Testler

Fiiller Test 2 (7.Sınıf Türkçe)

FİİLLER TEST 2 (7.SINIF TÜRKÇE)

1.Ahmet Bey çiftliğine gider, orada çok iyi karşılanır, iyi misafir edilir, yer, içer, dinlenir ve şehre dönerdi.
Bu cümlede kaç çekimli fiil vardır?
A) 4     B) 5      C) 6        D) 7

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman kiplerinden biriyle çekimlenmiş bir fiil vardır?
A) Çocukların seyredecekleri filmler şiddet içerikli olmamalı.
B) Odan her zaman derli toplu olsun.
C) Anne ve babanızı hiç üzmeyin.
D) Kış gelince bütün bacalardan dumanlar tüter.

3. Aşağıdakilerden hangisinde şimdiki zaman, geniş zaman yerine kullanılmıştır?
A) Üniversiteyi kazandığımı duyunca o da sevinir.
B) Atalarımız yüzyıllar önce bu topraklara göç ediyorlar.
C) Ona oyunun kurallarını anlatıyorum.
D) Mayıs aylarında buraların manzarasına doyum olmuyor.

4. Aşağıdaki cümlelerde geçen eylemlerden hangisi istek kipiyle çekimlenmiştir?
A) Onunla bir de siz konuşsanız.
B) Birbirimize yardımcı olalım.
C) Gördüklerini bize de anlatır mısın?
D) Yaşlılara gereken saygıyı göstermeliyiz.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde anlam kayması yoktur?
A) Yarın hep birlikte tiyatroya gideriz.
B) Sinan’ın ölümünden sonra yerine kim geçer?
C) Haftaya yeni bir yıla giriyoruz.
D) Bu vatan uğruna çok canlar verilmiş.

6. 1.Otomobilinize bindiğinizde emniyet kemerini mutlaka takın.
    2.Ekim ayında bu sahillerde kimsecikleri bulamazsınız.
    3.Tabaktaki elmalardan birini kardeşime vereyim.
Bu cümlelerde aşağıdaki fiil kiplerinden hangisinin örneği yoktur?
A) İstek kipi
B) Emir kipi
C) Geniş zaman kipi
D) Şart kipi

7.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde zaman anlamı yoktur?
A) Sınavı kazanmak için çok çalışsın.
B) Bu yaz ailecek tatile gidecekler.
C) Büyüklerinin dediğini yapmaya karar verdi.
D) Olanları duyunca çok üzülmüş.

8. Aşağıdakilerden hangisinde gereklilik kipi cümleye farklı bir anlam katmıştır?
A) Sabah erkenden yola çıkmalısın.
B) Yalan yere yemin etmemelisin.
C) İnsan, az konuşup çok dinlemeli.
D) Beni telefonla arayan siz olmalısınız.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli bir fiil kullanılmamıştır?
A) Kimse kimsenin sorumluluğunu üstlenmez.
B) İnsanın vicdanı doğrulukla rahatlar.
C) Herkesin bir birey olduğunu unutmayalım.
D) İnsanı farklı kılan kişiliğidir.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde emir kipiyle çekimlenmiş bir fiil vardır?
A) Büyüklerinize karşı saygılı olun.
B) Ona verdiğin sözde durmalısın.
C) Bu soruyu bir de ona sorsak.
D) Ben de sizinle geleyim.

11. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi durum bildiren bir eylemdir?
A) Bayram harçlığı alan çocuklar sevindiler.
B) Gişedeki memura trenin kaçta geleceğini sordum.
C) Cüzdanımı okulda düşürmüşüm.
D) Annem mutfakta misafirler için yemek hazırlıyor.

12. Açsam rüzgara yelkenimi
      Dolaşsam ben de deniz deniz
      Ve bir sabah vakti, kimsesiz
      Bir limanda bulsam kendimi
Dörtlüğün kaçıncı dizesinde eylem kullanılmamıştır?
A) 1        B) 2       C) 3          D) 4

13. Aşağıdakilerin hangisinde hem haber hem de dilek kipiyle çekimlenmiş fiiler vardır?
A) Burada başıma neler geldi, sorma.
B) Eve gidelim, yemeğimizi yiyelim.
C) Yerinden kalktı, konuşmaya başladı.
D) Beni aradı, hâlimi hatırımı sordu.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman (anlam) kayması yoktur?
A) Arkadaşlarım yarın bize geliyor.
B) Eve gidince geldiğimi haber verirsin.
C) Bu yıl sebze meyve pahalı olacak.
D) Otobüse her gün buradan biniyor.

15. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde eylem dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiştir?
A) Görünen köy kılavuz istemez.
B) Damlaya damlaya göl olur.
C) Canı yanan eşek atı geçer.
D) Ayağını yorganına göre uzat.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “işin söylendikten sonra yapılacağını anlatan bir fiil “ kullanılmıştır?
A) Her yemekten sonra dişlerini fırçalamalısın.
B) Dedemler, cumartesi günü bize geliyor.
C) Bu ev yanılmıyorsam Ömerlerin olacak.
D) Gerçek dostluğu hiçbir şey bitiremez.

CEVAPLAR: 1.D, 2.D, 3.D, 4.B, 5.D, 6.D, 7.A, 8.D, 9.D, 10.A, 11.A, 12.C, 13.A, 14.C, 15.D, 16.B

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap