Testler

Zamirler Test 1

ZAMİRLER TEST 1

1.Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi zamir değildir?
A) İçinde bir ferahlık duyuyordu.
B) Tanrı’nın bildiğini kendinden mi saklayacaktı?
C) Onu görmeye karar verdim, dedi.
D) Bu, ötekilerden daha büyüktü.
E) Onunla bakışınca bir anda sarhoşluğa geçti.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?
A) Yıllardır bu çadıra ilk gelen konuk sensin.
B) Peçesinin arkasından kendisini süzüyordu.
C) Bu kadın her şeyi biliyordu.
D) Şaşkınlık içinde ne yapacağını bilemedi.
E) Sevgi körleşmeye başlayınca gözler ağulaşır.

3. Aşağıdakilerden hangisinde farklı bir zamir kullanılmıştır?
A) Artık senden bir şey saklamak olmaz.
B) Benim yüzüme bakardı.
C) Sizi bırakıp gitmesine çok üzüldüm.
D) Ona soyumuzu ve bilgileri öğretip döndüm.
E) Bizden umutlarını kesmişlerdi.

4. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?
A) Neden içinde acayip korku vardır?
B) Görülmeyen son ne olabilirdi ki?
C) Kendisinde anasının emaneti olduğunu nasıl biliyordu?
D) Burada ne işin var ki?
E) Acın çok mu ağam?

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” bir ismin yerini tutmaktadır?
A) Sizinki şimdi buradaydı.
B) Elindeki fırsatları kaçırmamalıydın.
C) Hayatımdaki boşlukları onunla dolduruyorum.
D) Kitaptaki yanlışlar düzeltildi.
E) Bostandaki karpuzları toplamanın zamanı geldi.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bu” kelimesi bir cümlenin yerini tutmaktadır?
A) Bizi bir hataya sattı, bunu hiç unutmayacağım.
B) Akşamleyin bize geldi, bunu sana getirdi.
C) Çatımızdan eve yağmur damladı, bunu tamir ettik.
D) Halıları yıkattık; fakat bunu iyi temizlememişler.
E) Evin ön camı kırılmış, bunu taktıralım.

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden fazla zamir kullanılmıştır?
A) Ne olduğunu anlamadan olanlar oldu.
B) Onun yaraları seninkinden daha ağır sipahi!
C) Sevimli sarı ayı çok görmüş, onun ışıklarından çok faydalanmıştı.
D) Bütün bahtiyarlık kasırgası arasında bunları düşünüyordu.
E) Sonra senin ile ok atıp yarışıp güreşeceğiz.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri kullanılmıştır?
A) Bu sözler bir övünme değildi.
B) Kendisini de o şekilde kavrayarak kaldırmıştı.
C) Evdeki hatun bana bir şey demeyecektir.
D) Onun gözlerine uzun zaman bakamayarak başını eğdi.
E) Ahmet, ondan on sayfa okudu.

9. Belgisizlik bildiren hangi kelime aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir olarak kullanılmıştır?
A) Çalkalanan bir haber bütün gönülleri hoş etti.
B) Kimse bir şey söylemedi ona.
C) Bazı çocuklar içlerinden geçirdiler.
D) Kimi günler dere kenarına giderim.
E) Her gün onun mezarına giderdi.

10. “O” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir olarak kullanılmıştır?
A) Yaralandığım için ona bakacak halim kalmamıştı.
B) O zaman Deli Kurt’a bakarak sordu.
C) Satı Kadın, o akşam oğullarını pınara götürdü.
D) Adam o anda Macaristan’da tutsak bulunuyordu.
E) O günlerde kendisinde bırakılan kavalına sarılıyordu.

11. “O” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde şahıs zamiri olarak kullanılmıştır?
A) Şimdi aysız gecelerde o tepeye gidiyordu.
B) Onun tepesine kaç saatte çıkabilirsiniz?
C) Fakat o, verilenden fazla hiçbir şey istemiyordu.
D) Onun çatısını tamir ettiniz mi?
E) Onu bana fırlatır mısınız, çocuklar?

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç farklı zamir kullanılmıştır?
A) Kim olduğunu anlatırken kendisini tanıyan biri çıktı.
B) Genç bir köy ağası onu istiyordu.
C) Bunu biraz sonra Yassı Tepe’yi aşınca anladı.
D) Onu ilk defa buraya dayanarak kaval çalarken görmüştü.
E) Burada yalnız onun buyruğu geçerdi.

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi zamirdir?
A) Bunlar leke değil, kanla yazılmış yazıydı.
B) Belki de o şifalı suda yıkandığı için bu kadar sağlamdır.
C) Ne söz anlamaz çocuksun sen!
D) Alışmış kudurmuştan beterdir.
E) Bunun manası acaba neydi?

14. Aşağıdakilerden hangisinde bir zamir kullanılmamıştır?
A) Sırp Bey’i Brankoviç de oradaydı.
B) Ne yapsalar düşmanlar haber alıyordu.
C) Burası savunma bakımından en elverişli yerdi.
D) Kışın soğuğunda da buzlardan engeller yapılabilirdi.
E) Ayaklarının kaymaması için buna tutunmalısın.

15. Bazı zamirler pekiştirme görevi yapar. Aşağıdakilerden hangisinde bunu örnekleyen bir kullanım vardır?
A) Geldiğinizi kendisine haber vereyim.
B) Bunu siz kendiniz daha iyi bilirsiniz.
C) Bunca mesele kendisini ne ilgilendirirmiş?
D) Kendime dağda bir kulübe yapacağım.
E) Bir de aynada kendine bak.

16. Aşağıdaki sorulardan hangisine verilen cevap zamir olamaz?
A) – Yarışmayı hangisi kazandı?
– Kimse
B) – Çocuğu kim dövdü?
– Ben
C) – Kitabını kimler kaybetti?
-Onlar
D)- Kaç kişiyle gelmişler?
– Beş
E) – Soruların kaçını çözdün?
– Hepsini

Cevaplar:
1-A , 2-E, 3-A, 4-B, 5-A, 6-A, 7-B, 8-E, 9-B, 10-A, 11-C, 12-A, 13-E, 14-D, 15-B, 16-D

Zamirler test 1’i word dosyası olarak indirmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

Zamirler-Test-1

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

10 yorumlar

Yorum yap