Genel

2019 TYT ve AYT TÜRKÇE KONULARA GÖRE SORU DAĞILIMI

2019 TYT TÜRKÇE KONU DAĞILIMI

2019 TYT’de Türkçe dersinden 40 soru sorulmuştur. Konu dağılımı aşağıdaki gösterilmiştir:

Sözcük Anlamı: 3
Cümle Anlamı: 3
Paragraf: 22
Yazım Kuralları: 2
Noktalama İşaretleri: 2
Ses bilgisi: 1
Sözcük Türü: 2
Cümlenin ögeleri: 1
Ekler: 2
Fiilimsiler (eylemsiler) : 2

2019 AYT TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI KONU DAĞILIMI

2019 AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı dersinden 24 soru sorulmuştur. Konu dağılımı aşağıdaki şekildedir:

Sözcükte Anlam: 1
Cümlede Anlam: 1
Paragraf: 2
Anlatım Teknikleri: 1
Şiir Bilgisi: 2
Şiir Türü: 1
Söz Sanatları: 1
Destan: 1
Masal: 1
Tiyatro (Karagöz): 1
Divan Edebiyatı: 3
Tanzimat Edebiyatı: 2
Fecr-i Ati Edebiyatı: 1
Milli Edebiyat Dönemi Türk Edebiyatı: 1
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı: 4
Edebiyat Akımları: 1

TYT 2019 TÜRKÇE SORU ANALİZİ

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da sorular, düşünme yeteneğine yönelik sorulardan oluşmaktadır. Yani sizin anlayacağınız sorular, düşünme becerilerini edinmiş öğrencilere yöneliktir.

Daha küçük yaştan itibaren okuma alışkanlığı kazanmamış ve okuduklarından herhangi bir çıkarım yapamayan öğrenciler için Türkçe soruları eleyici olmuştur.

Paragraftaki yargılar arasında ilişki kuramayan öğrenciler bu tip sorularda zorlanmıştır.

Paragrafta verilen önermeleri anlamlı bir bütüne ulaştıramayan öğrenciler, paragrafı anlamakta zorlanmıştır.

Metinlerdeki kelimelerin ve kelime gruplarının anlamının, sözcük anlamını ve metinde kazandığı anlamı bulmaya yönelik sorular olduğu görülmektedir. Bu da sözcük bilgisinin önemini ortaya koymaktadır.

Türkçe dil bilgisinin özelliklerini bilmeyen öğrenciler için sorular eleyici olmuştur.

Dil bilgisi sorularında bazı sorularda birkaç bilgi birlikte yoklanmıştır. Mesela yazım kuralları ile ilgili bir soruda birleşik kelime bilgisi de yoklanmıştır.

Yazım ve noktalama ile ilgili konular artık her sene sorulmaktadır.

Birkaç yıldır anlatım bozukluğu ile ilgili soru sorulmamaktadır.

Sorular aynı zamanda öğrencilerin tümevarım ve tümdengelim yöntemleri konusundaki yeteneklerini ölçmeye yönelikti.

TYT 2019 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SORU ANALİZİ

Geçen yıla göre Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ile ilgili sorularda azalma olmuştur. Edebiyat soruları zorlayıcı olmamıştır.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap