Testler

Karma Dil Bilgisi Testi 10

KARMA DİL BİLGİSİ TESTİ 10

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat değildir?
A) Bu köy, eski filmlerde gördüğümüz yerlere benziyordu.

B) Bu şehirden ayrılık vakti gelince içimi bir hüzün kapladı.
C) Konuksever milletiz biz eskiden beri.
D) Uzun zaman önce dinlemiştim bu hikâyeyi.
E) Yayladaki evimizin bahçesinde kırmızı, bal gibi erikler vardı.

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirteç yoktur?
A) Fazla olgunlaşan meyveler dalından düşüyor.

B) Bu sahilde yıllar önce dinlenmiş ve piknik yapmıştık.
C) Okulda tanıştığım arkadaşlarımı unutmam mümkün değil.
D) Tırnak yeme alışkanlığından artık kurtulmalısın evladım.
E) Kızım Zeynep, beni kapıda sevinçle karşıladı.

3.Aşağıdakilerin hangisinde pekiştirilmiş sözcük, ötekilerden farklı bir görevdedir?
A) Otobüsler bu dimdik yokuştan çıkamıyor.
B) Bu kadar karmakarışık olayın içinden nasıl çıktın?
C) Adamcağız yerde kaskatı yatıyordu.
D) Apaçık gerçekleri görmemek için ne olmak lazım?
E) Bu ıpıssız vadide gezmekten korkmuyor musunuz?

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ilgeç hem bağlaç vardır?
A) Kemalettin Tuğcu öyküleri ve romanlarını yalnız çocuklar için yazmıştır.

B) Çevre kirliliği için bilim adamları ve araştırmacılar alternatif çözümler arıyorlar.
C) Balıkçılıkta para vardır; ama balıkçılık, dalgıçlık kadar genç işi değildir.
D) Ödevlerimi öğretmenin tarif ettiği gibi yaptım da iyi not aldım.
E) Olayı, kendisi yaşamış gibi heyecanla anlatıyordu.

5.“Onun etkili hitabetini hepimiz iyi biliriz.” cümlesindeki “onun etkili hitabeti” isim tamlamasında tamlayanla tamlananın arasında bir sıfat bulunmaktadır.
Aşağıdakilerin hangisinde buna benzer bir isim tamlaması vardır?
A) Karadeniz’in her parçasında ayrı bir kültür olduğu bilinmeli.

B) Bu yaylaların balı çok meşhurdur.
C) Bir günde dört mevsimi birden yaşayabileceğiniz başka yer bilmiyorum.
D) Bu bölgede ulaşım zor olduğu için köylerde yardımlaşma duygusu öne çıkmış.
E) Bu bölgelere düzenlenen turlara katılmanızı tavsiye ederim.

6. Öğrencilik yıllarımla ilgili çok şey kalmamış aklımda. Çok şey kalsın da istemedim belki. Ama cumartesi dendi mi Vefa Lisesi’nin ahşap kulübeli yan kapısını hatırlıyorum. Hafta sonu çıkışları hep bu kulübeden yapılıyor. Kapı benim için özgürlüğe açılıyor.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) Şimdiki zaman kipi
B) Öğrenilen geçmiş zaman kipi
C) Görülen geçmiş zaman kipi
D) Emir kipi
E) Geniş zaman kipi

7.
Gözlerin kararan yollarda üzgün

Ve bir zambak kadar beyazdı yüzün
Süzülüp akasya dallarından gün
Erir damla damla ayaklarında
Ve buruşmuş bir çiçek parmaklarında
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. dizede sıfat fiil vardır.

B) II. dizede sıfat, ek eylem almıştır.
C) III. dizede zarf fiil kullanılmıştır.
D) IV. dizede eylem basit zamanlıdır.
E) V. dizede birleşik zamanlı fiil vardır.

8. Çekmecede annemin hiç görmediğim birkaç fotoğrafı vardı.
Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) “Fotoğrafı” kelimesi iyelik eki almıştır.

B) “Annemin” kelimesinde birden fazla çekim eki vardır.
C) “Çekmecede” sözcüğünde bulunma hâl eki vardır.
D) Yapım eki almış kelime kullanılmamıştır.
E) “Vardı” kelimesi ek eylem almıştır.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir yolla oluşmuş birleşik eylem vardır?
A) Aşk olsun sana, bir çuval inciri berbat ettin.
B) Aldığı romanı arkadaşına armağan etti.
C) Çocuklarını kesinlikle birbirinden ayırt etmez.
D) Biraz daha üsteleyince yaptıklarını itiraf etti.
E) Onun bu teklifine kimse karşı çıkmadı.

10.Aşağıdaki sorulardan hangisi özneyi buldurmaya yöneliktir?
A) Bu rüzgâr nereden esiyor?
B) Bu ilaçları hangi eczaneden aldınız?
C) Az önce yazdığın dilekçeyi kime vereceksin?
D) Köşedeki sepetin içinde ne varmış?
E) Bu olanlardan beni mi suçluyorsun?

11. Kaçak yapılan binalar belediye tarafından tek tek yıkıldı.
Bu cümledeki fiilin çatı özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Edilgen fiil – geçişsiz fiil

B) Etken fiil – ettirgen fiil
C) Dönüşlü fiil – geçişsiz fiil
D) İşteş fiil – geçişli fiil
E) Edilgen fiil – oldurgan fiil

12. “ Kalabalık bir toplantıda kıpırdamadan dimdik oturuşu ile dikkatimi çekmişti.”
Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kurallı-olumsuz-isim cümlesi

B) Devrik-olumsuz-fiil cümlesi
C) Devrik-olumlu-isim cümlesi
D) Kurallı-olumsuz-fiil cümlesi
E) Kurallı-olumlu-fiil cümlesi

13. (I) Üniversitede şiir geceleri düzenlerdik. (II) Bu programlara tanınmış şairleri de çağırırdık. (III) İşte bu şairle bu programların birinde tanıştım. (IV) Zaman zaman bir araya gelip sohbet ederdik. (V) Son kitabımdaki yazılarım, bu şairle aramızda geçen sohbetleri içeren bir içeriğe sahip.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) I. B) II.   C) III.    D) IV.    E) V.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması vardır?
A) Akşam toplantı bu salonda yapılacak.

B) Akşamları mutlaka buraya uğruyor.
C) Pazar akşamları halı sahada maç yapıyor.
D) Beni gördüğünde hep sizi soruyor.
E) Yapraklar birer birer dökülüyor.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Gelirken Antep fıstıklı baklava alır mısın?
B) Köye giderken yol kenarlarında ateş böcekleri gördük.
C) Kafasını kuma gömerler deve kuşları bir tehlike görünce.
D) Parma üzümü hangi yörede yetişir?
E) O tatlıcıdan iki kilo kadar bülbül yuvası aldım.

16. Bahar yağmurları yağmaya başladı bile ( ) Her yan yeşillik denizi ( ) Ağaçlar, papatyalar, gelincikler ( ) Bunları seyretmek bana huzur veriyor ( )
Bu parçada boş yay ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
A) (.) (…) (…) (.)
B) (:) (…) (…) (.)
C) (…) (.) (;) (.)
D) (…) (.) (:) (!)
E) (.) (:) (;) (.)

CEVAPLAR: 1.B, 2.C, 3.C, 4.E, 5.A, 6.E, 7.E, 8.D, 9.E, 10.D, 11.A, 12.E, 13.E, 14.B, 15.E, 16.A

karmadilbilgisitesti10

karmadilbilgisitesti10 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap