Testler

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 1 (6.SINIF TÜRKÇE)

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 1 (6.SINIF TÜRKÇE)

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde mecaz anlamlı bir kelime kullanılmamıştır?
A) Bana hediye alman çok ince bir davranıştı.
B) Aydınlık günler bizi bekliyor.
C) Çocuklar kumsalda neşeyle oynuyor.
D) Uçağı kaçırırsak hepimiz yandık.

2. Bu gölgeli yerlerde otlar, bütün bir yaz mevsimi yeniden
I                          II
yeniye yeşerir; rutubetli toprakta birbiri ardınca yoncalar
III

fışkırır, çayırlar kabarırdı.
IV

Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi akla ilk gelen anlamının dışında kullanılmıştır?
A) I             B) II                C) III              D) IV            

3. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yan anlamıyla kullanılmıştır?
A) Arı sokunca elim şişmişti.
B) Tahtadaki çivi ayağıma battı.
C) Eşyalarına gözü gibi bakardı.
D) Kapının kolu yine bozulmuş.

4. “Baş” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde kendinden sonra gelen sözlerle deyim oluşturmamıştır?
A) Bu sorunla ben de baş edebilirim.
B) Başı derde girdiğinde dayısına koşardı.
C) Böyle yapmakla başına dert açıyorsun.
D) Kerem, başı ağrıdığı için bugün derse gelemedi.

5. Aşağıdaki kutulardan biri boş, diğerinde ise deyimin açıklaması verilmiştir. Açıklaması verilen bu deyim kartın ön yüzüne yazılacaktır.

Buna göre kartın ön yüzüne, aşağıda cümle içinde kullanılmış altı çizili deyimlerden hangisi yazılmalıdır?

 

ilişkili olduğu, tanışık olduğu kimselerin sayısını çoğaltmak

A) Hayatın zorlukları karşısında sırtı yere gelmemişti.
B) Girişken kişiliğinden ötürü kısa sürede muhit edinmişti.
C) Arka çıkan olmasaydı kendini kavganın içinde bulacaktı.
D) Sanatçıları kanatlarının altına alan devlet adamları var.

6. “Sert” sözcüğünün aşağıdaki açıklamalarından hangisi, birlikte verilen örnek cümleye uygun değildir?
A) Kolay dayanılmayan, zor katlanılan: Erzurum’un iklimi serttir.
B) Güçlü kuvvetli: Buranın suyu sert olduğundan ondan içemiyorum.
C) Bağışlaması, hoşgörüsü olmayan: Beni sert olduğum için sevmiyorlardı.
D) Titizlikle uygulanan: Bu sert yönetimden bütün çalışanlar şikayetçiydi.

7.  Temiz sokak, temiz cadde
     Çocuklar şen şakrak parkta
     Sallanırken salıncakta
     İşte çevre buna derim
“Çevre” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde dörtlükteki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Çevre temizliği konusunda herkes elinden geleni yapmalı.
B) Ben, oldukça kapalı bir çevrede yetişmiştim.
C) Eserleriyle sanat çevrelerinin övgüsünü aldı.
D) Ahmet Bey, çevresi geniş bir iş adamıydı.

8. El sözcüğü dilimizde pek çok deyimde kullanılmaktadır. Örneğin, dilenmeyi anlatmak için el açmak; gücünün
1
yettiği kadarını yapmayı anlatmak için de elinden geleni ardına koymamak deyimini kullanırız. Ele geçirmek
2                                                                             3
deyimiyle birisini yakalamayı, elinde kalmak deyimi ile de bir şeyin satılamayıp sahibinde kaldığını anlatmak isteriz.

                                                             4
Bu parçada numaralanmış deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır?

A) 1              B) 2             C) 3           D) 4                 

9. Aşağıda bazı kelimelerin anlamları ve bu kelimelerin bu anlamda kullanıldıkları bir metin verilmiştir. Bu kelimeleri metnin içinden bularak bulmacanın satırlarına yazınız.

     1          2           3          4           5

ANLAMLAR
Soldan Sağa
1.Sevimli, hoş
2.Gerçekleşmesi istenen şey, umut.
3.Gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismi.

Metin:
Güneş çoktan batmıştı. Yıldızlar, ışıktan saçlarını Seyhun Nehri sularında yıkamaya başlamışlardı. Kimisi yıldızlara dalıp gitmişti, kimisi tatlı düşlere.
Buna göre bulmacanın 2.sütununda yer alan harfler aşağıdakilerden hangisidir?
A)

A
Ü
Ü

B) 

T
D
G

C) 

A
A
Ş

 

D) 

Ü
A
N

10. Beş dönüme yakın bu bahçe, bir ormanı andırıyordu.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakın” sözcüğü bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Her birinin muhakkak bir yakın arkadaşı vardır.
B) Okul arkadaşım bize yakın oturuyor.
C) On bine yakın insan konseri dinlemeye gelmiş.
D) Başarı ile çalışma arasında yakın bir ilgi vardır.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sürmek” kelimesi ötekilerden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A) Meclisin çalışmaları geç vakte kadar sürdü.
B) Dört duvar arasında bir memur hayatı sürüyordu.
C) Bilgi yarışması tam iki saat sürdü.
D) Yolculuk beklediğimden kısa sürdü.

12. Aşağıda verilen kelimeler ile eşleştiği kelimeler deyim oluşturacak şekilde eşleştirilmiştir. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) parçalanmak-kalbi
B) dokunmak-kalbi
C) kırmak-kalp
D) sıkılmak-kalbi

13. Türkiye, gökyüzü sporları için ideal hava koşulları nedeniyle Rusya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından ilgi görüyor.
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki cümlede altı çizili kelimelerden herhangi birinin anlamını karşılamaz?
A) uygun
B) dilek
C) şart
D) taraf

14. “Koyu” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Yazın koyu renkli elbise giymemeli.
B) Ay da batınca koyu karanlıkta kaldık.
C) İki arkadaş koyu sohbete dalmıştı.
D) Bu duvarı koyu maviye boyayalım.

15. 1. Ağır sorumluluk yüklenmekten kaçardı.
      2. Ağır eşyaları ben de taşıyabilirim.
      3. Dedem, ağır işitir; yüksek sesle konuş.
      4. Ağır adımlarla tahtaya yöneldi.
“Ağır” sözcüğü, yukarıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
A) 1            B) 2            C) 3              D)4

16. Aman elinizi çabuk tutun, hırsızı kaçmadan yakalayın.
Bu parçada altı çizili deyimle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Gerekli önlemi bir an önce almak
B) Hazırlıkları tamamlamak
C) Dikkatli şekilde incelemek
D) Bir şeyle ilgilenme imkanı bulmak

CEVAPLAR: 1.C, 2.D, 3.D, 4.D, 5.B, 6.B, 7.A, 8.B, 9.A, 10.C, 11.B, 12.D, 13.B, 14.C, 15.D, 16.A

SÖZCÜKTE-ANLAM-TEST-1-6.SINIF-TÜRKÇE‘yi indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap