Testler

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 1 (8.SINIF TÜRKÇE)

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 1 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Belçika’da kaldığım zamanlar çok mutluydum.
B) Kilidin dili kırılınca bütün geceyi dışarıda geçirdik.
C) Sınıftaki gruplaşmalar bizi kavganın eşiğine getirdi.
D) Şatonun kapısının kanatlarından biri sürekli gıcırdıyordu.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kapalı” kelimesi “O kadar dolaştım; ancak açık bir dükkan bulamadım.” cümlesindeki “açık” kelimesinin anlamca zıddıdır?
A) Bu şehrin insanları dışarıdan gelenlere oldukça kapalıdır.
B) Bana düşüncelerini üstü kapalı bir şekilde anlattı.
C) Bu saatte bütün resmi daireler kapalıdır, yarın gidelim.
D) Yiyeceklerin üstü devamlı kapalı olmalıdır.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi dolaylamaya örnek gösterilebilir?
A) Bazı kalem sahipleri kendi yazdığından başkasını sanat eseri saymaz.
B) Birtakım yazarlar öykü çiziktirivermekle yazar olduklarını sanıyorlar.
C) İyi bir eleştirmen aynı zamanda iyi bir sanatçı olmalıdır.
D) Eserlerinin eleştirilmesine hiç kızmaz, hatta bundan memnun olurdu.

4. “Yüzyıllardır kim bilir kaç ayak gezindi buralarda.” cümlesindeki “ayak” kelimesi “insan” yerine kullanılmıştır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir kullanım vardır?
A)Çevremde, daha önce hiç rastlamadığım yüzleri görüyorum.
B) Makinenin kollarını çevirmekten, kolları iyice yorulmuştu.
C) Parmaklarının uçlarında sigara içenlerde görülen bir sarılık vardı.
D) Onun herkese dil uzatması, iftira atması beni rahatsız ediyor.

5. “Gerçek anlamıyla somut olan kimi sözcükler, mecaz anlama gelerek soyut bir anlam kazanabilir.”
Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinde böyle bir anlam değişmesi görülmektedir?
A)Onun ne kadar duygulu olduğunu bilmem söylememe gerek var mı?
B) Günümüzde ruhsuz bir mimari bütün çevreyi sarmış görünüyor.
C) Aranızdaki nefret dalgasını nasıl kıracağımı ben de bilmiyorum.
D) Bana göstereceğin tatlı bir yüz, sana olan sevgimi artıracaktır.

6. Kimi zaman bir varlığın adı, o varlıkla biçimsel ya da işlevsel benzerliğinden dolayı, yakıştırma yoluyla başka bir varlığa verilebilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu yolla oluşturulmuş bir kelime görülmektedir?
A)Odasında yalnız kaldığı zamanlar hep kuyruğu metrelerce uzayan bir gelinliğin hayalini kurardı.
B) Yaşlı adam arabasına birkaç kürek kum atmıştı ki aniden yere yığıldı.
C) Gemicinin resmini bakır levha üzerine oya gibi işlemişlerdi.
D) Etrafında dost bir nefes arıyor; ama yıllardır bulamıyordu.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gölge” kelimesi deyim içinde kullanılmıştır?
A) Bir ağaç gölgesi bulup oraya çadır kurduk.
B) Binanın gölgesi bizim evin güneş almasını engelliyor.
C) Bu bayrağın gölgesinde bulunmaktan daha hoş ne olabilir?
D) Kısa sürede şiirleriyle nice şairi gölgede bırakacağını kim bilebilirdi?

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?
A) Adamın gözü dönmüş, öfkesinden ne yaptığını bilmiyor.
B) Bu güzel yerde bütün sıkıntılarımdan kurtulup rahatladım, içim açıldı.
C) Çocuğu azarlarken kantarın topuzunu kaçırdı, gereğinden fazla bağırıp çağırdı.
D) O gerçekten işinin ehli biridir, ne de olsa biraz mürekkep yalamış.

9. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi terim anlamıyla kullanılmıştır?
A) Deniz yolcuğuna çıkabilmek için ona kadar dil döktüm.
B) Beni ayağımın tozuyla yine yolculuğa çıkmaya ikna ettiler.
C) Erime noktasını anlayabilmek için ne yapmalıyız?
D) İki kardeş el ele tutuşup arabaya doğru yürüdü.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma bir kelime kullanılmıştır?
A) Sabahın erken saatlerinde gün ışığıyla birlikte yola çıktık.
B) Yolun kenarına dizilmiş söğüt ağaçlarının altları böğürtlenlerle örtülüydü.
C) Çalılar arasında görünen siyah siyah böğürtlenler kişinin iştahını kabartıyordu.
D) Gözüme kestirdiğim bir böğürtleni almak için uzandığımda bir çıtırtı duydum.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen ikilemeyi oluşturan kelimelerin her ikisinin de kendi başına anlamları yoktur?
A) Tepeden bakıldığında eciş bücüş evlerden başka bir şey görünmüyordu.
B) Aralarının bu kadar sıkı fıkı olmasından memnun değilim.
C) Kalabalıktan biri utana sıkıla öne doğru eğildi.
D) Onun kadar deli dolu birini görmemiştim.

12. Yazılışları aynı, anlamları arasında hiçbir ilgi bulunmayan kelimelere sesteş kelimeler denir.
Aşağıdakilerden hangisinde bu tür bir anlam ilgisinde örnek olabilecek bir kelime kullanılmamıştır?
A)Saçı bu genç yaşta ağarmıştı abimin.
B) Kimseye haber vermeden dışarı çıkmış.
C) Elbisesinin kenarında yağ lekeleri vardı.
D) Masayı sol tarafına çekip perdeyi kapadı.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime mecaz anlamıyla kullanılmamıştır?
A) Güneş artık yavaş yavaş eğiliyordu.
B) Ağaçların gölgesi yere düşüyordu.
C) Dağ yoluna sapıp kestirmeden köye vardık.
D) Hiçbirimiz tatsızlık çıksın istememiştik.

14. Türkçede bazı kelimeler aynı anlam ilgisi taşımakla birlikte hem isim hem fiil olarak kullanılır. Örneğin “boya” sözcüğü hem bir maddeyi, hem de o maddeyi kullanarak yapılan bir eylemi bildirir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek olabilecek bir kelime kullanılmıştır?
A)Onu önceden tanımadığımı söyleyince hafifçe güldü.
B) Çiçeklerini hiç ihmal etmez, günü gününe sulardı.
C) İki tarafı ağaçlıklı asfalt bir yoldu.
D) Duvarı kağıtla kaplamadan, dökülen yerleri sıvadı.

15. Yansıma kelimeler mecaz anlama geldiklerinde ses-anlam ilişkisini kaybeder.
Aşağıdakilerden hangisinde bunu örneklendiren bir kullanım vardır?
A)Yağmurun camlara pıt pıt vuruşunu dinledim saatlerce.
B) Patron, tıkır tıkır işleyen bir sistem kurmuştu.
C) Gece boyunca şırıl şırıl akan çeşmeyi dinlerdim.
D) Küçük kedim ayak ucumda hırıl hırıl uyuyordu.

16. Aşağıdaki ikilemelerden hangisini oluşturan kelimeler gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Kedicik etrafını kuşatan çocuklara acı acı baktı.
B) Olayı tane tane anlatmıştım ilgililere.
C) Ağaçların altları sarı sarı yapraklarla örtülmüştü.
D) Gençlerin pırıl pırıl düşünceleri beni etkiledi.

17. Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?
A) O kendinden başkasının fikirlerine mümkün değil önem vermez.
B) Ona istemediği bir işi kesinlikle yaptıramazsın.
C) Seni yemek yemeden dünyada bırakmam.
D) Sonunda nasıl olsa benim dediğime gelecek.

18. Aşağıdaki ikilemelerden hangisi kendinden sonraki sözcükten ayrı kullanılabilir?
A) Bir araba almış diye kasım kasım kasılıyor.
B) Söğüdün dalları yere doğru salkım salkım sarkmıştı.
C) Zavallı, bir köşe başında soğuktan tir tir titriyordu.
D) Ben bilmiyorum diye bas bas bağırıyor ama kimse onu dinlemiyordu.

19. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ad aktarması yapılmıştır?
A) Mermer basamaklarda uçuşur beyaz tüyler.
B) Yalnız bırakmayın beni hatıralar.
C) Bu gece gözlerinde senin, can buldu deniz.
D) Gelip geçen her yüzden gizli bir akis kaldı.

20. Aşağıdaki altı çizili kelime gruplarının hangisinde “en ince ayrıntısına kadar” anlamı vardır?
A) Böyle her şeyi kuruşu kuruşuna hesap edersen rahat yaşayamayız.
B) Onunla zaman zaman oturup işleri yeniden planlardık.
C) Adamın kasasına oluk oluk para akıyor.
D) Aylığı, ay sonuna kadar kılı kılına denk geliyordu.

CEVAPLAR: 1.A, 2.C, 3.A, 4.A, 5.C, 6.A, 7.D, 8.D, 9.C, 10.D, 11.A, 12.B, 13.B, 14.D, 15.B, 16.C, 17.D, 18.B, 19.D, 20.A

Sözcükte anlam test 1’i indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

sozcukte-anlam-test-1-8.sinif-turkce indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap