Testler

Fiil Kipleri Test 2

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde emir kipi kullanılmıştır?
A) Gerekirse her gün geleceğim.
B) Yanlış izlenim bırakmak istemiyorum.
C) Bildiğim kadarıyla espri anlayışınız yok.
D) Sonra da benimle dalga geçti.
E) Vermeyince mabut, neylesin Mahmut?

2.Aşağıdakilerin hangisinde haber kiplerinden biriyle çekimlenmiş bir fiil yoktur?
A) Sonra onsuz daha iyi olduğuna karar vereceksin.
B) Bir an önce bir dekoratör tutmalısın.
C) Dün akşamki yarışmada bunu sormuşlardı.
D) Yalancılardan nefret ediyorum.
E) Sonra gelen ikisini gösterir misiniz?

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiştir?
A) Hepimiz gidip ona baktık.
B) Sayın yolcularımız, şimdi lütfen kemerlerinizi bağlayınız.
C) Alkol yanlıları bundan hoşlanmayacak.
D) Küçük hanım hepimize yalan söylemiş.
E) Yarın saatinizi ileriye ayarlayabilirsiniz.

4. Aşağıdaki cümlelerde bulunan fiillerden hangisi istek kipiyle çekimlenmiştir?
A) Oturma odasının perişan döşemelerine bakın.
B) Bir şaka işitmiş gibi gülümsediler.
C) Yalancı seni! Aç bakayım kapıyı!
D) Ben senin burada ne aradığını anlarım.
E) Gel otur yanıma!

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem dilek kipi hem de haber kipi kullanılmıştır?
A) Babası Selanik’te hastalanmış, İstanbul’a geldiklerinin ayında ölmüştü.
B) Dört senedir onunla yaşıyor.
C) Asker olunca, Naciye’ye otuz kuruş maaş bağlanmıştı.
D) Şimdi onu görsen gözlerine inanamazsın.
E) İnanamıyorum. Nasıl yaparsın?

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde emir kipi kullanılmamıştır?
A) Doğru söyle, ayda yalnız üç yüz lirayla mı geçiniyorsun?
B) Ne yap et, bana Hindistan cevizi getir.
C) Ben seni burada bırakmam vallahi Naciye!
D) Haydi kalk, arkadaşlara yemeğe gidiyorum.
E) Ye, iç sonra bak bir daha buraya dönebilir misin?

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zamanın olumsuzuyla çekimlenmiş bir fiil vardır?
A) Evden çıkıp izinsiz bir yere gitmeyi aklım almaz.
B) Üzüntülerinden ne yapacaklarını bilmiyorlar.
C) Evdeki aşçı, hizmetçilerle geçinememiş.
D) Anlatılanları duyarken kulaklarına inanamadı.
E) Küçük caddenin önündeki araba onları beklemeyecek.

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde fiil gereklilik kipiyle çekimlenmiştir?
A) Arabayı hemen sağa çek.
B) Bu akşam bir zengin yemeği yiyeceğini hayal et.
C) Beyaz boyalı büyücek bir evin önünde arabayı durduralım.
D) Haydi, geldiğimizi haber veriniz.
E) Boş yere yemin etmemeliyiz.

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde şart kipiyle çekimlenmiş bir fiil vardır?
A) Giyinsin de, siz ona o vakit bir bakın!
B) Kolundaki pembe tül, tarif olunmaz bir lezzetle cildine dokundu.
C) Midesi tıpkı bir kalp gibi atıyor.
D) Hemen arabaya binip dört vapuruna yetişin.
E) Bunu Hacı İbrahim görse ne yapar?

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin yapılma anıyla söylenme anı aynıdır?
A) Buyurun gelin, bir farkınız olsun.
B) Haydarpaşa’da deniz kenarından geçerlerken etrafına görmez nazarlarla bakıyor.
C) Kendini bir ecnebi memleketinde sanmış.
D) Delikanlıyı görmemiş gibi davrandı.
E) Evin boyanması için sana bin lira veririm.

11. “ ‘İçmem, vallahi!’ dedi.” cümlesindeki fiillerin kipleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A)istek kipi, görülen geçmiş zaman
B)emir kipi, öğrenilen geçmiş zaman
C) geniş zaman, görülen geçmiş zaman
D) geniş zaman, öğrenilen geçmiş zaman
E) gereklilik kipi, geniş zaman

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birinci çoğul şahıs ekiyle çekimlenmiş bir fiil vardır?
A) Araba nihayet bir meydanlıkta durdu.
B) Çok yavaş konuşuyorsun.
C) Babamızı beş yıl önce kaybettik.
D) Kalabalığa kapılıp dolaşmaya başlamışlar.
E) Bizi daha çok beklersiniz.

13. “Beni affediniz efendim.” cümlesindeki fiil hangi kiple çekimlenmiştir?
A) Emir kipi
B) İstek kipi
C) Şart kipi
D) Gereklilik kipi
E) Geniş zaman

14. Geniş zamanın olumsuzuyla çekimlenmiş bir fiil aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Bu konuda hiç dürüst değilsin.
B) Aynı soruyu üç defa sormadan cevap vermez.
C) Bu gece şehrimize kar yağmadı.
D) Benden habersiz bir yere gitmeyin.
E) Aman sabah olmasın, güneş doğmasın.

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde çekimli bir eylem yoktur?
A) Bu gece bizde misafir olacak.
B) Yorgunluktan sanki hastaydı.
C) Hemen gidip sofraya oturunuz.
D) Lambalarını yakmış dükkanlar arasından geçmeye başladılar.
E) Genç de ona güzelliğinin fevkaladeliğinden bahseder.

16. “Hemen doğru sofraya oturalım, olur mu?” cümlesindeki fiiller sırayla aşağıdaki kiplerden hangileriyle çekimlenmiştir?
A) Emir kipi, geniş zaman
B) Şart kipi, geçmiş zaman
C) İstek kipi, gelecek zaman
D) İstek kipi, geniş zaman
E) Şart kipi, istek kipi

Cevaplar:1-E, 2-B, 3-B, 4-C, 5-D, 6-C, 7-A, 8-E, 9-E, 10-B, 11-C, 12-C, 13-A, 14-B, 15-B, 16-D

Fiil Kipleri Test 2’yi indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Fiil Kipleri Test 2

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap