Testler

Tamlamalar Test 1

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır?
A) Hatice Hanım pek genç dul kalmış zengin bir hanımcağızdı.
B) Sebebi neymiş, söyledi mi?
C) Şu iki numarayı inceleyin, sinyal tespiti yapılacak.
D) Harun’la ilgili çok şey bilen birisi işimize yarar.
E) Bunu bizden niye sakladın Nalan Hanım?

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması vardır?
A) Şirketinde kara bir leke kalsın istemiyor.
B) An itibariyle postalar gönderiliyor.
C) Dilara Hanım bütün hatlarını iptal ettirmiş.
D) Canan’ın adresini nasıl öğrenebiliriz?
E) Ozan iki gündür hangi otelde kalıyormuş?

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı bir sıfat tarafından nitelenmiş bir belirtili isim tamlaması vardır?
A) Aman, aman! Onlar da bir gün ihtiyarlamazlar mı?
B) Konuşurken gözlerini kaldırıp insanın yüzüne bile bakamazdı.
C) Hatice Hanım köşkten çıkmadığı için işi gücü adamlarını teftişti.
D) Belki günde on defa iner, onu yapayalnız tenceresinin başında bulurdu.
E) Yüksek ökçelerin takırtısından evin en üst katında kımıldadığını duyardık.

4. “Sizi alçak, hırsız, namussuz herifler! Defolun şimdi evimden.” cümlesindeki tamlamayla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Sıfat tamlaması vardır.
B) Tamlananı ile tamlayanı arasına sıfat girmiş bir isim tamlaması vardır.
C) Zincirleme isim tamlaması vardır.
D) Belirtili isim tamlaması vardır.
E) Belirtisiz isim tamlaması vardır.

5. “Yine yüksek ökçeli iskarpinlerini giydi.” cümlesindeki altı çizili tamlamayla aynı tür tamlama aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Hizmetçilerin hırsızlıklarını, uğursuzluklarını, namussuzluklarını göremez oldu.
B) Ah ölüyorum!… diye derin derin içini çekti.
C) Sadi Bey, gerçekten karısını iyice anlamıştı.
D) Gülen gözlerinin altında ne kadar hayvanlar bulunduğunu anlıyor musun?
E) Vay, sen şiiri küçük görüyorsun ha…

6. Düşe kalka geçtiğimiz sarp keçi yolları bazen sel yarıkları içinde kayboluyor, bazen sık fundalıklardan ayrılarak, dibinde sivri sivri çam tepeleri görünen karanlık çukurlara sapıyordu.
Yukarıdaki cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Belirtisiz isim tamlaması sıfat tarafından nitelenmiştir.
B)Zincirleme isim tamlaması vardır.
C) Bir isim tamlaması ikileme tarafından nitelenmiştir.
D) Tamlayanı sıfat tarafından nitelenmiş bir belirtili isim tamlaması vardır.
E) Tamlayanı belirtisiz isim tamlamasından oluşmuş bir isim tamlaması vardır.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayan, tamlananın neye benzediğini belirtir?
A) Kılavuzum Kumdere köyünün en namlı nişancılarındandı.
B) Beraber tırmanacağımız yüksek ormanlı dağların daha çok uzağındaydık.
C) Vakit vakit ince bir yağmur serpeliyordu.
D) Elma yanakları yayla çocuğu olduğunun en net göstergesiydi.
E) Bu dinç köylüye yorgunluğumu söylemedim.

8. “Gayet büyük bir çam ağacının yanına geldik.” cümlesindeki isim tamlamasının çeşidi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Çiseleyen yağmurun dallara çarpan damlaları derin bir fısıltı çıkarıyordu.
B) Ağacın kalın gövdesine sırtımı dayadım.
C) Sırtından yükünü indiren ihtiyar avcıya uzattım.
D) Serin bir rüzgar yağmurun fısıltısını çoğaltarak esiyor, üstümüzdeki siyah bir çadır gibi açılan çam dallarını titretiyordu.
E) Ger Ali’nin, Köroğlu’nun, Develi’nin, Cellav’ın menkıbeleri içinde büyüdüm.

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hem isim hem sıfat tamlaması vardır?
A) Geçmişi seven, bütün harikaları geçmişte sanan, geçmişi kut sayan her yaşlı köylü gibi masum bir şevkle hikayesine devam etti.
B) İmparatorun mabeyncisini öldürdüler, yakalayın onları.
C) Cetlerimizin hikayesini yaşlı amcadan dinlerdik.
D) Çikolatanın tadını hiç unutamayacaksın.
E) Kırılan masayı kim tamir edecek?

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır?
A) Seni kendi ellerimle geberteyim mi?
B) Bırak, işin aslı astarı neymiş beraber bulalım.
C) Beni adamlarımın önünde rezil ettin.
D) Turgut’un silah arkadaşları sana can borçlu.
E) Yarın çanlar çaldığında ben ne yapacağımı biliyorum.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat tarafından nitelenmiş belirtisiz isim tamlaması vardır?
A) Azıcık vicdanın varsa bunları yapmazsın.
B) Sabahın beş buçuğunda karanlıkları ürperten sesiyle sokağa girdi.
C) Bu pırıl pırıl ses beni yazı makinemin başında bulurdu.
D) Gazete paralarını akşamdan masamın kıyısına koyduğum için, bekletmez, koşardım sokak kapısına.
E) Görevi, boş ilaç şişelerini uzun tel saplı fırçalarla yıkamakmış.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlamasının tamlayanı, bir kelime grubundan oluşmaktadır?
A) Canlı, yaşam dolu sesiyle sokağı gene neşelendirirdi.
B) Onu konuşturmasını ben iyi bilirim.
C) Obamızın selameti Ertuğrul Bey’in nikahlanmasında mıdır?
D) Dün gece tekfurun kızını yakalamışlar.
E) Soysuz köpekler yine yaptılar yapacaklarını.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla isim tamlaması vardır?
A) Annesinin eczaneden kazandığıyla kıt kanaat geçiniyorlarmış; ama şu son zamanlar olmasa.
B) Hiç olmazsa üç yaş küçüğüyle kendisinin masraflarını çıkarabilmek yolunu tutmuş, gazete satıcılığına başlamış.
C) Liseyi belki de yatılı sınavını kazanıp parasız okurum.
D) Babamın bir arkadaşı vardı, Sabri Bey amca, ona gittim.
E) Sınavlar sırasında olduğu için, belki de sınava hazırlanıyor demiştim.

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki tamlamada, tamlayan tamlananın neyden yapıldığını bildirmektedir?
A) Ne vakit isterseniz başımızın üstünde yeriniz vardır.
B) Ertuğrul Bey’i aramızda en iyi siz bilirsiniz.
C) Hatuna yeni bir altın yüzük aldım.
D) Şimdiye kadar ne badireler atlattık.
E) Halime Sultan, bu iyiliğinizi unutmayacağım.

15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla tamlayanı olan bir isim tamlaması vardır?
A) Gece yarılarına kadar çalışıp sabahleyin de erkenden uyanmak fena yordu.
B) Buradan nasıl çıkacağız, bilmiyorum.
C) Az önce öfkeden değişen hırçın yüzü yumuşamış, durulmuş, çocuksu halini almıştı.
D) İşte annenin ve babanın şefkati böyledir.
E) Yalnız küçük şeytanlar bu saadeti ona pahalıya satıyorlardı.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla tamlayan tarafından nitelenmiş bir kelime vardır?
A) Bunun içindir ki birine alınan şey aynıyla diğerine de alınmak bir âdet olmuştu.
B) Bu sebepten Bedri Bey, aldığı bütün bu küçük şeyleri çift almaya ehemmiyet verirdi.
C) Vildan ile Müjgan bunu bildiklerinden babalarının bu zaafından istifade için ellerinden geleni yaparlardı.
D) Baba ise bile bile mesut ve memnun, her fedakarlığa minnetle hazır bulunurdu.
E) Yarın değil öbür gün mektep arkadaşlarını ziyarete gideceklerdi.

17. “Bedri Bey, kendilerine annelerinden daha yakın olduklarını gördüğü için onlarla beraber böyle gizli şeyler yapmakta derin bir saadet bulurdu.”
cümlesindeki altı çizili tamlamayla aynı tür tamlama aşağıdaki altı çizili tamlamalardan hangisidir?

A) Maaşından, Mahmutpaşa’da zevcesinin dükkanlarından ellerine geçen para ile darlık içinde, bin türlü zorluk arasından çırpınmakta idiler.
B) Harpten evvel, en seçkin lokantalara devam eder, nefis giyeceklerle kendine ziyafet çeker, muntazam, mükellef bir hayat sürerdi.
C) Mektep ücretleri de artarak idareye mecbur olunca bu ziyafetler bir hayal olmuştu.
D) Artık eski lokantaları terk edip ikinci üçüncü derecede lokantaların yolunu öğrenmişti.
E) Hatta geçen ayın sonunda iki gün simit peynir yemeye bile mecbur olmuştu.

18. “Servis sorumlusu olarak bu işte sizi görevlendiriyorum.” cümlesindeki isim tamlamasının türü aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Ben oğlunuzu arıyorum, başı büyük dertte.
B) Dört saat sonra Atlanta’da buluşalım.
C) Peki doktorla nişanlansan bu bir şeyi değiştirir mi?
D) Ceyda, yemek duası etmek ister misin?
E) Hangi hastanede çalışmak istediğine karar verdin mi?

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır?
A) Ne yapacağını bilmeyerek ağır ağır dükkanların önünden yürüyordu.
B) Ama kendisi parasız kalacak, birkaç gün hiçbir şey yemeden acı acına gezmeye mecbur olacaktı.
C) Ömründe belki ilk defa bir şey yemeden geçirdiği bu uzun günün akşamı, bitap harap eve girdiği vakit doğru kendisini kızlarının odasına attı.
D) Sen dedim kırk yaşından sonra benim huyumu mu değiştireceksin?
E) Bir tur şirketinin elemanı olarak göreve başladım.

20. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi bir tamlama içinde yer almıştır?
A) Dalgın dalgın düşünürken arkamdan adımın çağrıldığını duydum.
B) Yolcularımızın kapıya yavaş yavaş ilerlemeleri rica olunur.
C) Bu dersi zar zor geçtim.
D) Eciş bücüş yazısı vardı kardeşimin.
E) Gerçeklerle er geç yüzleşeceksin çocuk.

 

edebiyatsultani.com

Hazırlayan: Süleyman Kara

Cevaplar:1-C, 2-D, 3-E, 4-A, 5-D, 6-D, 7-D, 8-E, 9-C, 10-D, 11-E, 12-A, 13-B, 14-C, 15-D, 16-B, 17-B, 18-D, 19-E, 20-D

Tamlamalar Test 1’i indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Tamlamalar-Test-1

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap