Testler

Cümlede Anlam Test 12-8.Sınıf Türkçe

Cümlede anlamla ilgili 16 soruluk testtir.

CÜMLEDE ANLAM TEST 12 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.“Sadece orijinal anlatımı yakalamış yazılar geleceğe kalır.” cümlesine anlamca en yakın cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir yazının uzun ömürlü olması özgün üslubunun olmasına bağlıdır.

B) Özgün konu ve anlatımı olan yazılara okurlar ilgi gösterir.
C) Yarınlara kalacak yazılarda akıcı bir anlatım olmalıdır.
D) İlginç konuları işleyen yazılar her dönem okunur.

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi tanım cümlesidir?
A) Ödül, bir başarı karşılığında verilen hediyedir.

B) Ödül, alanında başarılı olmuş kişilere verilir.
C) Ödül, sanatçıların daha iyi yapıtlar vermesine katkı sağlar.
D) Ödül, hak edene verildiğinde olumlu etkilere sahiptir.

3. 1.okunduğu gibi
2.Türkçede
3.inovasyon
4.gerekiyor
5.kelimesini
6.tam karşılığı olmayan
7.yazmamız
Yukarıdaki numaralanmış sözlerle kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sondan üçüncü kelime hangisi olur?
A) 1              B) 3          C) 5        D) 7

4. (1) Bilişim teknolojisi yani bilgisayar ve internet zengin görselliği ve hızlı iletişimi ile yaşamımıza girdi. (2) Ben teknolojiyi ilk çıktığı yıllar olan 1900’lardan beri kullanıyorum. (3) Belki de birçok insan bilişim teknolojisiyle yeni yeni tanışıyor. (4) Ancak bu araçları kullanırken bir denge gözetmek gerektiğini unutmamak gerekir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde olasılık anlamı vardır?
A) 1       B) 2       C) 3         D) 4

 5. Teknoloji, insani ilişkileri öyle kopardı ki artık aynı evde yaşayan aile bireyleri arasındaki … bile son derece zayıflamış durumda.
Bu cümlede boş bırakılan yere getirilebilecek en uygun sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A) iletişim

B) konuşma
C) yardımlaşma
D) dayanışma

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kesinlik bildirir?
A) Şimdi bizim köyde renk renk çiğdemler açmıştır.
B) Elverişsiz hava şartlarından dolayı bu maç, ileri bir tarihe ertelenmiştir.
C) Çocuklar, belki de verdiğim kitapları okumamıştır.
D) Saksıdaki çiçekler yapraklarını çoktan dökmüştür.

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kararlılık söz konusudur?
A) Biraz acele etseniz iyi olur, akşama kar bastırabilir.
B) Evden çıkarken kapıları ve pencereleri sıkıca kapattınız mı?
C) Merak etmeyin, bu işin üstesinden eninde sonunda geleceğiz.
D) Çocuklar, belki de yazlık sinemaya gitmişlerdir.

8. Bir resim sergisine giden çocuklar, tablolardan biriyle ilgili konuşmaktadır. Buna göre çocuklardan hangisinin söylediği söz, tabloyla ilgili bir değerlendirme içermez?
A) Metin: Ressam, tablosunda tarihî yapılara ustaca çizmiş.

B) Elif: Tarihî yapılarla gökyüzünün rengi son derece uyumlu.
C) Kerim: İnsanların kıyafetini dönemine uygun biçimde ele almış.
D) Gül: Tarihî yapıları anlatan tablolara büyük bir hayranlık duyarım.

9. (1) Sanatçı, Mevlana’yı yazmak üzere gittiği Konya’da, şairin coğrafyasına, düşünce dünyasına yöneliyor. (2) Kendini, yani çağdaş bir yazarın dünyasını da metne katarak yazısını daha da zenginleştiriyor. (3) Dünle bugün arasında bağlar kurarak yüzyıllardır yaşamakta olan evrensel değerleri öne çıkarıyor. (4) Kültürümüzü böyle ele alan yazıların hak ettiği değeri bir gün bulacağını düşünüyorum.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde tahmin söz konusudur?
A) 1           B) 2               C) 3                      D) 4

10. Ünlü şair, hiçbir sanat akımına bağlı kalmaksızın, hiçbir sanatçıdan etkilenmeksizin …
Bu cümlenin sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur?
A) kendine uygun bir şiir dünyası kurar

B) şiirlerinde kültür değerlerini ustaca dile getirir
C) şiir yazmanın inceliklerini gençlere anlatır
D) kalıcı şiirlerin nasıl yazılabileceğini herkese gösterir

11. (1) Romanın ilk bölümünde bir genç kadınla yedi yaşındaki kızının İskoçya’da sürdürdükleri hayattan bir kesit verilmiş. (2) Üçüncü tekil şahıs bakış açısıyla aktarılan bu kesit, anne ve kızın bir karavan parkına yerleşmesiyle başlıyor. (3) Roman ilerledikçe parkın dışında gelişen olaylar da anlatılıyor. (4) İlk başlarda yazarın, anne ve kızın yaşamıyla ilgili fazla bilgi vermemesi okurun merak duygusunu iyiden iyiye kışkırtıyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisine yazar, yorumunu katmıştır?
A) 1           B) 2                  C) 3                      D) 4

12.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öz eleştiri söz konusudur?
A) Kimi şiirlerimde bazı sözcüklerin sırıttığını zamanında görememiştim.

B) Şiir kitabının kapağına çok ilgisiz bir resim konmuş.
C) Kitap yeni olsa da kullanılan sözcüklerin çoğu eski
D) Çağdaşı olan yazarların yazdıklarını hiç okumadan iyi yazar olacağını sanıyor.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisi içerikle ilgilidir?
A) Akıcı bir anlatımla yazılan öyküleri herkes bir çırpıda okuyor.

B) Yazar, kısa öykülerini tek oturuşta yazıp bitiriyor.
C) Ünlü fotoğrafçı fotoğraflarında pazardaki insanların dünyasını yansıtmış.
D) Gençler yazmaya başlamadan önce yazarlık kurslarına katılıyor.

14. Bir kitap üzerine konuşan iki arkadaştan Selim, Nuran’a okuduğu kitabı nasıl bulduğunu sorar. Nuran da : “Yazarın içindeki aydınlık dünyayı satırlara başarıyla taşımış.” diye cevap verir.
Bu karşılıklı konuşmada, Nuran’ın arkadaşına söylediklerini aşağıdaki kavramlardan hangisi anlatır?
A) Varsayım

B) Eleştiri
C) Uyarı
D) Öz eleştiri

15. 1.Yüksek sesle müzik dinleyip komşuları rahatsız etmeyin.
2.Ne yaparsanız yapın bu film beğenilmeyecek.
3.Ödevlerini yapmak için kütüphaneye gitti.
4.İlk öyküsünde okul anılarını kaleme almış.
Yukarıda numaralanmış cümlelerle aşağıdaki şıklarda bulunan kavramları eşleştirdiğimizde hangisi dışarıda kalır?
A) Eleştiri

B) Ön yargı
C) İçerik
D) Uyarı

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir uyarı bildirmektedir?
A) Gece başlayan yoğun kar yağışı öğleden sonra durdu.

B) Yarın yoğun kar yağışı beklendiği için lütfen toplu taşıma araçlarını kullanınız.
C) Gece boyunca kentin ana yollarına tuzlama yapıldı.
D) Kar yüzünden ulaşım aksayınca okullar tatil edildi.

CEVAPLAR: 1.A, 2.A, 3.A, 4.C, 5.A, 6.B, 7.C, 8.D, 9.D, 10.A, 11.D, 12.A, 13.C, 14.B, 15.A, 16.B

cumlede anlam test 12-8.sinif turkce indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap