pastoral
E) Dramatik

17. Hayal, bu bozkırların ortasında,
       Önünde bir sürü gece yarısı
       Ağılına, yemyeşil çıkıp simsiyah dönen,
       Bir çoban Ahmet olur.
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Didaktik
B) Lirik
C) Epik
D) Pastoral
E) Dramatik

18. Bu kadar yürekten çağırma beni
       Bir gece ansızın gelebilirim
       Beni bekliyorsan, uyumamışsan

       Sevinçten kapında ölebilirim.
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
A) Lirik
B) Satirik
C) Didaktik
D) Pastoral
E) Epik

19. Nasıl taşta çeliğin izi kalırsa derin
       Üstüne satır satır öyle nakşoldu yerin
       Üzülme, senden sonra kalbime girenlerin
       Yalnız senin aksindir orda görecekleri
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Lirik
B) Epik
C) Satirik
D) Didaktik
E) Pastoral

20. Bir kaval sesiyle inler geceler
       Tırtıllar tırmanır yapraklara
       Ve üşüşür olgun başaklara
       Akşamın dallarından serçeler
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Pastoral
B) Epik
C) Lirik
D) Dramatik
E) Satirik
      

CEVAPLAR: 1.C, 2.C, 3.E, 4.B, 5.C, 6.B, 7.D, 8.C, 9.C, 10.B, 11.E, 12.E, 13.E, 14.C, 15.A, 16.D, 17.D, 18.A, 19.A, 20.A

Şiir Türleri Test 2Download


Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap