Testler Editörün Seçtikleri

8.SINIF TÜRKÇE DENEME SINAVI 12

8.SINIF TÜRKÇE DENEME SINAVI 12

1.ve 2.soruları aşağıdaki paragrafa göre cevaplayınız.

(1) Öğrenmeyi engelleyen en önemli unsur motivasyon eksikliğidir. (2) Motivasyon eksikliğinin birçok nedeni vardır. (3) Bunların en başında imkan yetersizliğinden çok, özgüven yetersizliği gelir. (4) Motivasyonu olumlu yönde etkileyen en önemli faktörler ise aç ve uykusuz olunmaması, fiziksel ortamın uygun sıcaklıkta olması, kişinin kendisine güvenmesi, çevre tarafından kabul edilip sevildiğini ve sayıldığını hissetmesidir. (5) Bu temel ihtiyaçlar karşılanırsa öğrenme daha kolay gerçekleşir.
1.Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi etkileyen etkenlerden biri değildir?
A) Kişinin kendine güven duyması

B) Kişinin çevresi tarafından kabul görmesi
C) Ortamın çalışma koşullarına uygun olması
D) Yeterli derecede öğrenme kapasitesine sahip olunması

2.Bu parçada numaralı cümlelerden hangileri içinde eylemsi bulunmayan tek yargılı cümledir?
A) 1.ve 2.       B) 2.ve 3.     C) 3. ve 4.      D) 4. ve 5.

3. Uygar bir topluma kavuşmak ve kimsenin yardımı olmadan kendi ayaklarının üzerinde durmak istiyorsan okumalısın.
Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kimseden yardım almadan yaşamını sürdürebilmek

B) Çevresindeki insanlara yardım etmek
C) Yaşamını sağlıklı şekilde sürdürmek
D) Tek başına yaşamak

4. Eski Roma’da eyalet valilerinden biri, İmparator Kayser’e vergilerin artırılmasını teklif edince Kayser şu cevabı vermiş: “ İyi bir çoban koyunlarının yününü kırpar, derisini yüzmez.”
Kayser, bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?
A) İyi yöneticiler halkının ezilmesine razı olmaz.

B) Yöneticiler daha iyi hizmet sunmak için vergi alırlar.
C) Yöneticiler, yönettiklerinin iyi insanlar olmasını isterler.
D) Halk, kendine eziyet eden yöneticileri hiçbir zaman sevmez.

5.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) Ona telefonla haber veren kimdi?
B) Yola devam etmek için dere kenarında molaverdik.
C) Yakında güzel şeyler olacağını hissediyorum.
D) Dedesinden kalma bu evi şimdi nasıl satabilecekti?

6.(1) Sanatçının son kitabında yirmi beş öyküsü vardır. (2) Bu öyküleri çocukluk anılarından yola çıkarak oluşturmuş. (3) Öykülerinde içinden çıktığı ve yakından tanıdığı köy yaşamına ayna tutmuş. (4) Köy gerçeklerini yalın ve kısa cümlelerle aktarmış.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi, isim cümlesidir?
A) 1.     B) 2.      C) 3.       D) 4.

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Annem/dün / Antalya’ya / gitti.
B) Bugünün / bayram olduğunu / bana / o / söyledi.
C) Arkadaşımın kazağının rengi / beyazdır.
D) Okuduğu kitabı / bana / uzunca / anlattı.

8.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte kullanılmıştır?
A) Büyük bir beklentiyle gitmişti; ama dayısının yanından da eli boş dönmüştü.
B) Bu işten geri dönme olanağının olmadığını, artık köprüleri attığını söylüyordu.
C) Sanırım sen de köprünün altından çok su geçtiğinin farkındasın.
D) O günlerden elde kalan tek şey güzel hatıralardı.

9. (1) Birden yağmur başladı, çocuklar da sığınacak bir yer aradılar. (2) Ancak başlarını sokacak bir yer bulamadılar. (3) Bir ara annemin sesini duyunca hayale daldığımı fark ettim. (4) Güldüm tabii kendi halime.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
A) 1.      B) 2.       C) 3.       D) 4.

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne-yüklem ilişkisi bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Çocukluk yıllarım bu evde geçmişti.
B) Söylediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum.
C) Odanın temizliği güzel yapılmıştı.
D) Geceleri yatmadan önce en az iki sayfa kitap okurdu.

11. Adına cep telefonu denen ama pek de ceple alakası olmayan bu aletler neredeyse insan kulağının bir uzantısı haline gelmiş durumda. Herkes bir şeyler konuşuyor. Yürürken, yemek yerken, arabada, toplantıda… Cep telefonları hayatı bu kadar kuşatır da dili ve kültürü etkilemez mi hiç? “Okey, sana bir msj atayım.” diyeni mi ararsın, “Sen o dosyayı bi ataç et bana.” diyeni mi? Diğer taraftan mesajlarda sesli harfler genellikle yazılmıyor. “Mesaj” yerine “msj”, “canım” yerine “cnm” gibi…

Yazar, bu parçada aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır?
A) Cep telefonlarının çok yaygınlaşmasından

B) Cep telefonlarının dili ve kültürü olumsuz etkilemesinden
C) Cep telefonlarının insan sağlığını bozmasından
D) İnsanların konuşmak yerine mesaj göndermeyi tercih etmesinden

 12. Hikaye anlatma, eğitimde en etkili yöntemlerden biridir. Bir davranışı hikayeler yoluyla kazandırmak, doğrudan anlatmaya oranla daha çok daha kolaydır. Çocuk üzerinde, bir yalancı çoban hikayesi veya köprüden geçmeye çalışan iki inatçı keçi hikayesi, yalancılığın veya inatçılığın kötü olduğunu doğrudan söylemekten daha kalıcı etki bırakmaktadır.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A) Tartışma B) Öyküleme

C) Örneklendirme D) Betimleme

13. Gün olur çağırır beni her ufuk
Sevdalar eline başlar yolculuk
Bu dizelerde aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir kullanım vardır?
A) Ortak özelliği olan iki varlığı birbirine benzetme

B) Bir olayı olduğundan büyük gösterme
C) İnsan dışındaki varlıklara insana ait özellikler verme
D) Canlı ve cansız varlıkları konuşturma

Aşağıda bir metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri karışık olarak verilmiştir. K, L, M harfleriyle belirtilen paragrafları dikkatle okuyunuz. 14, 15 ve 16. soruları bu paragraflara göre cevaplayınız.
K

Atatürk, yanındakilere döndü: “Bu adama yüz lira verin. Sonra otomobile alın.” Hemen köylüye yüz lira verildi ve otomobile binmesi teklif edildi. Köylü: “ Sana rastlamak benim talihimdir. Ama yine kendi ineğimi de ararım Paşam. Sana rastlayan kaderli adamın üç olursa çok mu?”

L

Şiddetli bir kış günü, Atatürk şu emri verdi: “Bu kış kıyamette memleketin ne halde olduğunu görmek isterim. Otomobille gezmeye çıkacağız.” O yıl kış o kadar şiddetliydi ki yollardan otomobillerin değil, kurtların bile geçmesi zordu. Buna rağmen Kırşehir istikametinde yola çıkıldı.

M

Yolda döküle döküle, kara ve batağa saplanmak suretiyle ilerliyorduk. O sırada bir dağ başında tek bir köylünün koştuğunu gördük. Atatürk o köylüyü çağırttı:
-Bu havada tek başına ne yapıyorsun?
– İneğim kayboldu Paşam!
-Seni kurtlar yer!
-İneğimi yedilerse bırakın beni de yesinler!

-İneğin kaç lira kıymetinde idi?

-Eh… Elli altmış lira ederdi.

14.Aşağıdakilerin hangisinde metnin bölümlerini ifade eden harfler “giriş, gelişme, sonuç” şeklinde sıralanmıştır?
A) K, L, M B) L,K,M C) M, K, L     D) L, M, K

15.Köylü, kaybolan ineğine karşılık para aldığı halde niçin ineğini aramaya devam ediyor?

A) İneğini çok sevdiği için
B) Daha fazla ineğe sahip olmak için
C) Atatürk’e söz verdiği için
D) Hayvanını kurtlardan korumak için

16.Metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Diyalogların yer aldığı
B) Olay, yer, kişi ve zaman unsurlarının belli olduğu
C) Yalın bir dilinin olduğu
D) Makale yazı türüne özgü niteliklerin ağır bastığı

17. Modern insanın yaşamı sıkıntılarla doludur. Sıkıntılardan kurtulmak için bilime ve teknolojiye bel ağlar o. Başlangıçta bir şifa bulurlar belki ama bu durum uzun sürmez. Tıpkı bilgisayarların alındığı gün eskimesi gibi, bir ilacın yerine yenisi çıkar veya bir itiraf file gelir: “Yahu meğerse zararlıymış.” Modern insan, tekrar aynı sıkıntıların içine düşer. Rüzgarın önündeki yaprak gibi, bir o yana bir bu yana savrulur. Yaşamın zorlukları, yakasını bir türlü bırakmaz.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir?
A)Çağdaş insanın, güçlüklerle dolu bir yaşam sürdüğünden

B) Teknolojinin insan yaşamını olumsuz etkilediğinden
C) Modernleşmenin, insan sağlığına zarar verdiğinden
D) Modern insanın, sıkıntılarla mücadele gücünün kalmadığından

18
. Günümüzde anne babalar, çocuklarıyla iletişim kuramamaktan şikayet etmektedir. Aslında birlikte kitap okuma, bu sorunu aşma adına önemli bir unsurdur. Çocukla kitap okumak, güzel bir iletişim kurmada önemli bir yere sahiptir. Bir yaşından itibaren çocuğun yaşına göre değişen şekilde kitap okuma saatleri yapılması, çocukla iletişim ve çocuğun her yönden sağlıklı gelişimi açısından çok önemlidir. Bu saatlerin bir kısmının anne babayla birlikte yapılmasının ve kitapların alternatifler arasında çocukla birlikte seçilmesinin çok yararlı sonuçları vardır.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Çocuklara kitap okumanın öneminin anlatılamadığına
B) Anne babaların, çocuklarının kitap okumasını istemediklerine
C) Günümüz çocuklarının okumaya yeterince zaman ayıramadıklarına
D) Anne babaların, çocuklarıyla kitap okuma yoluyla iletişim kurabileceklerine

19. ̶̶ Ne ( ) Sen öğretmenine bir mektup mu gönderdin ( )
        ̶̶  Evet ( )
        ̶̶  Buna cesaret ettin ha ( )
Bu konuşmada boş parantezle gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) (, ),(?),(.),(!)                    B) (! ),(? ),(. ),(! )
C) (: ),(? ),(… ),(! )               D) (! ),(? ),(. ),(. )

 20. Yangın yarım saatten beri devam ediyordu. Fakat mahallenin ahalisi iki ev sonra söneceğine inanmıyorlardı. Çünkü bir değerli kişinin türbesi vardı. Mümkün değil, o tutuşmazdı! Şiddetli bir kıble rüzgarı esiyor, alevleri, kıvılcımları saçan tahta parçalarını, türbenin üzerine altındaki evlerin çatılarına fırlatıyordu. İtfaiye bölüğü, tulumbalar son gayretlerini sarf ediyorlardı. Polisler etrafı ablukaya almışlar, kaçırılan eşyanın yağmasına meydan vermiyorlardı. Çocuk, etrafına bir göz gerdirdi. Bu kaşarlanmış bir külhanbeyi idi. Ona göre yangın demek vurgun demekti. Ama mahalle çok fakirdi. Biliyordu ki şu yanan zavallı kulübeciklerin içinde yatak yorgandan başka bir şey yoktu.
Bu parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisinden alınmış olabilir?
A) Makale      B)Öykü      C) Gezi      D) Biyografi

CEVAPLAR:

1.D, 2.B, 3.A, 4.A, 5.B, 6.A, 7.B, 8.B, 9.D, 10.C, 11.B, 12.C, 13.C, 14.D, 15.B, 16.D, 17.A, 18.D, 19.B, 20.B

Yukarıdaki denemeyi indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

8.SINIF TÜRKÇE DENEME SINAVI 12

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap