Testler

Cümlede Anlam Testi 1 (7.Sınıf Türkçe)

CÜMLEDE ANLAM TESTİ 1 (7.SINIF TÜRKÇE)

1.Sıkıntısı olmayan adamın başarısı da olmaz.
Yukarıdaki cümleyi en iyi ifade eden atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zahmetsiz rahmet olmaz.
B) Bin ölçüp bir biçmeli.
C) İşleyen demir pas tutmaz.
D) Her kapının bir anahtarı vardır.

2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi konu yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Horoz ölür, gözü çöplükte kalır.
B) Eti yer, kemiğine göz diker.
C) Göz mideden büyüktür.
D) Az yiyen az uyur, çok yiyen güç uyur.

3. İnsanlar elde edemedikleri şeyleri istemiyormuş, beğenmiyormuş gibi gözükerek onlarda kusur ararlar.
Paragraftaki düşünceyi destekleyen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dağ tavşansız, kul düşmansız olmaz.
B) Kedi uzanamadığı ciğere pis der.
C) Çok bilen çok yanılır.
D) Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar.

4. “Mızrak çuvala sığmaz.” atasözü ile aynı anlama gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar.
B) Minareyi çalan kılıfını hazırlar.
C) Görünen köy kılavuz istemez.
D) Güneş balçıkla sıvanmaz.

5. Acelecilik, hızlı hareket, sabırsızlık ve telaş göstermektedir. Telaşa kapılan insan, aklını ve zamanını doğru kullanamaz. Hata yapabilir. Sabırsızlık gösteren kişi, aceleyle bazı incelikleri gözden kaçırabilir. İstenmeyen kötü sonuçlara neden olabilir. Bu kişilerin hedefe varması güçleşir.
Yukarıdaki parçayı karşılayan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşleyen demir pas tutmaz.
B) Zararın neresinden dönülse kârdır.
C) Ağır git ki yol alasın.
D) Az ateş, çok odunu yakar.

6. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Her işin yapılması için uygun olan bir zaman vardır.” anlamı içermektedir?
A) Ağaç yaprağı ile gürler.
B) Balık baştan kokar.
C) Demir tavında dövülür.
D) Bakan yemez, kapan yer.

7. “İyiliğe karşı iyilik etmek olağanüstü bir şey değildir. Bunu herkes yapabilir. Herkesin yapamadığı şey kötülüğe karşı iyilik etmektir. Bunu yapabilen kişi olgunluk ve erdemlilik örneğidir.” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) İyilik et denize at, balık bilmezse Halık bilir.
B) Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına.
C) Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.
D) İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârı.

8.Aşağıdaki atasözleriyle üçlü bir grup oluşturulursa aşağıdakilerden hangisi dışta kalır?
A) Merdiven ayak ayak çıkılır.
B) Taşıma suyla değirmen dönmez.
C) Acele giden ecele gider.
D) Ağır git ki yol alasın.

9. Her işte daima usulüne uygun ve planlı hareket edersek güçlük çekmeyiz. İnsanların tuttukları işlerde ekseriyetle başarısızlığa uğramalarının, yıpranmalarının sebebi metotsuzluk ve düzensizliktir.
Yukarıda açıklaması verilen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yolcu yolundan kalmaz.
B) Yoluyla giden yorulmaz.
C) Son pişmanlık fayda etmez.
D) Yolcu yolunda gerek.

10. Kişi hangi yaş ve eğitim düzeyinde olursa olsun, öğüt dinlemekten hoşlanmaz. Bunun istisnası pek azdır. Çünkü insanların davranış biçimleri ile başkalarından farklı olmaları hoşlarına gider. Bu sebeple kendi ürettikleri düşünce ve davranış biçimine çok güvenirler.
Bu parçayı özetleyen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akıl akıldan üstündür.
B) Akıl para ile satılmaz.
C) Akıl için yol birdir.
D) Akılları pazara çıkarmışlar, herkes kendi aklını beğenmiş. 

11. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi deneyimle ilgili değildir?
A) Başa gelmeyince bilinmez.
B) Hekimden sorma, çekenden sor.
C) Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.
D) Görünen köy kılavuz istemez.

12. Tecrübenin bir dikeni bir tarla dolusu uyarıdan daha değerlidir.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yukarıdaki cümleyle aynı doğrultudadır?
A) Ne ekersen onu biçersin.
B) Bir musibet bin nasihatten yeğdir.
C) Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.
D) Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.

13. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, konusu bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan…
B) Üzüm üzüme baka baka kararır.
C) Körle yatan şaşı kalkar.
D) Su testisi su yolunda kırılır.

14. “Sert ve öfkeli kişi yanındakilere zarar vermez.”
anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağaç yaprağıyla gürler.
B) Bıçağı kestiren kendi suyu, insanı sevdiren kendi huyu.
C) Dost ile ye iç, alışveriş etme.
D) Kılıç, kınını kesmez.

15. Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?
A) İki cambaz bir ipte oynamaz.
B) İş, insanın aynasıdır.
C) Bıçak kemiğe dayandı.
D) Demir tavında dövülür.

16. “Eller çok olunca yük hafifleşir.”
Yukarıdaki cümleyi destekleyen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) El elden üstündür.
B) Birlikten kuvvet doğar.
C) Boş çuval dik durmaz.
D) Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

17. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca birlikte verilen tutum ya da davranışla uyuşmaz?
A) Serçeden korkan darı ekmez.(tehlikeyi göze alma)
B) Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. (dedikodu yapma)
C) Keskin sirke küpüne zarardır. (öfkeli olma)
D) Su akarken testiyi doldurmalı. (fırsatı kaçırmama)

18. “Kişi soyuna çeker, çırak ustasının yolunu tutar.” anlamındaki atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Üzüm üzüme baka baka kararır.
B) Ağaç yaşken eğilir.
C) Armut dalının dibine düşer.
D) Ağaç ne kadar uzasa göğe ermez.

19. “Kaçan balık büyük olur.” atasözüyle aşağıdaki atasözlerinden hangisi yakın anlamlıdır?
A) Davulun sesi uzaktan hoş gelir.
B) Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez.
C) Kel ölür, sırma saçlı olur; kör ölür, badem gözlü olur.
D) Gönül kimi severse güzel odur.

20. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?
A) Eski düşman dost olmaz.
B) Sakla samanı, gelir zamanı.
C) Ayağını yorganına göre uzat.
D) Yalnız kalanı kurt kapar.


CEVAPLAR: 1.A, 2.D, 3.B, 4.D, 5.C, 6.C, 7.D, 8.B, 9.B, 10.D, 11.D, 12.B, 13.D, 14.D, 15.C, 16.B, 17.B, 18.C, 19.C, 20.A

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap