Kitap Tanıtımları

Öğretmen-Frank McCourt

ogretmen

MEB tarafından tavsiye edilen kitaplardan birisi de Farank Mc Court’un Öğretmen isimli kitabıdır. İrlanda asıllı yazar, yaklaşık otuz yıl Amerika’da öğretmenlik yapmış ve meslek hayatındaki tecrübelerini de hikayeler şeklinde anlatmaya çalışmıştır.

Kitaptaki hikayeler genelde mizahi bir tarzda hazırlanmış, yazar bir şekilde öğretmenleri gülümsetmeyi murat etmiştir. Öğretmenlik yıllarındaki komik olayların eğitsel yönlerine dikkat çekmeye çalışmıştır.

Mesela bir defasında öğrencilere sınıfta hakimiyet sağlayamadığı için onlara sürekli olarak hikaye okuduğu ve bundan dolayı veliler ve okul yönetimi ile sorunlar yaşadığından bahseder. Yazar sınıfta hakimiyeti sağlayamadığı için derslerini gerektiği gibi işleyememiş, bundan dolayı da vicdan azabı çekmiştir.

Yazarın başından geçen olaylardan birisi de sınıfa ilk girdiği andaki başından geçenlerdir. Yazar sınıfa ilk olarak girmenin çok önemli olduğundan bahseder. Yazara göre öğrenciler öğretmenlerin notlarını sınıfa ilk girdiklerinde verirler ve tüm yıl boyunca öğretmenin bu davranışına göre tutum takınırlar.

Yazar sınıf hakimiyetine dikkat edilmesi gerektiğinden bahseder. Öğretmenlerin sınıfın belirli bir yerlerinde durarak öğrenci ile kendi aralarına bir hat çekmemeleri gerektiğini anlatıyor. Yazara göre sınıf ortamı öğretmenin oyun alanı olabildiği gibi savaş alanı da olabilir.

Yazar sınıftaki öğrenciler arasında yeni gelen öğretmene karşı bir dayanışma olduğunu, bundan dolayı öğretmenin başlangıçta biraz zorlanabileceğini anlatıyor ve öğrenciler arasındaki bu direnci kırmak için öğretmenin sabırla yaklaşması ve öğrencilerin tamamını kazanmanın yollarını araması gerektiğini anlatıyor.

Yazarın en önemli saptamalarından birisi de şudur: Sınıf yönetimi konusunda bir öğretmene ne kadar tavsiye verilirse verilsin, her öğretmen kendine has bir yöntem bulacaktır.

Yazar öğrencilere verilecek ev ödevleri konusunda da fikirlerini anlatıyor. Yazara göre öğrenciler için ödev her zaman itici olmuştur. Bundan dolayı öğretmenler öğrencilere hissettirmeden ödev yaptırmanın yöntemlerini bulabilmelidir. Kısacası öğretmen öğretme işini öğrencilere fark ettirmeden yapabilmelidir.

Yazarın vurguladığı önemli bir konu da sevilen öğretmen tiplemesidir. Yazara göre öğrencilerde meydana gelebilecek disiplin sorunlarını hemen aileye ve okul idaresine bildiren öğretmen sevilen öğretmen değildir. Sevilen öğretmenler okulda meydana gelebilecek sorunları kendi aralarında çözebilme becerisine sahip öğretmenlerdir.

Bazı öğretmenlerin öğrencilerini not ile tehdit ederek onları baskı altına almaya çalıştığını anlatıyor ve bu durumun hoş olmadığını söylüyor.

Yazar kitap boyunca sayısız fikirler sunuyor ve en sonunda da şunu söylüyor: Öğretmenlik konusunda neler söylenirse söylensin, hangi yöntemler anlatılırsa anlatılsın en önemli ve en faydalı yöntemi öğretmenlerin kendileri bulacaklardır.

Öğretmenlik ve eğitim öğretim ile ilgili kitapların tamamı değerli ve faydalıdır. Frank Mc Court’un Öğretmen isimli eseri de çok değerli fikirlerden müteşekkildir. Tüm eğitimcilerimizin okumasında fayda vardır diye düşünmekteyiz.

Öğrencilere verilecek ev ödeviyle ilgili olarak aşağıda linkleri verilen yazılara bakılabilir:
http://www. edebiyatsultani.com/ogrencilere-ev-odevi-verilmeli-mi/
http://www. edebiyatsultani.com/ogrencilere-odev-verme-meselesi/

Yazdır

Yazar hakkında

Fatih Pınar

Yorum yap