Testler

Cümle Çeşitleri Test 5

1.Aşağıdaki cümlelerden hangisi bildirdiği kipe göre diğerlerinden farklıdır?
A) Adam gerçek yüzünü ortaya çıkarıyor.
B) Kalın toz tabakası odayı görünmez kılmış.
C) Kısıtlı, değişken ve önemli bir yaşam alanı burası.
D) Tek bir çiftken yıllar sonra sayıları otuzu buldu.
E) Sen de bizimle sahile gel.

2. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz haber cümlesi değildir?
A) Konup göçenleri sayısı bu ayda değişmez.
B) Kışlar önceden kestirilemiyor.
C) Bazı yıllar toprak yağış bile almamış.
D) Kaybedecek zamanımız yok.
E) Gelirken evcil hayvanları getirmeyesin.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik belirtili nesnedir?
A) Tavus kuşlarını izlerken fotoğrafını çektik.
B) Bu üniversiteyi tercih edersen memnun kalırsın.
C) Kuşların yumurtlamasını hep merak etmişimdir.
D) Kızarmış tavuktan bir parça da ben alabilir miyim?
E) Hayatta kalmak için mücadele etmelisin.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin yeri bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Bahar tüm cömertliğiyle geliyor.
B) Adayı bir uçtan bir uca ele geçirmiş bu kemirgenler.
C) Şahinler dışında düşmanları da yok.
D) Amaç bu sincapların yayılmasının önüne geçmekmiş.
E) Zor zamanlarda leşleş kurtarıcı oluyor.

5. Aşağıdakilerden hangisi devrik bir isim cümlesidir?
A) Rengi yaşıyla beraber değişiyor koyunun.
B) Buradaydı en düşük dişi yavru nüfusu.
C) Eritmeye devam ediyor rüzgar, bu kumlu tepeleri.
D) Suyun buharlaşmasını geciktiriyorlar bu bitkiler.
E) Tesbih böceği de bu adaların endemik türlerinden.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sıralı cümledir?
A) Çitalar birbirinden uzak durmak için çok çabalar.
B) İlk av heyecanına kapıldı, avını bırakmıyor.
C) Bu, yavruların cesur doğasını ortaya koyuyor.
D) Beklenmedik bir rakip olan yaban domuzları, çitalara karşı koyabilir.
E) Çitalar yalnızken çekingen davranıyorlar.

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi birleşik cümle değildir?
A) Vaktinden önce uyanan çocuk ev halkını uyutmadı.
B) Firmamız gerekli tedbirleri alacak imkan ve kabiliyete sahiptir.
C) Onunla hiçbir konuda anlaşmaya varamadık.
D) Şiddetli tipi ve kar Doğu’da etkisini sürdürüyor.
E) Toprak yığının altında kalan araçlar hurdaya döndü.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca basittir?
A) Kar, doğudan batıya birçok ili esir aldı bu sene.
B) Ekipler ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için yola çıktı.
C) Arabanın gidemediği yerlere eşekle gitti.
D) Sis bastırınca yolumuza daha fazla devam edemedik.
E) Çocuğu kolundan tuttuğu gibi dışarı fırlattı.

9. Aşağıdakilerden hangisi bir dilek cümlesi değildir?
A) Bile bile kendini ateşe atmana izin veremem.
B) Göz göre göre tehlikeye atmyasın kendini.
C) Günde otuz matematik sorusu çözeceğine söz ver bana.
D) Yarın Ferhat’ın doğum gününü beraber kutlamalıyız.
E) Şu baklavadan bir dilim de ben alayım.

10. Aşağıdakilerden hangisi devrik fiil cümlesidir?
A) Hastalıklı davranışları var bu çocuğun.
B) Kavga ettiği çocuk dengesiz, manyağın biriydi.
C) Umarım eskisi gibi olacak her şey.
D) Sana diyeceğim, o kızlarla baş edemezsin.
E) Birbirini suçlayan öğrencilerden ikisinin burnu kırıktı.

11. “Eğer olayı buraya getirirseniz sonuçlarına katlanırsınız.” cümlesindekiyle özdeş birleşik cümle aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Ödevinizi yarına kadar yapın, dedi.
B) Kabul edelim ki hiç dürüst değilsiniz.
C) Sabahleyin çarşıya gidersen bana da haber verir misin?
D) Marmaris’te, denize girmeyeli on yıl olmuş.
E) Önümüzdeki sene ev almayı düşünüyorum.

12. “Bu adama haddini bildirmek lazım.” cümlesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İsim cümlesidir.
B) Birleşik cümledir.
C) Kurallı cümledir.
D) Olumlu cümledir.
E) Basit cümledir.

13. “Telefonuma yeni bir kılıf almayı düşünmüyorum.” Cümlesinin özellikleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) olumsuz-isim-kurallı-birleşik
B) olumsuz-fiil-kurallı-birleşik
C) olumlu-fiil-devrik-sıralı
D) olumsuz-isim-kurallı-basit
E) olumlu-fiil-kurallı-birleşik

14. “Derdim çok; fakat beni anlayan yok.” Cümlesiyle yapı bakımından özdeş cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yüzüme bakamadı; çünkü o da suçlu olduğunu biliyor.
B) Gece olunca yalnızlıklar yine hücum ediyor.
C) Daha önce ifade ettiğim gibi size bu konuda katılmıyorum.
D) Cep telefonunun titreşiminin vücuda ne kadar zarar verdiğini biliyor musunuz?
E) Okula giderken bizim kapının zilini çalıver.

15. Şekilce olumsuz anlamca olumlu cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bu davranışlar size hiç yakışmıyor.
B) Hocam, anlattıklarınızı dinlemiyor değiliz.
C) Dünya yıkılsa umrunda değil onun.
D) Sınıf bugün çok sessizdi.
E) Davetli olduğu toplantıya gelmedi.

16. Aşağıdakilerden hangisi devrik, birleşik bir cümledir?
A) Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel olduğunu.
B) Selim daha yeni girdi tiyatro salonuna.
C) Sermet Bey sert konuştu sınıftaki öğrencilere.
D) Sınıfta güven duyduğunuz üç ismi yazınız.
E) Avlanmak için giderlerken üzerlerine çığ düştü.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesneleri ortak sıralı cümle vardır?
A) Saat sekiz oldu, dışarı hâlâ karanlık.
B) Seni çok seviyor, ilgiyle takip ediyoruz.
C) Adamlar kaçıyor, biz kovalıyoruz.
D) Kurnazsın, biliyoruz bunu.
E) Düşün önümüze, ben size açıklayacağım.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleci ortak sıralı cümle vardır?
A) Mahallede arkadaşlarla saklambaç oynadık, maç yaptık.
B) Ben de gördüm abla, çok güzel olmuş.
C) Halk konseri vereceğiz, siz de orada şarkı söyleyeceksiniz.
D) Sen de iyi çocuksun, senin neyin eksik?
E) Otuz yaşında içine kapandı, otuz altı yaşında Kötülük Çiçekleri’ni yazmaya başladı.

19. Aşağıdakilerden hangisi öge dizilişine göre ötekilerden farklıdır?
A) Günahlarımız ruhumuzu köleleştiriyor.
B) Kırk altı yaşında öldüğünde hâlâ bir noterin vesayeti altındaydı şair.
C) Hayatın sıcaklığını taşıyan çocuk, ölümün soğukluğunu taşıyan kadına bakıyor.
D) Savaş sona erer ermez askerliği bırakıp kendi hikayesine kaçıyor.
E) Yirmi dört yaşında hiçbir yazarın cesaret edemediği şeye kendini yazmaya koyuluyor.

20. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız sıralı cümledir?
A) Tek bir kapıya yanaşmıyor kaçarken, her aralıktan şöyle bir bakıp geçiyor içeriye girmeyi düşünmeden.
B) Soluğunu hissetmek istiyor bindiği atın, ormanda gezinirken yaprakların hışırtısını duymak istiyor.
C) Yüksek sosyetenin iki yüzlülüğünü hangi roman daha iyi anlatmaktadır?
D) Çarlık onun yazılarına sansür koyuyor, bazen yasaklıyordu.
E) Dünyaya ait her şeyden kurtulmak istedi, sonunda oldu istediği şey.

edebiyatsultani.com
Hazırlayan: Süleyman Kara
Cevaplar: 1-E, 2-E, 3-C, 4-B, 5-B, 6-B, 7-D, 8-A, 9-A, 10-C, 11-C, 12-E, 13-B, 14-A, 15-B, 16-A, 17-B, 18-A, 19-B, 20-E

Cümle Çeşitleri Test 5’i indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

cumle cesitleri test 5

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap