Yazılı Soruları

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soruları (D Grubu)

LEŞ
Kürekleri de bırakmıştım artık. Tek kürekle nereye varabilirdim ki? Çevreme bakındım, en küçük bir ışık ya da karaya benzer bir şey göremedim.Karaya boyalı bu hantal teknenin içinde sallanıp duruyordum. Neden buradaydım? Kim getirip koydu bu teknenin içine beni? Bilmiyorum. Yalnız ekmeğim, bir şişe de suyum vardı kendimi denizde bulduğumda. Teknenin altına çarpan o aklaşmış irin irin dökülen, karnı şiş, tüm niteliklerini yitirmiş – hayvan, hayvan ama, ne hayvan? – leş dönüp duruyordu çevremde. Onun da beni bırakmayacağını çok geçmeden anladım. İçimde bir eksiklik oluştu. Ağlar gibi oldum. Bu sanki bende uzun yıllar önce yitirdiğim, sonra birdenbire bulduğum benliğimin bir küçük parçasıydı. İçimde akşamın çökmesiyle beliren korku, gittikçe yoğunlaşıyor, sıkıyordu beni. Beni… Kimdim ben? Bocalıyordum. Bu leşle, tekneme yapışmış ayrılmayan, gecenin karanlığında bile bütün iğrençliği belli bu leşle nereye gidiyorduk? İsteğim, salt bu leşten kurtulmak, herhangi bir kara parçasına, ister doğuda, ister batıda, ister güneyde, nerde olursa olsun bir kara parçasına ayak basmaktı.
Ferit EDGÜ
S1.Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. (10+10+10+10)
A-Yukarıdaki metinde hangi bakış açısı kullandığını yazınız.
B-Metinden hareketle modernisthikâye hakkındaki çıkarımlarınızı yazınız.
C-Yukarıdaki metnin sizde uyandırdığı duyguları yazınız.
D-Metinde hangi anlatım biçimi kullanılmıştır, yazınız.

S2.Aşağıdaki metinde tanıtılan sanatçının kim olduğunu noktalı yere yazınız.( 10 )
Çağdaş Türk edebiyatının önemli isimlerinden birisidir. Türk öykücülüğünde genellikle “küçük insanlar” diye adlandırılan toplumun ezilmiş, hakkı yenmiş, duyarlıklı iç dünyaları keşfedilmemiş insanlarını yazmıştır.Öykünün yanı sıra şiirden, romana, gezi yazısından, denemeye ve çocuk edebiyatına kadar edebiyatın farklı türlerinde eserler vermiş, öykülerinin bazıları tiyatro sahnesine ve sinema perdesine taşınmıştır. 1970’li yıllarda en çok dikkat çeken üç kadın yazardan biri olarak Sevgi Soysal ve Adalet Ağaoğlu’yla birlikte anılır.Parasız Yatılı, Kırk Yedililer, Gecenin Öteki Yüzü önemlieserlerindendir.
………………………………………………………..

S3.Aşağıdaki metinde parantezle boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz.
( 2+2+2+2+2 )

Yağmur yağıyor Ömür Hanım ( ) Gökten değil, yüreğimin boşluğundan ömrümün ıssız toprağına ( ) Ve ben sonsuz bir düzlükte bir küçücük( ) bir silik nokta gibi eriyip gidiyorum ( ) Seslensem kim duyar sesimi yalnızlıklar katından  ( )

Metinlere bağlı, varlık nedenini metinlerden alan öğretimin alanı, edebiyat ve felsefedir. Bu iki bilgidalının dışında kalan dallarda doğrudan doğruya doğanın ya da toplumun konu alındığı görülür. Örneğinfizikle uzay bilim doğayı, tarihle toplumbilim toplumu inceler. Sadece edebiyatla felsefedir, konularını insanoğlunun yazılı yapıtlarından, metinlerden alan bilgi dalları, sadece onlar insanoğlunun ortayakoyduğu ussal ürünleri incelerler, bu sınırın dışına da kesinlikle çıkmazlar.
S4. Metne göre edebiyat ve felsefenin ortak özelliği nedir? Yazınız. (10 puan)

Dışarıdan süslü, şatafatlı görülen şeyler aslında hiç de göründüğü gibi değildir. Hükümdar asasının ne kadar ağır olduğunu bilen, onu yolda bulsa ona elini sürmez, geçer gider.
S5. Yukarıdaki metinde altı çizili söz öbeğinin cümleye kattığı anlamı yazınız. (10)

Konuşması sırasında konu üstünde, sözü dağıtmadan, dikkatini, bilgisini onun kadar toplayan insan görmedim. Bir gün, Büyükada’da fikirlerini anlatırken masa üstündeki fesi yere düşmüş, “Ziya bey, fesiniz yere düştü.” demişler. Göz ucuyla bile bakmadan “Giderken alırım!” diye sözüne devam etmiş. Onu, Mütareke yıllarında tevkif edeceklerdi; dostları ona kaçmasını önerdi, o güldü ve sustu. Daha sonra “BekirağaBölüğü”ne hapsedilen Ziya Gökalp’ın, asılmaktan kurtulup ta Malta’ya sürüldüğü gün, ne cebinde on parası vardı ne evinde.
S6. Yukarıdaki metindeki yazım yanlışlarını tespit ederek sözcüklerin doğru şeklini yazınız. (5+5)

S7.Aşağıdaki cümlelerin sonuna altı çizili sözcüklerin hangi anlamda kullanıldıklarını yazınız.
( terim, gerçek, mecaz, yan anlam)( 5+5)

Derdim çoktur, hangisine yanayım (…………………………)
Oyun iki perdeden oluşuyordu (…………………………)

CEVAPLAR:
1.A-Metinde kahraman bakış açısı kullanılmıştır.
B– Modern hikayelerin birçoğunda ana karakterler geleceğe dair umutsuz ve endişelidir.
Bu tür öykülerde en çok kullanılan anlatım tekniklerinden bir diğeri iç monologdur.
Yazarlar, öykülerinde insanı ”dünyaya fırlatılmış” birer özne olarak konumlandırmıştır.
Belirsiz bir zamanda ve mekanda geçen hikayelerde düğüm, serim, çözüm bölümleri yer almaz.
Modern edebiyatta 1. tekil şahıs anlatıcıya geçilmiştir.
C-Umutsuzluk, bilinmezlik, çaresizlik, endişe, yalnızlık, korku, bireyin kendine yabancılaşması…
D-Metinde öyküleme ve betimleme kullanılmıştır.

2. Çağdaş Türk edebiyatının önemli isimlerinden birisidir. Türk öykücülüğünde genellikle “küçük insanlar” diye adlandırılan toplumun ezilmiş, hakkı yenmiş, duyarlıklı iç dünyaları keşfedilmemiş insanlarını yazmıştır. Öykünün yanı sıra şiirden, romana, gezi yazısından, denemeye ve çocuk edebiyatına kadar edebiyatın farklı türlerinde eserler vermiş, öykülerinin bazıları tiyatro sahnesine ve sinema perdesine taşınmıştır. 1970’li yıllarda en çok dikkat çeken üç kadın yazardan biri olarak Sevgi Soysal ve Adalet Ağaoğlu’yla birlikte anılır. Parasız Yatılı, Kırk Yedililer, Gecenin Öteki Yüzü önemli eserlerindendir.

3.Yağmur yağıyor Ömür Hanım ( . ) Gökten değil, yüreğimin boşluğundan ömrümün ıssız toprağına (… ) Ve ben sonsuz bir düzlükte bir küçücük( , ) bir silik nokta gibi eriyip gidiyorum ( . ) Seslensem kim duyar sesimi yalnızlıklar katından ( ? )

4.Bir toplumda kültürün değişmesi dili büyük ölçüde etkiler. Türklerin İslamiyet kültürünü benimsemesi ile Türkçe büyük bir değişimin içine girmiştir. Yine aynı şekilde Osmanlının yüzünü Batı’ya çevirmesi ile Batı dillerinden birçok sözcük Türkçeye girmiştir. Bu da kültürün dil üzerindeki etkisinin bir göstergesidir.

5.Altı çizili söz öbeği güzel ve özendiğimiz her mevki makamın da ciddi ve ağır sorumluluklarının olduğunu ifade ediyor.

6.Ziya bey ——- Ziya Bey , kurtulup ta ——— kurtulup da

7. Derdim çoktur, hangisine yanayım (mecaz )
Oyun iki perdeden oluşuyordu (terim )

 

12.sinif turk dili ve edebiyatı 1.donem 1.yazili sorulari d grubu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

4 yorumlar

Yorum yap