Dokümanlar Eğitimle İlgili Yazılar Editörün Seçtikleri

Öğrenmeyen Çocuk Yoktur

      Öğrencilerimizi gözlemlediğimizde kaba bir hesapla öğrencilerin yüzde yirmi beşi başarılı, yüzde ellisi orta düzeyde başarılı, yüzde yirmi beşinin de başarısız olduğunu görüyoruz.

      Bu oran hiç de iç açıcı bir oran değildir. Eğitimde nihai hedefimiz öğrencilerimizin büyük çoğunluğun başarılı olduğu, başarısızlığın istisna olduğu bir eğitim öğretim çıtasını yakalamaktır.

      İlköğretimde başarısız dediğimiz ya da amiyane tabirle tembel dediğimiz öğrenciler en karmaşık oyunları arkadaşlarından öğrenebiliyor, derste en basit bir konuyu bile anlayamazken; arkadaş ortamında en karmaşık oyunu eksiksiz bir şekilde öğrenip oynayabiliyor.

      Ortaöğretimde “Bu çocuktan adam olmaz.’’ diyerek okuldan uzaklaştırılan veya okumak istemeyerek okulu bırakan öğrenciler yıllar sonra girdikleri işlerde başarılı oluyor hatta sanayi gibi sektörlerde aranan usta konumuna gelebiliyorlar.

      Tüm bu tespitler bizi şu soruyu sormaya icbar ediyor: Okul ortamında başarılı olamayan insanlar neden toplumsal hayatta başarılı olabiliyor, hatta bazıları sıra dışı başarılar sergileyebiliyor? Acaba öğretim yöntem ve tekniklerimizi gözden mi geçirmemiz gerekiyor?

      Bir taraftan çoklu zeka kavramını nazara verip öğrencilerin öğrenme stillerinin farklı olduğunu kimi öğrencinin görsel zeka, kimi öğrencinin işitsel, kimi öğrencinin dokunsal zeka… olduğunu söylüyoruz bir taraftan da bütün öğrencileri aynı sınıf ortamına toplayarak hepsine aynı yöntemlerle aynı dersleri öğretmeye çalışıyoruz.

      Başarısızlık durumunda eğitim öğretim yöntem ve tekniklerini sorgulamak yerine; maalesef tüm faturayı öğrencilerimize kesiyoruz.

      Öğrencilerimiz uygun eğitim öğretim ortamında ilgi duydukları konularda yeterince başarılı olabiliyorlar. Zira; gençlerimiz bilgisayar, cep telefonu gibi araçları yetişkinlerden daha verimli ve etkili bir şekilde kullanabiliyorlar.

      Klasik eğitim öğretim yöntem ve teknikleriyle doğal olarak öğrencilerimizin tamamını hem istenen seviyede eğitemiyoruz; hem de başarısızlığı yaşamış kişiler olarak eğitim öğretime mesafeli bireyler haline getiriyoruz.

Eğitimci Yazar Fatih Pınar

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap