Genel

Attila İlhan’ın Cevdet Kudret’e Yazdığı Mektup

Attilâ İlhan, Yelken dergisini yayımlarken yaşadıkları hakkında bilgi vermektedir. Yalın bir dil ve saygılı bir tutumla yazılan mektupta yazar, sanat anlayışını ortaya koyan ifadelere yer vermiştir.                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                           11 Mart 1968

        Üstadım efendim,

       Askerliğim sırasında, yanılmıyorsam, ayak üstü şöyle tanışmıştık, konuşmamıza bile fırsat olmamıştı. Aslında bu mektubu yazma cesaretini o tanışmadan değil, çeşitli yazılarınızın ve kitaplarınızın bendeki sağlam ve zengin izleniminden alıyorum. Özellikle klâsik edebiyatımız üzerinde ne zaman kafa yoracak olsam, hep aklıma siz gelirsiniz, her defasında size yazmayı düşünürüm, her defasında da şu ya da bu çekingenlikten vazgeçerim.

       Bilmem yazdıklarımı izliyor musunuz, izliyorsanız, ulusal bir bileşim için klâsik sanatımızdan, halk sanatımızdan yararlanmamız gerektiği konusunda nasıl direndiğimi elbet görmüşsünüzdür. Şimdilerde bir de dergi (Yelken) yönetiyorum, bilmem haberiniz oldu mu, o dergide bu işi daha bilinçli olarak yapmak, frenk toprağındaki beşinci derece ozanları bilip de kendi klâsiklerini bilmeden yetişen genç kuşaklara hiç değilse bunun yolunu belli etmek için çırpınıyorum. Her sayıda divan büyüklerinden bir, halk şiiri büyüklerinden bir şiir yayımlıyoruz. Ayrıca bu konularda araştırmalar, incelemeler de yayımlamak istiyoruz ama, doğru dürüst bu işi yapan yok. İşte bu beni nihayet çekingenliği bırakıp size yazmaya zorladı, belki de diye düşündüm, onun bir bildiği vardır, kendisi yapmasa bile bize bu işi benden daha iyi bilen bir uzmanı salık verir. Zira bildiğim, anladığım kadarıyla gazelleri, koşmaları seçen benim, açıklamalar yapmaya kendimde yetki görmüyorum, öylece yayımlamak yenilere pek bir şeyler söylemiyor ama, hiç değilse yüzyıllık geleneksel sesi işitmiş oluyorlar. Ah, siz o büyük yetkinizle bize ayda bir divan edebiyatından bir, halk edebiyatından iki şiir seçiverseydiniz, yeniler için aydınlatıverseydiniz onları, ne iyi olurdu! Hele klâsik büyüklerimiz üzerindeki incelemeleriniz nasıl da ulusal bir bileşime varmak isteyen gençlere kılavuzluk ederdi? Dergimiz tamamen amatör bir dergi olduğu için bütün bunları istemek cesaretini doğrusu kendimde bulamıyorum, ama yazmadan da edemedim işte.

       Ayrıca yayımladığınız Karagöz adlı eser üzerinde de dergimiz durmak istiyor. Bu konuda sizinle bir konuşma yayımlamak istedik ama, soruları tespite kendimizde yetki görmedik, acaba bu önemli eserin can alacak noktalarını okurlara duyuracak şekilde soruları kendiniz hazırlayıp cevaplandırmak lutfunda bulunur muydunuz?

       İhya olurduk.

       Bu vesileyle saygı ve sevgilerimi yenilerim efendim.         
                                                                                                                                                   Attilâ İlhan

Yukarıdaki mektup Cevdet Kudret’e yazılmıştır. Attilâ İlhan, Yelken dergisini yayımlarken yaşadıkları hakkında bilgi vermektedir. Yalın bir dil ve saygılı bir tutumla yazılan mektupta yazar, sanat anlayışını ortaya koyan ifadelere yer vermiştir.                                                                                                                                                         

Bu mektup bir edebi mektup örneğidir. Edebi mektupların özel mektuplardan farkı, edebi mektupların tanınmış sanatçılar arasında yazılmış olmalarıdır. Edebi mektuplarda ciddi bir üslupla sanat ve düşünce konularının paylaşılması amaçlanır ve sanat değer taşıyan bir dil kullanılır.

attila ilhanin cevdet kudrete yazdigi mektup indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap