Testler

Ek eylem (ek fiil) Test 1

EK EYLEM (EK FİİL) TEST 1

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiilin geniş zamanı ile çekimlenmiş bir kelime vardır?

A)Ha, sahi! Söze bu işten başlamalıydım.
B) Af edersin gerçekten bugünlerde çok dalgınım.
C) Bir yandan da sanki çok soğuk varmış gibi titriyordu.
D) Ama kötü bir niyetim yoktu.
E) Bu kese boynuna mercan taneciklerinden yapılma bir zincirle asılıydı.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki fiil şimdiki zamanın rivayeti ile çekimlenmiştir?
A) İçinden kuvvetli bir kafurun sesi geliyordu.
B) Merakım gittikçe artıyordu.
C) Şair başka sualler de soracaktı.
D) Kışın Ali Bey Konağı’nın önünde oturarak güneşlenip ısınmaya çalışıyormuş.
E) Bu ateşlerden fakir fukara ısınırdı hiç olmazsa, diye düşündü.

3. Aşağıdakilerin hangisinde ek fiil yoktur?
A) Birbiri peşi sıra her çeşit işi yaptıydım.
B) Fakat yeteri kadar kuvvetli değilmişsin.
C) Latince bir sözdür bu.
D) Bu ayrıca, çok yakışıklı bir okçunun da adıdır.
E) O anda bileziklerinden bir tanesi kayıp yere düştü.

4. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi, birleşik çekimli değildir?
A) Bu kapı da bitişik bir odanın kapısı olacaktı.
B) Şimdi sımsıkı kapanmıştı.
C) Dolabın kapağı oymalıydı.
D) Gitmeden iki saat önce haber verseydin.
E) Yattığı yerde boyuna kıvranıp ağlıyormuş.

5. Aşağıdakilerin hangisinde ek fiilin geniş zamanın olumsuzu ile çekimlenmiş bir kelime vardır?
A) Gerçekten de bu küçük canavar yeni doğmuş değildi.
B) Çarpık çurpuk bir külçe halindeymiş.
C) Onun içinde de tıpkı böyle bir şeytan var.
D) Gerçekten de rastgele bir adam değil.
E) Latince okuma yazmayı öğretmemişlerdi.

6. Aşağıdakilerin hangisinde geniş zamanın şartı ile çekimlenmiş bir fiil vardır?
A) O yaşta çok şey öğrenmişti.
B) Onunla ilgilenirseniz çok memnun olurum.
C) Kalbinin sesini dinlemeye hiç vakit bulamamış.
D Keşke ben de arkadaşlarımla gitseydim.
E) İnsanın sevgiye muhtaç olduğunu fark etse bunu yapmaz.

7. Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla birleşik çekimli fiil vardır?
A) Küçük Jehan Frollo çelimsiz bir çocuktu, ama güzeldi.
B) Benliğinin derinliklerine kadar sarsılıyordu.
C) Onu nazik, nazlı bir şey gibi büyütmüştü, bir dediğini iki etmemişti.
D Kardeşine her zaman kol kanat germişti.
E) İki kardeşe babalarından bir değirmen hissesi kalmıştı.

8. Aşağıdakilerin hangisinde hikaye birleşik çekimiyle oluşturulmuş bir fiil vardır?
A) Bu kapı sana sonuna kadar açıktır.
B) Herkes ona çabucak saygı ve hayranlık beslemeye başlamıştı.
C) Canlı ve hareketli bir çocuğa benziyormuş.
D) Bir gün güç duruma düşersem beni hatırla.
E) Onun için, zavallının bütün dünyası, bu binanın duvarlarından ibaretti.

9. Aşağıdakilerin hangisinde ek fiilin geniş zamanının olumsuzu ile çekimlenmiş bir kelime vardır?
A) Arkadaş, ben bu işte yokum.
B) Dili de iyi değildi onun.
C) Böyle bir insanın kafası da gelişmez.
D) Bir ruhu olduğunun farkında değildi.
E) Düşünceleri de eğri büğrüydü.

10. Aşağıdakilerin hangisinde ek fiilin şartı kullanılmıştır?
A) İnsanlar benimle konuşsa mutlu olurum.
B) Büyüdükçe etrafında kinden başka şeye rastlamaz olmuştu.
C) İnsanlarla uzun boylu düşüp kalkmaya istekli değildi.
D) O sırada birisi çıkagelse kaçıp gidiyordu.
E) İyiysen biraz dışarı çıkabiliriz.

11. Aşağıdakilerin hangisinde zamir olan kelime ek fiilin hikayesiyle çekimlenmiştir?
A) Bu mekan onun için yalnız toplum değil, tabiattı da.
B) Burada gördüğün her şey onundu.
C) Paris onun için bir deniz, bir okyanustu.
D) Verdiği zahmetten dolayı özür diler gibi bir hali vardı.
E) Hakikaten de o binanın her tarafındaydı.

12. “Tutkunum sana.” cümlesindeki yüklem ek fiilin hangi kipiyle çekimlenmiştir?
A) Gelecek zaman
B) Şimdiki zaman
C) Geniş zaman
D) Emir kipi
E) İstek kipi

13. “Siz de onlarla gidecek misiniz?” cümlesindeki yüklemin hikaye birleşik çekimi aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
A) Gelecek Zamanın Hikayesi
B) Şimdiki Zamanın Rivayeti
C) Geniş Zamanın Hikayesi
D) Gereklilik Kipinin Hikayesi
E) Gelecek Zamanın Rivayeti

14. “Kabul edecekmişsiniz.” söz grubu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Görülen geçmiş zaman kipi vardır.
B) Gereklilik kipi vardır.
C) Gelecek zamanın rivayeti vardır.
D) İkinci tekil şahıs eki vardır.
E) Geniş zamanın hikayesi vardır.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan ek fiilin görevi diğerlerinden farklıdır?
A) Onu bu dükkanın sahibi sanırlardı.
B) Bu koca gövde artık boştur.
C) Beni o besleyip büyütmüştü.
D) Yine de ona daima minnet besliyordu.
E) Bir köpek gibi onun etrafında nöbet tutmuştu.

16. Aşağıdakilerin hangisinde rivayet birleşik çekimi yoktur?
A) Selim’o olan bağlılığı hiçbir şeyle kıyaslanamazmış.
B) O yıllarda yirmi iki yaşına varmışmış.
C) Meğerse onların hepsini çağırmalıymışız.
D) Başını göğsünün üzerine eğmeyi adet edinmişti.
E) Keşke biz de kahvaltı yapmaya gideymişiz.

edebiyatsultani.com

Hazırlayan: Süleyman Kara

Cevaplar: 1-B, 2-D, 3-E, 4-C, 5-D, 6-B, 7-C, 8-B, 9-A, 10-E, 11-B, 12-C, 13-A, 14-C, 15-B, 16-D

Bu testi word dosyası olarak indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

Ek Eylem (Ek Fiil) Test 1

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

2 yorumlar

Yorum yap