Testler

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 12

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TEST 12

1.Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nı konu alan romanlardan değildir?
A) Halas
B) Dikmen Yıldızı
C) Küçük Ağa
D) İnce Memed
E) Sahnenin Dışındakiler

2. … Samim Kocagöz’ün Kurtuluş Savaşımızı destansı bir dille anlattığı, yaşamış kahramanların da yer aldığı belgesel bir romandır. … ‘da Kurtuluş Savaşı İzmir’in işgalinden başlanarak anlatılıyor. Yazar romanını oluştururken belgelere dayanmış ve tanıkları dinlemiştir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki eser adlarından hangisi getirilmelidir?
A) Kayıp Aranıyor
B) Tütün Zamanı
C) Kalpaklılar
D) Fatih Harbiye
E) Tek Adam

3. 1903 yılı sonbaharında Aydın’ın Nazilli ilçesinin bir köyünde eşkıyalar bir evi basar ve karı kocayı öldürür. Soruşturmaya gelen kaymakam Yusuf’u evlatlık edinir. Kaymakam, karısının davranışları yüzünden kendisini içkiye vermiştir. Buna bağlı olarak da Fabrikatör Hilmi Bey’e borçlanmıştır. Kaymakamın kızı yetişkin Muazzez’i Şakir rahatsız eder. Yusuf onu döver. Yusuf ile Muazzez evlenir. Trajik bir şekilde biten roman, Sabahattin Ali’nin en başarılı romanlarındandır.
Yukarıda bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ayaşlı ve Kiracıları
B) Eskici Dükkanı
C) Kaplumbağalar
D) Bir Tereddüdün Romanı
E) Kuyucaklı Yusuf

4. Peyami Safa bu romanında yalnız ve hasta bir çocuğun ızdırabını, aşkını ve kıskançlığını ele almıştır. Bir çocuğun hastane duvarı gerisindeki hıçkırıklarını ele almıştır.
Otobiyografik roman olma özelliği de gösteren bu roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
B) Yalnızız
C) Şimşek
D) Anayurt Oteli
E) Baba Evi

5. … 72’nci Koğuş adlı eserinde toplum düzensizliğinden gelen bir itilişle yetmiş ikinci koğuşa düşmüş insanlar, sefaletin, insan haysiyetsizliğinin uçurumlarına yuvarlanmışlardır. Bu koğuşta ellerine üç beş kuruş sıkıştırıldığı zaman, gözlerini kırpmadan birbirlerini kahpece vuran insanlar vardır. Bu romanda Kaptan’ın, Berbat’ın ve diğerlerinin değil, insanoğlunun olanca kirliliği yanındaki gururu, direnişi, kafa kaldırışının destanı da vardır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelir?
A) Kemal Tahir
B) Orhan Kemal
C) Aziz Nesin
D) Mahmut Makal
E) Vüsat O. Bener

6. Yusuf Atılgan’ın bu romanında insanlar arasındaki iletişimsizliğin korkunç sonuçlarını anlatılır. Çağımız insanının bireysellikten toplumsallığa, yöresellikten evrenselliğe uzana kimlik arayı vardır. Bu eser insanın durmadan kaçtığı soruların cevaplarını arama çabasının ürünüdür. Eserde ailesinin tek çocuğu olan Zebercet isminde bir gencin hayatı anlatılmaktadır.
Yukarıda kendisinden söz edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şişhane’ye Yağmur Yağıyordu
B) Baba Evi
C) Aylak Adam
D) Anayurt Oteli
E) Sessiz Ev

7. Eserlerinde toplumun çalkantılı dönemlerini ve bu dönemlerin bireyler üzerindeki etkilerini irdeledi. Eserlerindeki biçimsel yetkinliğiyle, ayrıntıları değerlendirişiyle, geriye dönüşler ve iç monolog tekniğinden yararlanmasındaki başarısıyla dikkat çekti. Değişimler karşısında edebiyatın yapısal durumu bakımından da arayışçı davrandı, kendine özgü anlatım biçimleri geliştirdi. İlk romanı Ölmeye Yatmak 1973’te yayımlandı.
Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adalet Ağaoğlu
B) Halide Nusret Zorlutuna
C) Samiha Ayverdi
D) Şevket Rado
E) Mahmud Yesari

8. Cumhuriyet’in ilk yıllarında yayımlanan Çoban Yıldızı ve Çulluk aşağıdaki romancılardan hangisinde aittir?
A) Şükufe Nihal Başar
B) Kemal Bilbaşar
C) Hüseyin Nihal Atsız
D) Haldun Taner
E) Mahmut Yesari

9. Tiyatrodaki ilk eserlerinde dramatik türün başarılı örneklerini verdi. Ardından epik tiyatro denemelerine geçti. Keşanlı Ali adlı oyunu Türk tiyatrosundaki ilk epik tiyatro örneğidir. Daha sonraki dönemlerde konularını güncel olaylardan alan siyasal-sosyal taşlamaların ağır bastığı oyunlar yazdı. Epik tiyatro ve kabarenin Türkiye’deki öncüsüydü. Bu alanda verdiği eserler çağdaş Türk tiyatrosunun klasikleri arasındadır.
Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kemalettin Tuğcu
B) Orhan Asena
C) Haldun Taner
D) Füruzan
E) Turan Oflazoğlu

10. Oğuz Atay … adlı ilk romanında küçük burjuva dünyasına ironiyle yaklaştı. Eserde olaylar, küçük burjuva dünyasının değerlerinden nefret eden bir gencin, kendisini öldürmesiyle noktalanır. Bu eserinde yenilikçi ve çağdaş Batı romanının bazı tekniklerinden ustaca yararlandı. İç konuşma, bilinç akışı, düşler ve değişik söylemlerden oluşan metinler düzleminde karmaşık bir gerçeklik kurdu. Romanın içinde dağılmış ayrıntı, gözlem ve çağrışımlar, bütüne egemen olan bilinçli bir kurgunun ögeleridir.
Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tehlikeli Oyunlar
B) Bir Bilim Adamının Romanı
C) Tutunamayanlar
D) Korkuyu Beklerken
E) Eylembilim

11. Şiire başladığı dönem Garip akımının etkin olduğu bir dönemdir. Toplumcu gerçekçi şiir olarak adlandırılan akımın da etkin olduğu bu dönemde söyleyiş güzelliği olarak bağımsız kaldığı ve kendi söyleyişini yakaladığı kabul edilir. Şiir üzerine yazmış olduğu yazıları ölümünden sonra Bile Yazdı adıyla kitaplaştırılmıştır.
Yukarıda kendisinden söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Behçet Necatigil
B) Orhan Seyfi Orhon
C) Melih Cevdet Anday
D) Oktay Rıfat Horozcu
E) Ece Ayhan

12. * Otuz Beş Yaş şiiri ile ünlenmiştir.
* Baudelaire’in etkisinde kalmış ve sembolizmden etkilenmiştir.
* Şiirlerinde yaşama sevinci ile ölüm korkusu iç içedir.
* Ziya Osman Saba ile mektuplaşmaları bir eserde toplanmıştır.
Yukarıda kendisinden bahsedilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Behçet Kemal Çağlar
B) Ceyhun Atıf Kansu
C) Zeki Ömer Defne
D) Cahit Sıtkı Tarancı
E) Cahit Külebi

13. Refik Halit Karay’ın yurt dışına kaçmadan önce yazdığı … adlı romanında roman tekniğinin kopuk parçaları mozaikler halinde birleştirilmiştir. İttihat ve Terakki’nin iş başına gelişinden Birinci Dünya Savaşı günlerine kadar olan İstanbul’un bütün renk ve çizgileri yansıtılır. Bu roman 1920 yılında yayımlanmıştır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anahtar
B) İstanbul’un İç Yüzü
C) Bugünün Saraylısı
D) Sürgün
E) Çete

14. Yaşar Kemal bu romanında Yalak köylülerinin dertlerini ve çaresizliklerini ve kendi aralarında uydurdukları hikayalerle hayata tutunma çabalarını konu alırken Taşbaş isimli adamın ermişliğe uzanan yolunu ve Muhtar Sefer’in köylüye yaptığı eziyeti de anlatan bir romandır.
Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yer Demir Gök Bakır
B) Dağın Öte Yüzü
C) Ölmez Otu
D) Demirciler Çarşısı Cinayeti
E) Karıncanın Su İçtiği

15. Bu eser bir aşk destanıdır. Mahmut Han’a karşı geleneklerini savunan Ahmet ile Gülbahar arasındaki aşkı konu alır. Kitapta anlatılanlar aslında efsane değil, tarihi izler taşıyan bir aşk hikayesidir. Yaşar Kemal Ağrı Dağı Efsanesinde Halk Edebiyatından geniş ölçüde yararlanmıştır. Hikayede at, kutsal meşe ağacı, demirci gibi destansı; sofi, kervan şeyhi, paşanın kızını vermek için Ahmet ‘in dağın doruğuna çıkıp ateş yakması gibi hikaye ve masal motifleri yer almaktadır.
Yukarıda bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deniz Küstü
B) Yağmurcuk Kuşu
C) Kale Kapısı
D) Kanın Sesi
E) Ağrı Dağı Efsanesi

16. Yazar, Osmancık romanında Devleti’ni kuran irâdeyi, bu irâdenin yaşadıklarını ve bu irâdeyi yetiştiren insanları anlatmıştır. Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye şu nasihatleri hâlâ duvarları süslemektedir: ““Ey oğul! Beysin… Bundan sonra öfke bize; uysallık sana, güceniklik bize; gönül alma sana, suçlama bize; katlanma sana, acizlik bize, yanılgı bize; hoş görmek sana, geçimsizlikler bize, çatışmalar bize, anlaşmazlıklar bize; adâlet sana, kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize; bağışlama sana. Ey oğul! Bundan sonra bölmek bize; bütünlemek sana, üşengeçlik, uyuşukluk bize; uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana. Ey oğul sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma: İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Ey oğul! Yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı Allahu Teala yardımcın olsun, beyliğini kutlu kılsın; hak yoluna yararlı kılsın; ışığını parıldatsın, uzaklara iletsin; sana yükünü taşıyacak güç ayağını sürçtürtmeyecek akıl versin.” Osmanlı Devleti’nin kuruluş ülküsünün menkıbevî bir dille resmedildiği bu metin, bazılarınca gerçekten tarihi karakterlerin ağzından çıkmış gibi kabul görmekte.
Yukarıda sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kemal Tahir
B) Cevdet Kudret
C) Tarık Buğra
D) Samim Kocagöz
E) Fakir Baykurt

17. Yedi Meşale Topluluğu üyeleri arasına girdi. Önce epik şiirler yazdı. Daha sonra hece ölçüsüyle, âşık tarzı şiire yöneldi. Kahramanlık, fedakarlık, milli duygular, vatan ve millet sevgisi gibi temalar işledi. Manzum oyunlar, çocuk hikayeleri, antolojileri ve edebiyat araştırmaları da var. Dağların Derdi, On İnkılap, Tunç Sesleri şiir kitaplarından bazılarıdır.
Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kenan Hulusi Koray
B) Cevdet Kudret Solok
C) Ziya Osman Saba
D) Vasfi Mahir Kocatürk
E) Sabir Esat Siyavuşgil

18. Fecr-i Ati Topluluğu’nun kurucuları arasında o da yer aldı. Ama uzun kalmadan birçok şairle birlikte Milli Edebiyat akımına kapıldı. Bu dönemde hem Türk Ocağı’nda hitabet gücünü, hem de şiirini geliştirdi. Ancak devlet adamlığındaki ünü şairliğini gölgeledi. Coşkulu nutuklarıyla tanınan etkili bir hatiptir. Milli Mücadele’nin önemli isimlerindendir. Günebakan ve Dağ Yolu eserlerinden bazılarıdır.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Akif
B) Halide Edip
C) Halide Nusret Zorlutuna
D) Hamdullah Suphi Tanrıöver
E) Mahmut Yesari

CEVAPLAR: 1.D, 2.C, 3.E, 4.A, 5.B, 6.D, 7.A, 8.E, 9.C, 10.C, 11.A, 12.D, 13.B, 14.A, 15.E, 16.C, 17.D, 18.D

cumhuriyet donemi turk edebiyati test 12 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap