Testler

Söz Sanatları Test 5

SÖZ SANATLARI TEST 5

1.Gün yoktur geçsin tatsız
Geceler dersen Kerbelâ
Sanırım her düşen yıldız
Göğsümde kopan vaveylâ
Bu dörtlükte Kerbela sözcüğü ile hangi sanat yapılmıştır?
A) Teşhis
B) İntak
C) Telmih
D) Teşbih
E) Tevriye

2. Seher yeli mor dağları kuytularda öper iken
Ayrılık bağrıma saçmış gür tırnaklı bin bir diken
Sürmeli göz, lale dudak çiğ düşmüş ıslanmış iken
Geceler yârin adını hece hece alır gelir
Bu dörtlüğün üçüncü dizesinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisinin örneği vardır?
A) Kinaye
B) Ad aktarması
C) Abartma
D) Kişileştirme
E) Benzetme

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ötekilerden farklı bir söz sanatı vardır?
A) Saçında beyazlar tacındır senin
İçime bir hüzün doluyor anne
B) Bu akşam sonbahar ne kadar serin
Geceyi hasretle bekliyor zaman
C) Güldü gül, kızdı dağlar, rüzgarlar haykırdı
Yırttılar yırım yırım, çıtır çıtır kırdılar
D) Akrepler alkışladı, zılgıt çekti yılanlar
Hiçbir şey görmediler bahçede bayılanlar
E) Kaç kez hatırlatmıştım güle gülmemesini
Emerken engerekler Şahmaran memesini

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde abartma vardır?
A) Sessizce bekledim seni dün gece
Pencerem mehtaba açık olarak
B) Gönlümde daima bir yol hazırlığı var
Her lahza başka beldelerin hazırlığı var
C) Ne zaman bir hicran bestesi duysam
Gözlerim meçhule dalıyor anne
D) Gözlerinden göğsüme sayısız yıldızlar akar
Bir gülüşün içimde binlerce lamba yakar
E) Yollarıma tuzak konmuş bir kere
Güvenim yok haftalara günlere

5.  Makas düşünüyordu, ne çetindi yüreği
Kesmek, ufalamak, kırpmak her şeyi
Unutmuştu acımaktan gülümsemeyi
Taş kesilmiş yüreğin çelikleşen çığlığı

Bu dörtlükte makas, cansız bir varlık olduğu halde, ona insana özgü nitelikler yüklenmiştir.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde buna benzer bir kullanım vardır?
A) Çimenler zümrüttür, laleler inci
Çocuklar neşesi bahar sevinci
B) Muhabbet bir Köroğlu’dur artık
Kendi yok, namı söylenir
C) Geride, okunmayan silik izler kalıyor
Kaktüs hâlâ toprağı uykuda yakalıyor
D) O saatlerde serpilir gülüşün
Bir avuç su gibi içime ey yar
E) Ben ayağımda çarık, elimde asa
Senin için şu yollara düşmüşüm

6. Akşam olur, kuşlar konar dallara
Susamış yıldızlar, iner göllere
Güzeller dizilir ince yollara
İçlerinde seni göremiyorum
Bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisinin örneği vardır?
A) Hüsn-i talil
B) Tecahül-i arif
C) Kinaye
D) Benzetme
E) Ad aktarması

7. Havada suydu duman, toprakta tüldü buğu
Seher içiyordu meltemde gül çubuğu
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır?
A) Ad aktarması-kişileştirme
B) Kişileştirme-kinaye
C) Benzetme-konuşturma
D) Kinaye-tevriye
E) Benzetme-kişileştirme

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzetmeye yer verilmemiştir?
A) Sesin dudaklarımda fağfur bir Japon tası
B) Hazların âleminde yumulmuş kirpiklerin
C) Sesim odaya giren bir serçe kadar ürkek
D) Gün avuçlarından kayan gümüş bir balık
E) Ellerin, semaverden akan çay kadar ılık

9. Dost elinden dolu içmiş deliyim
Üstü kan köpüklü meşe seliyim
Bu dizedeki edebi sanat, aşağıdaki dizelerden hangisinde vardır?
A) Çiçekler çırparak el, söğüt sarkarak
Çay, ırmak koşarlar düşüp kalkarak
B) O hızla dağları Ferhat yarınca
Başlamış akmaya çoban çeşmesi
C)Cebeci İstasyonunda bir akşam üstü
İncecikten bir yağmur yağıyordu yollara 
D) Yüreğime kördüğümler atıldı
Çözemedim, çözülmüyor sultanım
E) Her zaman genç gözlerinde gülüyor
Şu kocamış ve yorgun İstanbul

10. Bir esmer kadındır ki kaldırımlarda gece
Vecd içinde başı dik, hayalini sürükler
Simsiyah gözlerine bir an gözüm değince
Yolumu bekleyen genç, haydi düş peşime, der
Bu dörtlüğün son dizesinde aşağıdakilerden hangisi vardır?
A) Teşbih
B) Teşhis
C) İntak
D) Telmih
E) Mecaz-ı mürsel

11. İzler bin ifrit beni her gün sendeniz diye
Bin yola sürdüm atı ya Rab senden iz diye
Bu beyitte aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi vardır?
A) Cinas
B) İstiare
C) Benzetme
D) Kişileştirme
E) Kinaye

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşbih yapılmıştır?
A) İşte bir vazoda açmış iki gül
İşte bir saksıda eşsiz kuşkonmaz
B) Mutluluk burada doğmayan günmüş
Çöllere akışın gurbeti benim
C) O gül gelsin neşemiz tazelensin de gör
Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör
D) Kara gözlüm efkarlanma, gül gayrı
İbibikler öter ötmez ordayım
E) Sevmek isterim, yanımdan kaçar
Uzak dursam ateşler saçar

13. Benzetmenin iki temel unsurundan yalnız kendisine benzetilenin söylenmesi ile yapılan sanata açık istiare denir.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde buna örnek gösterilebilir?
A) Gönlüm yaz ortasında Bebek bahçesindedir
B) Son gül dağıldı, son kuş uçup gitti
C) Şimdi yaz yol yol sürüklenen sarı yaprak sesidir
D) Eşsiz güzelliğiyle hayalimde hep Boğaz
E) Üstünde incecik buğudan tül, öbür kıyı

14. Yunus ki bu toprakta açılmış gülmüş
Bir de o da ağlamış, avunmuş, gülmüş
Bu iki dizedeki söz sanatı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstiare
B) İntak
C) Teşhis
D) Abartma
E) Cinas

15. Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler
Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler
Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, Moda kurumlu
Yukarıdaki dizelerdeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Benzetme
B) Tevriye
C) Teşhis
D) İntak
E) Hüsn-i talil

16. Yıldızlar görse bendeki güzelliği
Birer birer düşerler içimdeki denize
Bu beyitte aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi yapılmıştır?
A) İntak
B) Mübalağa
C) Hüsn-i talil
D) Tenasüp
E) Cinas

17. Bulutta şaha kalkmış Fatih’ten kalma kır at
Pırlantadan kubbeler, belki bir milyar kırat
Bu iki dizedeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişileştirme
B) Ad aktarması
C) Hüsn-i talil
D) Tevriye
E) Cinas

17. Elmanın yarısı sen, yarısı ben
Günümüz gecemiz, evimiz barkımız bir
Saadet bir çimendir, bastığın yerde biter
Yalnızlık gittiğin yoldan gelir
Bu dörtlüğün üçüncü dizesinde aşağıdaki açıklanan söz sanatlarından hangisi vardır?
A) Aralarında ilgi bulunan iki ayrı kavramdan zayıfı kuvvetli olana benzetme
B) Bir sözü benzerlik ilgisiyle kendi anlamı dışında kullanma
C) Bir sözü benzetme ilgisi olmaksızın başka bir sözün yerine kullanma
D) Birden çok anlamı olan bir sözü, uzak anlamını kastederek kullanma
E) Bir sözün, söylenen anlamının tamamen tersini kastetme

18. Dal çatlar kahrından, çiçekler donar
Analar çığrışır, babalar yanar
Ele güne karşı, dost bizi kınar
Hadi oğul uşak, toprak cömerttir
Bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
A) Bir sözcüğü iki anlama gelecek şekilde kullanma
B) Yazılışları aynı, anlamları farklı sözcükleri bir arada kullanma
C) Benzetme amacı olmaksızın bir sözcüğün yerine başka bir sözcük kullanma
D) Söz arasında bilinen bir duruma işaret etme
E) İnsanlara özgü nitelikleri cansız varlıklara verme

19. Közler özümü yaksın, özüm göz olup baksın
Şah damarımdan yakın, uzaklardan uzaksın
Aşağıdakilerden hangisinde yukarıdaki dizelere uygun bir açıklama vardır?
A) Bir sözü benzerlik ilgisi ile kendi anlamının dışında kullanma
B) İnsan dışındaki varlıklara insana özgü nitelikler kazandırma
C) Bir sözü iki anlama gelecek şekilde kullanma
D) Aralarında anlamca karşıtlık bulunan sözleri bir arada kullanma
E) İki anlamı olan bir sözü uzak anlamı ile kullanma

20. Aşağıdaki dizelerin hangisinde şair bir olguyu gerçek nedeninin dışında başka bir nedene bağlamıştır?
A) Göklerin bir sırrı var
Onu arıyor yollar
B) Gözlerim bir kuyu, dilim kördüğüm
Bir görünmez âlem olsa gördüğüm
C) Mevsimler eskir, yollar kısalır
Zamanla güzelleşir hatıralar
D) Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı’nda
Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl
E) Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi
Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır

CEVAPLAR: 1.C, 2.E, 3.A, 4.D, 5.C, 6.A, 7.E, 8.B, 9.D, 10.C, 11.A, 12.B, 13.E, 14.E, 15.C, 16.E, 17.A, 18.E, 19.D, 20.A

soz sanatlari test 5 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap