Testler

Cümlede Anlam Test 6 (8.Sınıf Türkçe)

CÜMLEDE ANLAM TEST 6 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.“İyi düşünmeden yapılan ve sonradan pişman olunan, ama geriye dönüşün de mümkün olmadığı durum”u anlatan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dereyi geçerken at değiştirilmez.

B) Dilin kemiği yoktur.
C) Laf torbaya girmez.
D) Son pişmanlık fayda etmez.

2. “İş birliğinin, yardımlaşmanın önemini”nin anlatıldığı atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kelin ilacı olsa başına sürer.

B) İki kaptan bir gemiyi batırır.
C) Yalnız taş duvar olmaz.
D) Horozsuz köyde sabah olmaz.

3.Konusun bakımından farklı olan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kazma elin kuyusunu, kazarlar kuyunu.

B) Kazma kuyuyu, kendin düşersin.
C) El için kuyu kazan, evvela kendi düşer.
D) El için ağlayan, gözden olur.

4. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Kişinin özü sözü bir olmalı.

B) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
C) Defteri temiz olanın yüzü ak olur.
D) Sen doğru ol, eğri belasını bulur.

5. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, “Toplumda kendini beğenmiş kişilere değil, alçak gönüllü kişilere değer verilir.” anlamına gelir?
A) Kişi kendini herkesten aşağı görmelidir.

B) Başak büyüdükçe boynunu eğer.
C) Alçak uçan yüce konar, yüce uçan alçak konar.
D) Akıllı adam yüksekten uçmaz.

 6.“Dilim seni dilim dilim dileyim, başıma geleni senden bileyim.” atasözünde vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şaşkınlık

B) Şikayet
C) Korku
D) Üzüntü

7.“Can çıkar, huy çıkmaz.” atasözüne anlamca paralel bir atasözü, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Önce can, sonra canan.
B) Nuh der, peygamber demez.
C) Horoz ölür, gözü çöplükte kalır.
D) Ömür biter, yol bitmez.

8. “Büyük dağın dumanı büyük olur.” atasözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Büyük mevki sahiplerinin dertleri de büyük olur.

B) En güçlü insanların bile yenemeyeceği güçlükler vardır.
C) Hiç kimse, gücüne veya sahip olduğu makamın verdiği üstlünlüğe güvenmemeli.
D) Güçlü, kuvvetli insanların elinden zorla bir şey alınamaz.

9. “Dost başa, düşman ayağa bakar.” sözüyle ne anlatılmak istenmektedir?
A) Düşman açık, dost gizli hareket eder.

B) Düşman alçalmamızı, dost yükselmemizi ister.
C) Düşman ayakkabılarımıza, düşman düşüncelerimize bakar.
D) Düşman az, dost çok olmalı.

10. “Kötüler yüzünden bazen iyiler de ceza çekerler.” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Keskin sirke küpüne zarar.

B) Körle yatan şaşı kalkar.
C) Keçi can derdinde, kasap yağ derdinde.
D) Kurunun yanında yaş da yanar.

 11. I.Ağustosta beyni kaynayanın zemheride kazanı kaynar.
Tembel ceviz yemek ister, kırmaya üşenir.
III.Ağustosta gölge kovan, zemheride karnın ovar.
IV. Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.
Numaralanmış atasözlerinden hangileri aynı anlamdadır?
A) 1-2-3

B) 2-3-4
C) 1-3-4
D) 1-2-4

12. “Yetenekli, güçlü kimselerin bulunmadığı bir yerde yönetim acemi, sık hata yapan kimselerin eline geçer.” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Besle kargayı, oysun gözünü.

B) Körler memleketinde şaşılar padişah olur.
C) Minareyi çalan kılıfını hazırlar.
D) Balık baştan kokar.

13. Aşağıdakilerden hangisinde “Herkes evinde ağadır.” atasözünün kullanıldığı durumlarda kullanılan bir atasözü vardır?
A) Herkes bildiğini okur.

B) Her horoz kendi çöplüğünde öter.
C) Herkes kendi aklını beğenir.
D) Herkese tükürüğü bal gelir.

14.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “çalışma” ile ilgilidir?
A) Emek olmadan yemek olmaz.

B) Taşıma su ile değirmen dönmez.
C) Ak akçe kara gün içindir.
D) Damlaya damlaya göl olur.

15. “Bir koltuğa iki karpuz sığmaz.” atasözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsan bir elle tek karpuz taşıyabilir.
B) İki öncelikli zor iş bir arada yürümez.
C) İnsanlar sadece güçlerinin yettiğince çalışmalıdır.
D) İşleri belli bir sıraya göre yapmalı.

16. I.Kişi kendi ayıbını görmez de elin ayıbını söyler.
Kör diyen, bari badem gözlü olsa.
III.Elin gözündeki çöpü görür, kendi gözündeki merteği görmez.
IV. Sırça köşte oturan, komşusuna taş atmamalı.
Numaralanmış atasözlerinden hangisi konu bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I B)II C)III       D)IV

17.Aşağıdaki numaralanmış atasözlerinden hangisi birbiriyle aynı anlamdadır?
I.Çanağına ne doğrarsan kaşığına da o çıkar.

II. Dost kara günde belli olur.
III.İyilik eden, iyilik bulur.
IV.Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
A) 1-2 B)1-3 C)2-4       D)3-4

18. Aşağıdakilerden hangisi “Düşman ararsan temel dibinde ara.” atasözü ile yakın anlamlıdır?
A) Düşmanın büyüğü, küçüğü olmaz.

B) Düşmanın karınca ise de hor bakma.
C) Düşmanını hariçte arama.
D) Aşikar düşman, gizli dosttan yeğdir.

19. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Aç gözlü insan, başına ne bela gelirse gelsin, hâlâ çıkar peşinde koşar.” anlamına gelmektedir?
A) İş bilenin, kılıç kuşananın.

B) Horoz ölür, gözü çöplükte kalır.
C) İnsanoğlu çiğ süt emmiş.
D) Herkes ektiğini biçer.

20. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “sabır” konusunu işler?
A) Bin merak bir borç ödemez.

B) Dolu bardak su almaz.
C) Gün doğmadan neler doğar.
D) Tekkeyi bekleyen çorbayı içer.

 

CEVAPLAR: 1.D, 2.C, 3.D, 4.B, 5.C, 6.B, 7.C, 8.A, 9.B, 10.D, 11.C, 12.B, 13.B, 14.A, 15.B, 16.D, 17.B, 18.C, 19.B, 20.D

cumlede anlam test 6 (8.sinif turkce) indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap