Genel

Paragraf Testi 4 (6.Sınıf Türkçe)

PARAGRAF TESTİ 4 (6.SINIF TÜRKÇE)

1.Aşağıdakilerden hangisi bir yazının giriş cümlesi olabilir?
A) Eğitim de çok önemlidir.
B) Bunun için eğitim önemlidir.
C) Eğitim çok önemlidir.
D) Öyleyse eğitimin önemi bilinmelidir.

2. Aşağıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda hangisi son cümle olur?
A) Çünkü okur şiir konusunda hiçbir zaman tek otorite değildir.
B) Eleştirmenler gibi okurlar da bir şiiri eleştirebilir.
C) Bir şiir hakkında kendine göre yargılara varabilir.
D) Ancak okurların bir şiir hakkındaki görüşleri değişmez yargılar değildir.

3. (1) Bazı kitaplar görürüm, bunları kim okur diye düşünürüm. (2) Sonra bazı insanlar düşünürüm, bunlar hangi kitapları okur diye düşünürüm. (3) Bir bakarım ki bu iki düşünce zihnimde birleşivermiş. (4) Edebiyatımızda eleştirmenlerin okuduğu kitaplar nelerdir bilmiyorum. (5) Aslına bakarsanız pek kitap okuduklarından emin değilim.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
A) 2    B) 3     C) 4     D) 5

4. 1.Çağ dışı ve insanlık dışı olaylara savaş açtı.
2.Bu ilk öykülerinde yalın dili ile dikkat çekti.
3.Savaşını öykünün sınırları içinde yaptı.
4.Sanat hayatı boyunca ülkesinin insanlarından söz etti.
5.İlk öyküleri bir dergide yayımlandığında henüz on sekiz yaşındaydı.
Numaralanmış cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?
A) 1-4-5-2-3
B) 5-2-1-3-4
C) 5-4-1-2-3
D) 5-3-4-1-2

5. 1.Evinize kuracağınız küçük bir kitaplıkla bu sonucu değiştirebilirsiniz.
2. Ülkemizde kitap okuma alışkanlığı epey düşük.
3.Ama bu sonuçlar neyi değiştirir ki?
4.Bu konunun nedenlerine dair çok şey söylenebilir.
Yukarıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda hangisi bu paragrafın giriş cümlesi olur?
A) 1      B) 2      C) 3     D) 4

6.Edebiyat dergilerinde, özellikle öykü alanında eskiye oranla bir canlanma gözleniyor. Dergilerde yerli ve yabancı öyküler yayımlanıyor, öykü üzerine kuramsal ve eleştirel yazılar çıkıyor. … Şimdi on yıl öncesine göre daha canlı, daha verimli görünüyor öykü edebiyatımız. Dergiler sayesinde yeni yazarları tanıma olanağı bulmanın yanı sıra, Türk öyküsünün ustalarıyla da sıcak temas sağlanabiliyor.
Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir?
A) Eleştiri yazıları daha çok ilgi görüyor günümüzde.
B) Eskiden dergiler edebiyata daha çok önem veriyormuş.
C) Dergilerin edebiyatımıza katkısı göz ardı edilemez.
D) Bu, öykücülüğümüzün günden güne geliştiğini gösteriyor.

7. Uçun kuşlar uçun doğduğum yere
Şimdi dağlarında mor sümbül vardır
Ormanlar koynunda bir serin dere
Dikenler içinde sarı gül vardır.
Bu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir? (2005-DPY/6)
A) Yurt sevgisi
B) Sıla hasreti
C) Doğal güzellikler
D) Dostlara sitem

8.Bir dünya düşünürüm
Öylesine, günlük güneşlik
Orada her şey iyilik, güzellik, dostluk
Bir dünya düşünürüm, bir dünya
Aklın aydınlığında
Duyguların selinde yıkanmış
Yukarıdaki dizelere hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özlem
B) Gurbet
C) Yalnızlık
D) Sevinç

9.Acıya dönüşmüş gülüşü yıldızların
Kumrular uçup gitmiş saçaklarımdan
Yaşantımın yorgun tuvalinden
Silmiş çarpıcı renkleri zaman
Bu şiirin şairinin ruh hâlini en iyi ifade eden sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sinirli
B) Sevinçli
C) Şaşırmış
D) Üzgün

10.Yürek yangınımı söndüremedim
Gözümün yaşını dindiremedim
Bir türlü içime sindiremedim
Hayatımda bölüm, bölüm ayrılık
Tarif edemez ki dilim, ayrılık
Bu şiirin şairi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Hüzünlü
B) Mutlu
C) Karamsar
D) Telaşlı

11. Sevdiği bazı özelliklerim var: Yaşlılıktan olsa gerek, balık hafızalıyım. Kendim elde etmediğim bilgilere kolay kolay güvenmem; öküz altında buzağı ararım adeta. Bir de bir işe başladığımda dünkü çocuklar gibi elim ayağıma dolaşır.
Kendisini böyle tanıtan bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kuşkucu
B) Unutkan
C) Mutsuz
D) Telaşlı

12. Önce çaresizlik çaldı kapıları,
Sonra yoksulluk,
Bütün aşina çehreler silindi aynalardan,
Bir anda boşaldı dünya,
Yapayalnız kaldık.
Şiirde aşağıdaki duygulardan hangisine yer verilmemiştir?
A) Dostluk
B) Kimsesizlik
C) Fakirlik
D) Çaresizlik

13. Sen bizim dağları bilmezsin gülüm,
Hele boz dumanlar çekilsin de gör.
Her haftası bayram, her günü düğün;
Hele yaylalara çıkılsın da gör.
Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşama sevinci
B) Yurt sevgisi
C) Geçmişe özlem
D) Doğa sevgisi

14. Yıllar yılı gönlümde bir gün sabah olmadı
Ne bitmez çileymiş, neden hâlâ dolmadı
Sevmek korkulu rüya, yalnızlık büyük acı
Hangi kapıyı çalsam karşımda buruk acı
Bu dizelerin şairi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hayatından memnun olmadığı
B) Çok sıkıntı çektiği
C) Bütün insanları sevdiği
D) Yalnızlıktan hoşlanmadığı

15. Artık yeşerecek bir dalım yok
Yağmur yağsa da hoş yağmasa da
Üç günlük ömrümü bir günde yitirdim
Yarınlar olsa da hoş olmasa da
Yukarıdaki dörtlüğün şairi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Üzüntülü
B) Karamsar
C) Ümitsiz
D) Sevinçli

16. Umutsuzdu, yalnızdı, hâli yoktu
Canı çok yanıyordu günlerden beri
Ne alnında dolaşan bir dost eli
Ne yardım isteyecek kimsesi vardı
Dörtlükte sözü edilen kişi için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
A) Kızgın olduğu
B) Ümidini yitirdiği
C) Kimsesi olmadığı
D) Acı çektiği

CEVAPLAR: 1.C, 2.A, 3.C, 4.B, 5.B, 6.D, 7.B, 8.A, 9.D, 10.A, 11.C, 12.A, 13.B, 14.C, 15.D, 16.A

paragraf testi 4 (6.sinif turkce) indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap