Testler

DİL BİLGİSİ TARAMA TESTİ 14

DİL BİLGİSİ TARAMA TESTİ 14

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi çatı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Hiç niyetim yok, dedim.
B) Beni, fabrikayı beklemeye razı etti.
C) Kapıcı odasındaki çivili basto­nu aldım.
D) Fabrikayı dolaşmaya çıktım.
E) Kızların çalıştığı kozahaneyi geçer geçmez bir pıtırtı işit­tim.

2. (I) Cebimdeki elektrik fenerini yaktım. (II) Etrafı taradım, fenerin uzanan gür ışığında kaçmaya çabalayan iki çıplak ayak gözük­tü. (III) Arkasından seğirttim, kaçanı yakaladım.(IV) Kapıcı odasına hırsızla beraber girdik. (V) Kapıcının sarı ışıklı fenerini yaktım. (VI)Ay bu ne küçük hırsızdı böyle!
Yukarıdaki cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede sıfat yapan -ki eki kullanılmıştır.
B) II. cümlede tamlananı sıfat tarafından nitelenmiş bir isim tamlaması vardır.
C) III. ve VI. cümle yapı bakımından özdeş değildir.
D) IV. cümle olumlu fiil cümlesidir.
E) V. cümlenin yüklemi geçişsiz bir fiildir.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelerine ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Katıla katıla gülmek için / ellerini / bıraktım.
B) Bu sefer /küçücük bir çakı ile / üzerime / hücum / etti.
C)  Kanayan parmağıma / onun kaçak tütününden / bastım; / mendili / yırttım/ ve /elimi /ona/ bağ­lattım.
D) İmalathanenin nerede olduğunu/ o /ne/ bilecekti.
E) Onu ipekli mendili vermeden gönderdiğime üzgün bir şekilde dü­şünürken / dışarıda bir gürültü ile / silkindim.

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden fazla ses olayı vardır?
A) Gözleri ağlamaya hazır çocukların gözlerine döndü ama dudaklarında ufacık bir titreme gö­zükmedi ve kaşları sabit, kararlı hallerini hiç bozmadılar.
B) Yal­nız biraz rüzgârlıydılar, bırakınca azat edilmiş bir kırlangıç gibi fırladı.
C) Ben o zamanlar malların istif edildiği imalathanenin üstün­deki bölmede yatardım.
D) Ay ışığı dut yap­raklarından süzülür, odaya pare pare dökülürdü.
E) Rüzgârları kokularından lodos, poyraz, karayel, günbatısı diye fark eder, tanırdım.

5. Gereksiz ihtiyaçlardan koca bir dağ yarattık. Bir şeyler satın alıyoruz, sonra çöpe atıyoruz. Bir şeyler satın aldığımda veya aldığımızda ödemeyi parayla yapmıyoruz. Ödemeyi yaşamımızdan, para kazanmak için harcadığımız zamanla yapıyoruz.
Yukarıdaki cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Basit fiiller vardır.
B) Öznesi ortak sıralı cümle vardır.
C) Bir isim tamlaması dolaylı tümleç görevinde kullanılmıştır.
D) Belirtili nesne görevinde kullanılmış bir isim fiil vardır.
E) Belirtme hâl eki almış sözcükler vardır.

6. * Dünya; kötülük yapanlar değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir.
* Bir zamanlar senin çirkinliklerin de güzeldi; şimdi güzelliklerin bile çirkin.
* Zamanında çok fazla “hissetmiş” insanlar artık duygusuz olurlar.Bir korunma mekanizmasıdır bu, incinmekten.
* Her çiftin problemleri vardır. Her çift kötü zamanlar geçirir. Bütün güzel zamanları kötü zamanlar için feda mı edelim?
Yukarıdaki cümlelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Hal eki almış olmaları
B) İyelik eki almış olmaları
C) Tamlayan eki almış olmaları
D) İsim yapım eki almış olmaları
E) Zarf görevli sözcüklere yer vermeleri

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması ve ünsüz benzeşmesi olmuştur?
A)  Kuşkular, bize mutluluğu haram etmeye yararlar.
B) Sevmek zaman ayırmaktır, boş zamanları doldurmak değil.
C) Biz, çok güldüğümüzde daha gülerken ağlayacağımızı düşünüp suratını asan insanlarız.
D) Verdiğin sözlerden sadece birini bile tutmuş olsaydın belki sana güvenebilirdim.
E) Eğer gerçek bir dosta sahipsen, dünyanın geri kalanına ihtiyacın yoktur.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması kuralına aykırı bir sözcük vardır?
A) Değişen hiçbir şey yok. Sadece sen gerçekleri görmeye başlıyorsun.
B) Birini eleştirmek istiyorsanız, en uygun yer aynanızın karşısıdır.
C)Üç kişiye acı: cahiller arasındaki alime, zenginken fakir düşene, hatırlı iken itibarını kaybedene.
D) Konuşan insan, öyle kolay kolay dertten ölmez. Bir insan konuşmadı da içine gömüldü müydü, sonu felakettir.
E) Birinin iyi niyetini istismar etmek, o iyi niyetin başkalarına sunulmasını da yok eder.

9. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
A) Özlemekten daha kötü bir şey varsa, o da gelmeyecek birini özlemektir.
B) Dokunulmasa da, görülmese de, kalpte yer verilir bazısına; nedensiz.
C) Edebin ne kadar önemli olduğunu bilseydiniz Allah’tan rızık yerine edep isterdiniz.
D) Kalp ruha der ki: “Ben severim, aşık olurum; ama acısını nedense hep sen çekersin.” Ruh da cevap verir: “Sen yeter ki sev.”
E) Temiz kalpli insanlar hiçbir zaman rahat bir hayat yaşayamazlar, çünkü kendilerini başkalarının mutluluğu için feda ederler.

10. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcük yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Zor diyorsun, zor olacak ki imtihan olsun.
B) Geçmişin keşkeleri ve geleceğin endişeleri şu anımızı çalan iki hırsızdır.
C) Ağaç hiçbir zaman çiçeği bırakıp gitmez; ağacı bırakıp yeniden giden her zaman çiçektir.
D)Eğer tamamıyla zorluklara daldınsa, daralıp kaldınsa, sabret; çünkü sabır genişliğin anahtarıdır.
E) Adam olmayana düşman bile olmam.

11. Aşağıdaki altı çizili kelimeler türlerine göre gruplandırılırsa hangisi dışarıda kalır?
A) İnsan her şeyi anlatamaz. Zaten kelimeler de her şeyi anlatmaya yetmez.
B) Hayatın çeşitli güçlüklerine karşı üç şey hediye edilmiştir; Ümit, uyku ve gülmek.
C) Ona aşık olmam sadece bir ayımı aldı, çekip gidişini seyretmem bir yıldan fazla.
D) Son derece gururlu insanlar, susmayı ve yalnızlığı sever.
E) Gerçek aşk söz konusu olduğunda, hiçbir şey karmaşık değildir.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi dolaylı tümleç-özne-zarf tümleci-yüklem şeklindedir?
A) Kızgınlığım geçer de; kırgınlığıma çâre bulamadım.
B) Aynı yıldızları görebildiğimiz halde, birbirimizden sonsuz ölçüde uzaktık.
C) Günde 30 dakika egzersiz yapanlarda, meme, bağırsak, rahim ve prostat kanseri az görülüyor.
D) Yüksek iskemlelerde veya benzeri yüksek yerlerde oturmak bele binen yükü artırdığı için bundan kaçının.
E) Sevilmek için değil sadece sevme eyleminin verdiği mutluluğu hissetmek için sevin.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışlığı yapılmıştır?
A) Her insanın bedeninde beğenmediği yanları olabilir; ancak bu durumu abartmak psikolojik hatta psikiyatrik sorunlara işaret edebilir.
B) Bir omuza; ılık bir rüzgara ve uzun bir sessizliğe ihtiyacım var.
C) Sonra ne mi oldu? Bütün duyguları bilen ama hiçbirini hissetmeyen biri oldum.
D) İlahi adalet var arkadaşlar, birinin emeğini, iyi niyetini harcarsanız başka bir şekilde sizi de harcarlar.
E) Acıda en son aşama ağlamak değil, gülmektir; bir acıya en fazla gülebilirsin.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Dilan arkadaşınız gece gündüz edebiyat soruları çözüyor.
B) Yamuğa kimse vurmaz, ama ok gibi doğru olursan tepene tepene vururlar.
C) Sabah sabah tarlaya mı gidilir diyerek yola çıktı.
D) Hızlı hızlı yersen doyma hissin daha geç gelir.
E) Bu işleri bir zamanlar biz de az çok yapmıştık.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Kaderinse dünya küçüktür, ama kaderin değilse çıkmaz sokakta bile karşılaşmazsın.
B) Herkes için yeteri kadar yer var bu dünyada, hiç kimseyi tepenize çıkarmanıza gerek yok.
C) Kesinlikle her insan değerlidir, kimine paha biçilmez kimide beş para etmez.
D) Kendinize depresyon ya da itibar teşhisi koymadan önce çevrenizdekilerin aşağılık insanlar olmadığından emin olun.
E) Ayrılık da sevdaya dahildir, ayrılanlar da hâlâ sevgili.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Lise öğretimini meslek lisesinde tamamladı.
B) Cafer Ağa bütün mallarımıza el koydu.
C) Bisikletimin pedallarını değiştirmeyi düşünüyorum.
D) Tedirgin olduğu her halinden belliydi onun.
E) Sizinle bir daha pikniğe gidersem bana Mehtap demesinler.

17. (I)Kar uyuşuk, isteksiz ve zevksiz yağıyordu. (II) Hava, gökyüzü ile yeryüzünün arasını dolduran boşlukta katılaşmış, zaman katılığında erimişti ve kar bu katılıkta, ancak boğulmamak için uykuda ve düşsü, sallanıyordu. (III) Gökle toprak arasında bir bocalayıştı bu. (IV) Akşam oluyordu; şehir, bütün bu donmuşluk arasında ışıklarını yakmış, bilmediği bir geceye hazırlanıyordu.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede bağlama grubu zarf tümleci göreviyle kullanılmıştır.
B) II.cümlede bir sıfat fiil grubu sıfat göreviyle kullanılmıştır.
C) III. cümlede sıfat tamlaması ve bağlama grubu vardır.
D) IV. cümle öznesi ortak sıralı cümledir.
E) I. ve IV. cümlede fiilden isim yapım eki almış birden fazla kelime vardır.

18. İnsan olarak en çetin uğraşımız sahici ve halis olabilmek. Sözü ortamına göre eğip bükmemek, kendi olmak cesaretini gösterebilmek, kalabalığın isterisine kapılıp gitmemek. Özü sözü bir, hayallerine ve değerlerine sadık insan olarak, iç bütünlüğünü büyütebilmek. Çakallaşmamak. Kendi hakikatine sadık kalabilen insan ne yiğit bir insandır. İç sesini dinler o, duyduğu hoşuna gitmese bile. Bir yalanın onu avutması yerine, hakikatin incitmesine razıdır.
Yukarıdaki metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir tane edat grubu vardır.
B) Üç tane bağ fiil grubu vardır.
C) Dört tane olumsuzluk eki almış eylemsi vardır.
D) Birden fazla miktar zarfı vardır.
E) İsimden fiil ve fiilden isim eki almış sözcük vardır.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A) Erzurum’un yüzölçümü 25.355 km² ‘dir.
B) Tenefüste bazı öğrenciler arasında kavga çıktı.
C) Ortaoyunun iki ana oyuncusu Pişekar ve Kavuklu’dur.
D) Beyefendiden hâlâ bir haber gelmedi.
E) Öğrencilerden geribildirim alabildiniz mi bari?

20. (I) William James: “Bir odada iki kişi buluştuğunda aslında altı kişi vardır. (II) Kendimi gördüğüm halimle ben, onun beni gördüğü haliyle ben, benim onu gördüğüm haliyle o, onun kendisini gördüğü haliyle o, gerçekte olan ben ve gerçekte olan o.” (III) Çok mu karmaşık? (IV) Dünyaya bıraktığımız izler, varlıktan yansıyan gölgeler bazen kendi gerçekliğimizin yerine geçer. (V) Mağaranın dışındaki gölgeleri hakikat zannettiğimiz çok olur. (VI)İnsanların gözünden nasıl göründüğümüzü önemseriz, kendi değer ve öz saygımızı biraz da buradan devşirir ve iyi bilinmeye gayret ederiz. (VII) Yazdıklarımızın, yaptıklarımızın takdir görmesi bizi kıvandırır ve aldığımız bu onay, adeta boşa yaşamadığımızı, varlığımızın bir amaca hizmet ettiğini teyit eder.
Yukarıdaki cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümle iç içe birleşik cümledir.
B) III. cümle soru cümlesidir.
C) II. cümlede işaret zamiri ve şahıs zamiri kullanılmıştır.
D) IV, V ve VI. cümlede zarf kullanılmıştır.
E) VII. cümle bağlı cümledir.

21. (I) “Ben Rüknettin’in şairine gelmiştim.” diyor, sesi bir hayal kırıklığının içine bükülerek. (II) Bir ikindi yağmur alıyor sesinde, bir düş serazat kollarını açarak uçurum aşağı süzülüyor. (III) Bir şifacı arıyor, bilge bir hekim, sözleriyle şifa veren bir şaman. (IV) Ben o değilim. (V) Aradığınız kişi artık burada oturmuyor. (VI) Tıp eğitimi almış, psikiyatri tahsil etmiş, teşhis sanatında yıllar içinde ustalaşmış, ilaçları nasıl kullanacağını bilen bir doktor var karşınızda. (VII) Şiirden anlarım ama size şiir söylemeyeceğim. (VIII) Bir kaza oku, önce onun sonra benim kalbimi deliyor.
Yukarıda numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I, VII ve VIII. cümleler fiil cümlesidir.
B) II. ve III. cümlede ünlü daralmasına örnek kelime vardır.
C) IV. cümle isim cümlesidir.
D) V. cümlede zamir ve zarf kullanılmıştır.
E) VI. cümle fiil-devrik-girişik birleşik cümledir.

22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin ögelerine ayrılışı yanlış verilmiştir?
A) Sesindeki üzgün tını ve beklediği doktor olmadığıma dair yorumu,/ beni / içimdeki o ezeli soru ile yüzleştiriyor.
B) Zaman içinde / kendi özüme / yabancılaşmış mıydım?
C) Şimdi / bana o şiiri yazdıran saflık ve duruluktan uzaklaşmış olabilir miyim?
D) Artık / yirmili yaşlarımda değilim, bir duygunun sarhoş edebildiği adam değilim, / sevdiklerimi / toprağa verdim.
E) Melankoli, / karşısında / her seferinde çok meşgul bir adam bulunca karşısında, / alışılageldik ziyaretlerinden / vazgeçti.

23. Hüzün size bir şeyler sunmak ister, o bağışa gönlünüzü açmazsanız, sizi terk eder. Kelebekler çiçek tozlarını getirmiyorsa odanıza, belki de pencereleri açmayı unutmuşsunuzdur.
Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler yapısına göre sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) basit-birleşik-türemiş
B) türemiş-basit-basit
C) birleşik-basit-türemiş
D) basit-basit-türemiş
E) türemiş-basit-birleşik

24. (I) İçine gömüldüğümüz evreni mutlak zannediyoruz. (II) Rahatlık alanımızdan dışarı çıkmak gerek, üzerimizde unvanlarımızdan ve şanlı zaferlerimizden bir hale taşımaksızın insan yüzlerini dolaşmak, pişmekte olan bir yemeğin kokusunu içimize çekmek, kalabalığın içinde bir fani olduğumuzu idrak etmek gerek. (III) “Size hemen anlatamayacağım şeyler var.”  diyor, tamam buna alışığım. (IV) Ruh ayarı olmadan, ruhlar birbirine ayarlanmadan, insandan insana bir köprü kurulmuyor. (V) Bir yaşantı içimizde olgunlaşmadan dışarı çıkmak, söze dökülmek istemiyor. (VI) Ama galiba o bir imkansızı arıyor.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisiyle ilgili bir yanlışlık vardır?
A) I.cümlede sıfat fiil grubu sıfat görevinde kullanılmıştır.
B) II. cümlede yazım yanlışı olan bir sözcük vardır.
C) III. cümlede fiilden isim yapım eki sözcükler vardır.
D) IV. ve V. cümlede zarf fiil grubu kullanılmıştır.
E) VI. cümlede  zarf, sıfat ve isim görevinde kullanılmış sözcük vardır.

CEVAPLAR: 1.D, 2.E, 3.B, 4.B, 5.C, 6.B, 7.E, 8.E, 9.C, 10.A, 11.E, 12.B, 13.B, 14.B, 15.D, 16.A, 17.D, 18.C, 19.D, 20.C, 21.B, 22.E, 23.B, 24.B

dil bilgisi tarama testi 14‘ü indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap