Genel

Sözcükte Anlam Test 13 (8.Sınıf Türkçe)

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 13 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla kullanılmıştır?
A) Ünlü sanatçı, dünyaya farklı pencerelerden bakmamızı sağladı.
B) Konağını ele geçirmek istiyor, onu elimizden almaya çalışıyordu.
C) Herkesin malında gözü olanlar, toplum tarafından sevilmez.
D) Saygın insanlara bile dil uzatmaktan çekinmezdi.

2. Güya bu işten hepimiz kazançlı çıkacaktık…
Altı çizili sözcüğün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Sözüm ona bu işten çok para kazanacak da bize olan borcunu ödeyecek!
B) Diyelim ki çok paranız var, ilk olarak ne yaparsınız?
C) Böyle önemli bir soruna çözüm bulmak için mutlaka onun da görüşünü alın.
D) Çevresini sürekli rahatsız eder, kimsede huzur bırakmazdı.

3. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde “dert-tasa” arasındakine benzer bir ilişki vardır?
A) büyük-küçük
B) ağır-hafif
C) acemi-çaylak
D) altın-maden

4. Merak etmeyin; artık bu iş …
Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa ele geçirilmesi, elde edilmesi kolay olan anlamı oluşur?
A) arapsaçına döner
B) çantada keklik
C) gözünüzü doyurur
D) kapınızı aşındırır

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “el” sözcüğü ile yapılan bir deyim vardır?
A) Bizim patron, her işe el atmaya çalışan biridir.
B) Bu evi ve arabayı elden çıkaracağım.
C) Dedem, artık iyice elden ayaktan düşmüştü.
D) Kaleci topu eline aldı ve hızla orta sahaya attı.

6. I.Geçen sene aldığı köşkü bu sene satmak zorunda kaldı.
II.Güz gelince şemsiyesini yanına alır ve sokağa öyle çıkar.
III.Bu konuda önemli bir haber alırsanız beni de bilgilendirin.
IV. Babam yaz tatilinde hem bana hem kardeşime bisiklet alacak.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde “almak” sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır?
A) I-II      B) I-III     C) I-IV       D) III-IV

7. “Daha” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A) Gönderdiğin mektup daha bana ulaşmadı.
B) Bizim oralarda karlar daha erimemiştir.
C) Çarşıda bazı dükkanlar daha açılmadı.
D) Şirketin şefi size daha ne söylesin?

8. Çamaşırdaki lekeyi ancak adamakıllı çitilersen çıkarabilirsin.
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, adamakıllı sözcüğünün yukarıdaki cümleye kattığı anlamı vermektedir?
A) Aslan usul usul geyiğin yanına vardı.
B) Eti iyice kavurduktan sonra servis yapar.
C) Araba birdenbire şarampole yuvarlandı.
D) Durmadan konuşanlardan pek hoşlanmaz.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kuru” sözcüğü “akıcı olmayan, duygudan yoksun” anlamında kullanılmıştır?
A) Yeğenim kuru öksürükten bir türlü kurtulamadı.
B) Kuru odunlar, ocakta çıtır çıtır yanıyor.
C) Yazarın kuru üslubu çok geçmeden okuyucuyu sıkıyordu.
D) Kuru ekmekle kimin karnı doymuş ki bizim doysun?

10. Somut anlamlı bir sözcük soyut anlam kazanabilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir sözcük kullanılmıştır?
A) İsteklerine sınır koyamayan kişi, eninde sonunda hüsrana uğrar.
B) Nenemin öğütleri sayesinde parlak bir geleceğe doğru yol almaya başlamıştım.
C) Elektrikler kesilince salondaki çocuklar ağlaşmaya başladı.
D) Uzak yakın demeden bütün akrabalarını ziyaret etmeye çalışır.

11. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmamıştır?
A) Elindeki paraları gelinin üstüne savurdu.
B) Kıtlık bütün memleketimizi kavurdu.
C) Tanığın ifadesi sanıkları yakmıştı.
D) Onu bana karşı sen mi kurdun?

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler birlikte kullanılmıştır?
A) Düşünce ve duygularını anlatmakta güçlük çekmeyen biridir.
B) Çocukları yalan yanlış bilgiler edinmemeleri konusunda uyarmalıyız.
C) Ağır bir hastalık atlatan Zehra oldukça yorgun düşmüştü.
D) Erkenden yola çıkarsanız çok geç olmadan şehre ulaşırsınız.

13. “Kaçmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “girmek” anlamında kullanılmıştır?
A) Giydiği kazağın rengi biraz yeşile kaçıyor.
B) Az önceki telefondan sonra neşesi kaçtı.
C) Arabanın deposundan benzin kaçıyormuş.
D) Havuzda yüzerken kulağına su kaçmış.

14.1.başkalarının sırtına
2.kendi emeğiyle
3.basarak değil
4.bir insan
5.tırmanabilir
6.başarı merdivenlerini
Yukarıdaki numaralı sözcük ve söz öbeklerinden kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?
A) 4-6-2-3-1-5
B) 6-4-5-1-2-3
C) 4-6-1-3-2-5
D) 2-4-1-3-6-5

15. I.Konuşa konuşa gece yarısını mı bulmuşlar?
II.Gençlerin şiirlerini güzel buluyor musunuz?
III.Telefonu hangi bilim adamı bulmuş?
IV.Yazarın son romanını nasıl buldunuz?
“Bulmak” sözcüğü yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde aynı anlamda kullanılmıştır?
A) I-II B) I-III C)II-IV     D) III-IV

16. “Kesilmek” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dinmek, sona ermek” anlamında kullanılmıştır?
A) Birkaç yüz metre koşsa hemen kesilirdi.
B) İşçilerin günlüklerinin bir kısmı kesilmiş.
C) Ağaçların kesilmesine hepimiz üzüldük.
D) Rüzgar kesildi, balıkçılar denize açıldı.

17. Bu sorunu köylülerle enine boyuna konuştu.
Altı çizili ikilemenin bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Fakir olsalar da düzenli bir yaşam sürüyorlar.
B) İdareciler, bu öğrencilerin durumunu ayrıntılarıyla ele aldı.
C) Genel olarak sizinle aynı görüşte olduğumu söylemeliyim.
D) İkide bir yanıma gelir, benden para isterdi.

18. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?
A) Gazeteci, beş dil bildiğini söylemişti.
B) Yaz tatilini Karadeniz yaylalarında geçirdi.
C) Bu kısımdan sonra keskin virajlar var.
D) Sadece dal uçlarında birkaç elma kalmış.

19. Uzmanlara göre aşırı İnternet ve bilgisayar kullanımı bireyi bağımlı hâle getiriyor. Özellikle okul çağındaki çocuklar ve gençler tehlikenin hedef noktasında. Bu da gösteriyor ki teknolojinin faturası gün geçtikçe kabarıyor.
Altı çizili sözle teknolojinin hangi yönü anlatılmak istenmiştir?
A) İnsanları ekonomik yönden zorladığı
B) Çocukların hayal dünyasını kısıtladığı
C) İnsanların sosyal yönünü zayıflattığı
D) Olumsuz etkilerinin her geçen gün arttığı

20. “Çekmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “içine almak, emmek” anlamında kullanılmıştır?
A) Yanlış yere park eden araçları otoparka çekmişler.
B) Ocaktaki pilav, suyunu yavaş yavaş çekmiş.
C) Zavallı adam, bu hastalığı on yıldır çekiyor.
D) Bu karpuz bence on kilodan fazla çeker.

21.I.Anadolu’da gelinin eline kına yakarlar.
II.Biber çok acıymış, ağzımı yaktı.
III.Fırtına âdeta ekinleri yakmıştı.
IV.Piknik ateşi koskoca ormanı yakmış.
“Yakmak” sözcüğü yukarıdaki numaralanmış cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
A) 1    B) 2    C) 3     D) 4

22. Etrafımız, yirmi yaşında ihtiyarlarla dolu. Hayır daha küçük, on sekizinde, on beşinde yarınlardan umudunu kesmiş, karamsarlığa demir atmış gençlerle karşılaşıyoruz adım başı.
Bu parçada “karamsarlığa demir atmış” sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kötümserlikten uzak olmak
B) Ümitsizlikten kurtulmaya çalışmak
C) Yaşama hep kötümser bakmak
D) Güzelliklerden uzak kalmak

23. “İşin içinde bir bit yeniği olduğunu çok geçmeden anladım.” cümlesinde altı çizili sözün cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
A) Beklenmeyen bir sonucunun çıkabileceği
B) Söylenecek bazı sözlerin olduğu
C) İşin sağlam görünmesine karşın güven vermeyen bir yönünün olduğu
D) Her işin zararlı bir yönünün olabileceği

24. “Akıl” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmamıştır?
A) Bu iş benim aklıma yatmadı.
B) Onu tanırım, aklına koyduğunu yapar.
C) Aklını başına topla da derslerine çalış!
D) Herkesin kendi aklını sevdiği bir gerçektir.

CEVAPLAR: 1.B, 2.A, 3.C, 4.B, 5.C, 6.C, 7.D, 8.B, 9.C, 10.B, 11.A, 12.D, 13.D, 14.C, 15.C, 16.D, 17.B, 18.C, 19.D, 20.B, 21.D, 22.C, 23.C, 24.D

sozcukte anlam test 13 (8.sinif turkce) indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap