Yazılı Soruları

11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı C Grubu

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……………………. LİSESİ 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

1. Fecr-i Aticilerin beyannamelerinde yapacaklarını bildirdikleri yeniliklerden beş tanesini yazınız? (10)
2. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatına gelinceye kadar romanlarımızın genelinde refah düzeyi yüksek kahramanların ; mekan olarak da İstanbul’un ele alınmasını nasıl yorumlayabilirsiniz?(10)
3. Servet-i Fünun romanları ve bu romanlardaki kahramanlar ile Tolstoy, Flaubert’in romanlarının ve roman kahramanlarının benzerlik göstermesi nasıl yorumlanır?(10)
4. XIX. yy’ın sonları ile XX. yy’ın başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nda sosyal, siyasal ve edebî hayatta ortaya çıkan fikir akımlarının ortaya çıkış sebeplerini, amaçlarını ve önde gelen temsilcilerini açıklayınız.(27)

5. Felatun Bey ile Rakım Efendi romanı ile Aşk-ı Memnu romanını oluşturan temel çatışmayı bulunuz. Bu iki temel çatışma hangi bakımlardan farklılık göstermektedir, bu farklılıklar Servetifünun romanıyla ilgili sizi hangi sonuçlara götürür? Yazınız.(10)

6. Birden kapandı birbiri ardınca perdeler              
Kandilli,Göksu,Kanlıca,İstinye nerdeler

Benzetmek olmasın sana dünyada bir yeri
Eylül sonuda böyledir İsviçre gölleri

Bir devri lanetiyle boğan şairin Sis’i
Vicdan ve ruh elemlerinin en zehirlisi

  Yukarıdaki şiirde:         

A)Bahsedilen şehir neresidir? (4) …………………..
B)Son beyitte hangi şair eleştirilmiştir?(3) ………………….

7. BENİM ŞİİRLERİM
– Sen kalpsizsin; hani senin gençliğinin hayatı?
-Aşklarım mı? Bir nefeste solabilen bu şeyler
Bir yanardağ ateşiyle kömür gibi karardı;
Şimdi ise yerlerinde bir sıtmalı yel eser.

Evet, benim her şi’rimde yılan dişli diken var;
Sizler gidin bal verecek yeni açmış gül bulun.
Belki benim acı sesim kulakları tırmalar;
Sizler gidin, genç kızların türküsüyle şen olun.

Bu şiirdeki “ben” ve “siz” kelimeleriyle ifade edilen sanat anlayışının özelliklerini yazınız. Buradan yola çıkarak şairin savunduğu sanat anlayışının dönemiyle ilişkisini açıklayınız.(10)
8.Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.(12)
*1911 yılında Selanik’te ………………….. ve …………………. tarafından çıkarılan ………………. dergisi Milli Edebiyatın başlangıcı sayılır.
*Türklük kavramını ilk defa ‘Cenge Giderken’şiiriyle işleyen şairimiz ………………………….. dur.
* Siyasi hicivleriyle tanınan Servet-i Fünun yazarlarından …………………………… ın ……………………… adlı makalesinden sonra Servet-i Fünun dergisi kapatılmıştır.
*Servet-i Fünun edebiyatını genel özelliğine aykırı olarak yoğun toplumsal içerikli şiirler yazan …………………….…. adlı sanatçımız ………………. adlı çocuk şiirleri dışındaki bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.
*Servet-i Fünun’un iki önemli şairinden biri olan …………………… şiirde oldukça ağır bir dil kullanmıştır.Gezi yazılarıyla tanınan sanatçının ‘Hac Yolunda’ adlı eseri dışında ……………………..,……………………… ve ……………… adlı gezi yazısı türünde eserleri de vardır.

9. Aşağıdaki açıklamalara uygun eser, yazar veya kavramları karşılarına yazınız.(4)

Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar ve Türk Edebiyatı Tarihi kitaplarının yazarı:
Şiirlerde ses uyumu, müzikalite ve şekil mükemmelliğinin önemini savunan sanat akımı:
1909-1912 yılları arasında faaliyet göstermiş edebî dönem:
Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak ve Türkçülüğün Esasları’nın Milli Edebiyat dönemi yazarı:

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……………………. LİSESİ 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI CEVAPLARI

1. a. Yeni bir kitaplık kurmak
b. Batılı eserleri Türkçeye çevirmek
c. Halka açık konferanslar vermek
d. Halkı edebi zevkini yükseltmek bilgisini arttırmak
e. Toplumsal olmak

2. Tanzimat dönemi romanı bir başlangıç ve adapte romandır, o açıdan teknik zayıftır. Özellikle kültürlü ve zengin ailelerin çocukları olan Servet-İ Fünuncular Batıyı yakından tanırlar fakat Anadoluya aşina değillerdir. Yetiştikleri ortam da genellikle İstanbul’dur. Bunu da romana koymuşlardır. Cumhuriyet döneminde ise mektepten memlekte doğru bir açılım vardır.

3. Servetifünuncuların batılı sanat anlayışını benimsemeleri ve batılı kaynakları takip etmeleri.
4.

BATICILIK
OSMANLICILIK
İSLAMCILIK
TÜRKÇÜLÜK

ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERİ Batının her alanda Osmanlının önüne geçmesi, Osmanlı Devleti’nin tek kurtuluş yolunun bu yüzyılın fikir ve ihtiyaçlarına uygun medeni bir devlet ve millet halini alması gerektiği düşüncesi. Tanzimat döneminde, Osm.Dev. içindeki değişik etnik grupların Batı devletlerinin desteğini alarak bağımsız olma düşüncesinin ortaya çıkması. 2.Abdülhamid’in hem Balkanlardaki Panislavizmi etkisiz duruma sokmak, Müslüman toplulukların devletten ayrılmalarını engelleme düşüncesi, hem de içeride siyasal rakiplerinin halk içindeki gücünü kırmak istemesi
Özellikle Balkan Savaşından sonra Osmanlıcılık akımının geçerliliğini yitirmesi, Türk olmayan azınlıkların Osmanlıdan ayrılması

AMACI Türk toplumuna Batıda gelişen düşünce, yönetim biçimi, yaşama tarzını uygulayarak ülkenin gelişmesini, kalkınmasını sağlamak Osm. Dev. içindeki tüm etnik grupların üzerinde bir Osmanlılık duygusunu ve bu duyguya paralel olarak bir Osmanlı milletini ortaya çıkararak Osmanlı Devleti’nin mefaatleri doğrultusunda gayret sarf etmelerini sağlamak. İslam’ın ilk dönemindeki değerleri 20.yy başlarına taşıyarak Türk toplumunu içinde bulunduğu bunalımdan kurtarmak. Osmanlı bayrağı altında bilinçsiz bir şekilde yaşayan Türkleri milli bir duygu ile bilinçlendirmek, milliyetini idrak ettirmek.

AKIMIN ÖNDE GELEN TEMSİLCİLERİ Abdullah Cevdet, Tevfik Fikret, Celal Nuri Namık Kemal, Ziya Paşa, Ali Suavi
Mehmet Akif, Said Halim Paşa, Ahmet Cevdet Paşa Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Yusuf Akçura
5. Felatun Bey ile Rakım Efendi romanında “doğu-batı” çatışması, Aşk-ı Memnu’da ise “aşk-ihanet” çatışması vardır. “Doğu-batı” çatışması siyasi ve sosyal yönü olan bir çatışmadır. Ancak “aşk-ihanet” çatışması ise daha çok kişiseldir. Bu iki romandaki çatışmaların farklılığı bizi Servetifünun romanında daha çok kişisel konuların işlendiği sonucuna götürür.
6. a. İstanbul
b. Tevfik Fikret

7. Şair, “ben” diyerek, milletin acı kaderini şiirlerine, yazılarına taşıyan yazarları ve bu sorunu kendine dert edenleri kast etmektedir. Yazıldığı dönem göz önüne alındığında Milli edebiyatın yazarlarını bu kapsama sokmak doğru olacaktır. Türkçülük akımının özünde olan kendi insanımızın dertleri, acıları şiirde ben ifadesiyle hayat bulmuştur. “Sizler” ifadesiyle ise yaşanan acı gerçekleri görmeden hala hayatın güzelliklerinden bahsedenleri, eserlerinde toplumsal konulara yer vermeyen sanatı sanat için yapan sanatçıları kastetmektedir.

8.Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.(12)
*1911 yılında Selanik’te Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yöntem tarafından çıkarılan Genç Kalemler dergisi Milli Edebiyatın başlangıcı sayılır.
*Türklük kavramını ilk defa ‘Cenge Giderken’şiiriyle işleyen şairimiz Mehmet Emin Yurdakul’ dur.
* Siyasi hicivleriyle tanınan Servet-i Fünun yazarlarından Hüseyin Cahit Yalçın’ ın Edebiyat ve Hukuk adlı makalesinden sonra Servet-i Fünun dergisi kapatılmıştır.
*Servet-i Fünun edebiyatının genel özelliğine aykırı olarak yoğun toplumsal içerikli şiirler yazan Tevfik Fikret adlı sanatçımız Şermin adlı çocuk şiirleri dışındaki bütün şiirlerini aruzla yazmıştır.
*Servet-i Fünun’un iki önemli şairinden biri olan Cenap Şahabettin şiirde oldukça ağır bir dil kullanmıştır.Gezi yazılarıyla tanınan sanatçının ‘Hac Yolunda’ adlı eseri dışında Avrupa Mektupları, Suriye Mektupları ve Afak-ı Irak adlı gezi yazısı türünde eserleri de vardır.

9. Aşağıdaki açıklamalara uygun eser, yazar veya kavramları karşılarına yazınız.(4)
Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar ve Türk Edebiyatı Tarihi kitaplarının yazarı: Mehmet Fuat Köprülü
Şiirlerde ses uyumu, müzikalite ve şekil mükemmelliğinin önemini savunan sanat akımı: Sembolizm
1909-1912 yılları arasında faaliyet göstermiş edebî dönem: Fecr-i Ati
Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak ve Türkçülüğün Esasları’nın yazarı: Ziya Gökalp

11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı C Grubu soru ve cevaplarını indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

11.sınıf türk edebiyatı 2.dönem 2.yazılı C grb

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap