Genel Edebi Şahsiyetler

Melih Cevdet Anday (1915-2002)

Melih Cevdet Anday fotoğrafı Cumhuriyet Dönemi Garip akımının temsilcilerinden şair ve yazardır.

Akılcı bir yazar olan Melih Cevdet, toplumsal gerçekliği savunmuştur.

İlk şiirleri romantik özellik göstermektedir. Sonraları şiiri duygudan çok aklın egemenliğine vermiştir.

Şiirlerinde güzel günlere özlem dikkati çeker. Söz oyunlarından kaçınmıştır, yalın bir dil kullanmıştır.

Garip akımını temsil ettiği dönemdeki şiirlerinde kafiye aşılmış ve ölçü kırılmıştır. Bu ilk dönem şiirlerinde zaman zaman dadaizmden etkiler de görülür.

Başlangıçta çocukluk arkadaşları olan Orhan Veli ve Oktay Rıfat ile aynı çizgide yürümüş, fakat duygu bakımından onlardan ayrılmıştır.

İlk şiirlerinde hececilerin biçim ve tema özelliklerini benimser.

Şiirlerinde duygu, düşünceyle gelişir, hatta düşünceyi hazırlar.

Telgrafhane ve Yan Yana kitaplarındaki şiirlerinde, toplumsal ve insani değerleri savunan, kavgacı bir şiire yönelir.

Lirizme karşı çıkmasına rağmen, toplumsal zorlukların içe akışı olarak gördüğü bu unsuru şiirlerinde kullanmıştır.

1960 yılından  sonraki şiirlerinde mitolojik unsurlar görülmeye başlar. “Kolları Bağlı Odysseus” adlı şiirinde Anadolu’daki eski Yunan kültürü ile yaşadığımız tarihsel ve güncel koşullar arasında bir metafor kurmak istemiştir.

Melih Cevdet 1975 yılından sonraki eserlerinde, yeni sorularla yeni arayışlara yönelmek isteyen bir şairdir. Mitolojik ögelere Doğu kültürüne ait unsurları da katmaya başlar. Şiirindeki bu gelişme, denemelerinde ve romanlarında da hissedilir.

Düzyazılarında yoğun bir düşünce, şiirsel, esprili, özlü bir dili vardır. Toplmcu duygularını düzyazılarında dile getirmiştir.

Fıkra, deneme, çeviri, gezi, roman, tiyatro türlerinde eserler vermiştir; lakin ısrarla şiir üzerinde durmuştur.

Eserleri:

Şiir:

Garip, Rahatı Kaçan Ağaç, Telgrafhane, Yan Yana, Kolları Bağlı Odysseus, Göçebe Denizin Üstünde, Teknenin Ölümü, Sözcükler, Ölümsüzlük Ardında Gılgamış, Tanıdık Dünya, Güneşte, Yağmurun Altında

Roman:

Aylaklar, Gizli Emir, İsa’nın Güncesi, Raziye, Yağmurlu Sokak, Meryem Gibi

Deneme:

Doğu-Batı, Konuşarak, Yeni Tanrılar, Sosyalist Bir Dünya, Dilimiz Üstüne Konuşmalar, Maddecilik ve Ülkücülük, Paris Yazıları

Tiyatro:

İçerdekiler, Mikado’nun Çöpleri, Dört Oyun

Gezi:

Sovyet Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Bulgaristan, Macaristan

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap