Yazılı Soruları

7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı Soruları B Grubu

7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı Soruları B Grubu

1.Aşağıdaki cümlelerde bulunan zarfların altını çizip çeşitlerini tabloda gösteriniz.

Cümleler Yer-yön zarfı Durum zarfı Miktar zarfı Zaman zarfı Soru zarfı
1 Bana soğuk davranıyor.
2 İleri gitme, direğe çarpacaksın.
3 Gelen misafirleri güzel karşıladı.
4 Oldukça kaliteli bir ayakkabı.
5 Akşamleyin dayımlara gideceğiz.
6 Niye hep bu yoldan gidiyoruz?
7 İlerisi çok taşlıdır bu yolun.
8 Önceleri seni yadırgamıştım.
9 Ne zaman bitireceksiniz işinizi?
10 Davulcu davula sertçe vurdu.

2. Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerin hangilerinde anlam (zaman) kayması varsa karşısına (√) işareti koyunuz.(10)
Fatih, 1453 yılında İstanbul’u fetheder.
Necla ödevlerini yapacak.
Artık derste gürültü yapmayacaksın.
Sabahtan beri senin adını sayıklıyor.
Kızını küçük yaşta kaybeder.

3. İnsan sesi güzelliğine yazın kavuşur. Çünkü yaz, engin mavisiyle umut demektir. Güzelliktir, güzeli düşünmektir. Sanat ilhamları en çok yazın gelir yoklar kapımızı. Yazın yazılanlar, çizilenler daha umut verici, iç açıcı şeylerdir. İnsanlar daha güçlü, daha isteklidir. Çünkü yaz mutluluk kaynağıdır.
Yukarıdaki paragrafın ana fikri nedir? Yazınız.(10)

Yaz mevsimi insanlara yaşama sevinci verir.

4. Ceyda, babası Nazım Bey’le görüşmektedir. Babası kızına: “ Her konuda olduğu gibi bilgisayarla ilgili de bazı kurallarımızın olması gerekir. Biliyorum, eğlenmeye de dinlenmeye de ihtiyacımız var; ama bunların belli bir süresi olmalı.” demiştir.
Ceyda, babasına nasıl bir soru sormuş olmalı ki babası ona bu sözleri söylesin? Bu soru cümlesini aşağıya yazın. (10)

Bilgisayar oyunlarına neden bu kadar az vakit ayırıyorsun?

5. Aşağıdaki fiillerin çekimli şekillerini karşılarına yazınız. (10)

FİİL KİP Olumlu/olumsuz/soru ŞAHIS ÇEKİMLİ ŞEKLİ
Yorul- Gereklilik kipi Olumlu 2.tekil şahıs
Sevebil- İstek kipi Olumsuz 1tekil şahıs
Koştur- Geniş zaman Olumsuz 3.çoğul şahıs
Kurcala- Görülen geçmiş zaman Olumlu/soru 2.çoğul şahıs
Okuyabil- Öğrenilen geçmiş zaman Olumsuz/soru 1.çoğul şahıs
Dokun- Şart kipi Olumlu 2.tekil şahıs
Sevin- Şimdiki zaman Olumsuz 2.çoğul şahıs
Selamlaş- Gelecek zaman Olumsuz /soru 3.tekil şahıs
Hızlan- Geniş zaman Olumsuz 3.tekil şahıs
Baktır- Emir kipi Olumsuz 2.tekil şahıs

6. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerin yapılış yollarını verilen boşluklara yazınız. (10)

1 Yavaş yavaş yürüyordum yolda.  
2 Eğri büğrü yollardan geçtik.  
3 Çektiğin çile er geç bitecek.  
4 Sobadaki odunlar çıtır çıtır yanıyordu.  
5 Eski püskü elbise giyinmek ayıp değil.  
6 Mırın kırın etme de işine bak.  
7 Yerdeki çer çöpleri toplayalım çocuklar.  
8 Kılık kıyafetiyle ağırlanır insanlar.  
9 Az çok anlarız biz de bu işlerden.  
10 Ivır zıvırlarını hemen topla ve git.  

 7. Aşağıda büyük harflerin yazımıyla ilgili bazı kurallar verilmiştir. Verilen her kuralın karşısına bir örnek yazınız.(10)

1 Hayvanlara verilen isimler büyük harfle başlar.
2 Mektuplarda ve resmi yazışmalarda hitaplar büyük harfle başlar.
3 Millet isimleri büyük harfle başlar.
4 Yer yön bildiren kelimeler özel isimden önce başladıklarında büyük harfle başlar.
5 Saray, köşk, han, kale, köprü gibi yapı adlarının bütün sözcükleri büyük harfle başlar.

8. ”İyilik ediniz, onun karşılığında kötülük göreceğinizi hiç aklınıza getirmeyiniz.” (Hz.Ali ) Hz. Ali’nin bu sözünden faydalanarak iyiliğin önemini anlatan bir kompozisyon yazınız.(30)

7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı Cevapları B Grubu

1.Aşağıdaki cümlelerde bulunan zarfların altını çizip çeşitlerini tabloda gösteriniz. (10)

Cümleler Yer-yön zarfı Durum zarfı Miktar zarfı Zaman zarfı Soru zarfı
1 Bana soğuk davranıyor. *
2 İleri gitme, direğe çarpacaksın. *
3 Gelen misafirleri güzel karşıladı. *
4 Oldukça kaliteli bir ayakkabı. *
5 Akşamleyin dayımlara gideceğiz. *
6 Niye hep bu yoldan gidiyoruz? *
7 İlerisi çok taşlıdır bu yolun. *
8 Önceleri seni yadırgamıştım. *
9 Ne zaman bitireceksiniz işinizi? *
10 Davulcu davula sertçe vurdu. *

2. Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerin hangilerinde anlam (zaman) kayması varsa karşısına (√) işareti koyunuz.(10)
Fatih, 1453 yılında İstanbul’u fetheder. √
Necla ödevlerini yapacak.
Artık derste gürültü yapmayacaksın.
Sabahtan beri senin adını sayıklıyor.   √
Kızını küçük yaşta kaybeder.    √

3. İnsan sesi güzelliğine yazın kavuşur. Çünkü yaz, engin mavisiyle umut demektir. Güzelliktir, güzeli düşünmektir. Sanat ilhamları en çok yazın gelir yoklar kapımızı. Yazın yazılanlar, çizilenler daha umut verici, iç açıcı şeylerdir. İnsanlar daha güçlü, daha isteklidir. Çünkü yaz mutluluk kaynağıdır.
Yukarıdaki paragrafın ana fikri nedir? Yazınız.(10)

4. Yaz mevsimi insanlara yaşama sevinci verir.Ceyda, babası Nazım Bey’le görüşmektedir. Babası kızına: “ Her konuda olduğu gibi bilgisayarla ilgili de bazı kurallarımızın olması gerekir. Biliyorum, eğlenmeye de dinlenmeye de ihtiyacımız
var; ama bunların belli bir süresi olmalı.” demiştir.
Ceyda, babasına nasıl bir soru sormuş olmalı ki babası ona bu sözleri söylesin? Bu soru cümlesini aşağıya yazın. (10)

Bilgisayar oyunlarına neden bu kadar az vakit ayırıyorsun?

5. Aşağıdaki fiillerin çekimli şekillerini karşılarına yazınız. (10)

FİİL KİP Olumlu/olumsuz/soru ŞAHIS ÇEKİMLİ ŞEKLİ
Yorul- Gereklilik kipi Olumlu 2.tekil şahıs Yorulmalısın
Sevebil- İstek kipi Olumsuz 1.tekil şahıs Sevemeyeyim
Koştur- Geniş zaman Olumsuz 3.çoğul şahıs Koşturmazlar
Kurcala- Görülen geçmiş zaman Olumlu/soru 2.çoğul şahıs Kurcaladınız mı
Okuyabil- Öğrenilen geçmiş zaman Olumsuz/soru 1.çoğul şahıs Okuyamamış mıyız
Dokun- Şart kipi Olumlu 2.tekil şahıs Dokunsan
Sevin- Şimdiki zaman Olumsuz 2.çoğul şahıs Sevinmiyorsunuz
Selamlaş- Gelecek zaman Olumsuz /soru 3.tekil şahıs Selamlaşmayacaklar mı
Hızlan- Geniş zaman Olumsuz 3.tekil şahıs Hızlanmaz
Baktır- Emir kipi Olumsuz 2.tekil şahıs Baktırma

 6.Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerin yapılış yollarını verilen boşluklara yazınız. (10)

1 Yavaş yavaş yürüyordum yolda. Aynı kelimenin tekrarıyla
2 Eğri büğrü yollardan geçtik. Biri anlamlı biri anlamsız kelimelerle
3 Çektiğin çile er geç bitecek. Zıt anlamlı kelimelerle
4 Sobadaki odunlar çıtır çıtır yanıyordu. Yansıma kelimelerle
5 Eski püskü elbise giyinmek ayıp değil. Bir anlamlı biri anlamsız kelimelerle
6 Mırın kırın etme de işine bak. Her ikisi de anlamsız kelimelerle
7 Yerdeki çer çöpleri toplayalım çocuklar. Biri anlamsız biri anlamlı kelimelerle
8 Kılık kıyafetiyle ağırlanır insanlar. Eş -yakın anlamlı kelimelerle
9 Az çok anlarız biz de bu işlerden. Zıt anlamlı kelimelerle
10 Ivır zıvırlarını hemen topla ve git. Her ikisi de anlamsız kelimelerle

7. Aşağıda büyük harflerin yazımıyla ilgili bazı kurallar verilmiştir. Verilen her kuralın karşısına bir örnek yazınız.(10)

1 Hayvanlara verilen isimler büyük harfle başlar. Karabaş, bir gün ortalıktan kayboldu.
2 Mektuplarda ve resmi yazışmalarda hitaplar büyük harfle başlar. Sevgili Dostum,
3 Millet isimleri büyük harfle başlar. İngilizler yediden yetmişe kitap okur.
4 Yer yön bildiren kelimeler özel isimden önce başladıklarında büyük harfle başlar. Batı Karadeniz’de bugün yağış var.
5 Saray, köşk, han, kale, köprü gibi yapı adlarının bütün sözcükleri büyük harfle başlar.  İbrahim Efendi Konağı, asırlara meydan okuyor.

8. ”İyilik ediniz, onun karşılığında kötülük göreceğinizi hiç aklınıza getirmeyiniz.” (Hz.Ali ) Hz. Ali’nin bu sözünden faydalanarak iyiliğin önemini anlatan bir kompozisyon yazınız.(30)

Yukarıdaki yazılıyı indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı Soruları B Grubu

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap