Yazılı Soruları

12.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı (A Grubu)

SANAT
Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek,
Bizim diyarımız da bin bir baharı saklar!
Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek,
İncinir düz caddede, dağda gezen ayaklar.

Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun
Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin,
Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden
Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin

1.Şairin “sen, biz ” dediği kimler olabilir? Açıklayınız. (10)

2. “Beyaz kelebek” ifadesiyle şair neyi anlatıyor? Açıklayınız.(5)

3. Şairin savunduğu sanat anlayışını açıklayınız.(10)

4. “Sanat” şiiri kime aittir? Yazınız.(5)

5. Cumhuriyet Dönemi şairlerinden aruzu ölçüsünü kullananlardan üçünün ismini yazınız. (6)

6. Fıkra ile deneme türünün benzer ve farklı yönlerini maddeler halinde yazınız? (10)

7. Aşağıda verilen eserlerin yazarlarını yazınız. (15 puan)
Sözden Önce
Sözde Kızlar
Bir Rüzgar Esti
Bir Adam Yaratmak
Tohum

CANIM İSTANBUL
Bulutta şaha kalkmış Fatih’ten kalma kır at;
Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet…
O mana bul da bul!
8. Canım İstanbul şiirinden alınan yukarıdaki mısralarda hangi edebi sanatlar vardır? Açıklayınız. (10)

9. Ahmet Haşim’in “Şiirde anlam aramak, bir serçeyi eti için boğazlamaya benzer.” sözüyle anlatmak istediği düşünceyi Öz Şiir anlayışı bağlamında kısaca değerlendiriniz. (15)

10. Aşağıdaki şiirin temasını yanına yazınız. (4)

RUBAİ
Varlığın sırları saklı senden, benden;
Bir düğüm ki ne sen çözebilirsin ne ben. TEMA………………….
Bizimki perde arkasında dedikodu:
Bir indi mi perde, ne sen kalırsın ne ben.
Ömer Hayyam

11. Aşağıda yer verilen kavramları uygun olan karşılıklarını yanında bulunan kutucuklara yazarak eşleştiriniz. (10)

  A) Ziya’ya Mektuplar 1) Ahmet Hamdi Tanpınar
  B)  Edebiyat Üzerine Makaleler 2) Yahya Kemal
  C) Çile 3) Ahmet Muhip Dıranas
  D) Piyale 4) Necip Fazıl Kısakürek
  E) Kendi Gök Kubbemiz 5) Ahmet Haşim
    6) Cahit Sıtkı Tarancı
    7) Behçet Necatigil

Başarılar dilerim. Süleyman Kara
CEVAPLAR:

1. Şair “sen” diyerek, öz değerlerinden kopmuş, Batı kültürünü benimseyerek kendi kültürünü hor gören, beğenmeyen Türk aydınını eleştiriyor. Bu aydın her şeyin doğrusunun Batı’da olduğunu sanır ve Batı’yı taklit eder, ona özenir. Şair “biz” diyerek kendi kültürünü benimsemiş, öz değerlerini savunan ve kendi kültür kaynaklarını araştırmaya çalışan Türk aydınını anlatıyor.(10)

2. Beyaz kelebek, şiirde Avrupa kültürünü temsil bir unsur olarak kullanılmıştır. Bale yapanları kastediyor. (5)

3. Şair tamamen yerli kültürü anlatan bir sanat anlayışını temsil ediyor. Şair toplumcudur. Şairin amacı toplumu eğitmektir. Çünkü toplum cahildir, toplumu eğitmeden hiçbir problem halledilemez. Buna göre sanat halkı eğitmek için çalışmalıdır. (10)

4. Faruk Nafiz Çamlıbel’e aittir.(5)

5. Yahya Kemal, Ahmet Haşim ve Mehmet Akif Ersoy (6)

6.*Her ikisi de düşünce yazısıdır.
*Öğretici metinlerdir.
*Yazarın kişisel görüş ve düşüncelerinin ifadesidir.
*Kanıtlama amacı yoktur.Yalın bir dil kullanılır.
*Tanzimat’la birlikte edebiyatımıza girmiş türlerdir.
&&&&&&
*Fıkra öncelikle gazete yazısıdır ancak denemede böyle bir durum yoktur.
*Fıkrada güncellik daha ağır basar.
*Denemede yazarın kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi samimi bir hava sezilir.(10)

7. Sözden Önce NURULLAH ATAÇ (3)
Sözde Kızlar PEYAMİ SAFA (3)
Bir Rüzgar Esti YUSUF ZİYA ORTAÇ (3)
Bir Adam Yaratmak NECİP FAZIL KISAKÜREK (3)
Tohum NECİP FAZIL KISAKÜREK (3)

8. Fatih: Telmih sanatı vardır. Fatih Sultan Mehmet’i hatırlatıyor.(5)

Beyoğlu, Karacaahmet: mecaz-ı mürsel sanatı vardır. Bu semt adları verilerek Beyoğlu’nda eğlenen ve Karacaahmet mezarlığında yatan ölüleri kastediyor. (5)

9. Saf şiir anlayışında estetik tavır ön plandadır. Bu anlayıştaki şairler didaktik bilgiden uzak durup; bir şey öğretmeyi değil, musikiyle ya da musikinin çağrıştırdığı, uyandırdığı imgelerle insanın estetik duyarlılığını doyurmayı amaç edinirler. Kısacası bu şairler şiirde anlama fazla önem vermezler. Anlaşılmak için değil; duyulmak, hissedilmek için şiir yazarlar.(15)

10. Aşağıdaki şiirin temasını yanına yazınız. (4)
RUBAİ
Varlığın sırları saklı senden, benden;
Bir düğüm ki ne sen çözebilirsin ne ben. TEMA……ÖLÜM
Bizimki perde arkasında dedikodu:
Bir indi mi perde, ne sen kalırsın ne ben.

11. Aşağıda yer verilen kavramları uygun olan karşılıklarını yanında bulunan kutucuklara yazarak eşleştiriniz. (10)

6 A) Ziya’ya Mektuplar 1) Ahmet Hamdi Tanpınar
1 B)  Edebiyat Üzerine Makaleler 2) Yahya Kemal
4 C) Çile 3) Ahmet Muhip Dıranas
5 D) Piyale 4) Necip Fazıl Kısakürek
2 E) Kendi Gök Kubbemiz 5) Ahmet Haşim
    6) Cahit Sıtkı Tarancı
    7) Behçet Necatigil

12.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı (A Grubu) soru ve cevaplarını indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

12.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı (A Grubu)

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap