Testler

Sözcükte Anlam Test 9 (8.Sınıf Türkçe)

SÖZCÜKTE ANLAM TEST 9 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.“Dökülmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “son bulmak” anlamında kullanılmıştır?
A) Tatlı tatlı konuşup dururken iş birdenbire kavgaya döküldü.
B) Bu kırıcı sözler aniden dudaklarımdan döküldü.
C) Altın sarısı saçları başında omuzlarına oradan da aşağılara dökülüyordu.
D) Manavgat Irmağı Antalya’nın 50 kilometre batısından Akdeniz’e dökülür.

Esle beni besle beni
Pencereden sesle beni
Ben bir ağır misafirim
Şeker ile besle beni
2. “Ağır” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde dörtlükteki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Doktor, ağır yükleri kaldırmamı yasakladı.
B) Öğretmenlik zahmetli ve ağır bir iştir.
C) Yapamayacağım, bu iş bana ağır geldi.
D) Denize bakan odada ağır konuklarımız kalıyor.

3.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili kelime grubu cümleye “yetinme” anlamı katmıştır?
A) En azından günde üç saat çalışmalısın.
B) Keşke mümkün olsa da daha çok yardım etsem.
C) Söyledikleri, öyle yenilir yutulur şeyler değil.
D) Şurada biraz kestirsem aklım başıma gelir.

Bağdaş kuran şu zavallı
Öyle yoksul öyle açmış.
Ki yetişmemiş bir el…
İkisini birden açmış.
4.Yukarıdaki dörtlükte altı çizili kelimeler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Eş anlamlı
B) Eş sesli
C) Zıt anlamlı
D) Mecaz anlamlı

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmiştir?
A) Bana yükleme o işi çok doluyum, başımı kaşıyacak vaktim yok.
B) Bırak, ondan söz etme bana, ciğeri beş para etmez adamlarla işim yok.
C) Biraz daha dişini sıkmalısın, yakında rahata kavuşacağız.
D) Yazılı sınavı iyi geçen Ali’nin etekleri zil çalıyordu.

6.“Sözünün eri olmak” deyimiyle aynı anlama gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sözünü kesmek
B) Sözünde durmak
C) Sözünden dönmek
D) Söz vermek

7.Bir koruyucu bulmaya arka bulmak (I); bir kimseyi başkasına karşı korumaya arkası yere gelmemek; desteklenmeye, dayanmaya arka vermek (III); ilgi göstermemeye arka çevirmek denir.
Yukarıdaki numaralanmış deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır?
A) I    B) II     C)III     D)IV       E)V

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?
A) Olanları hiç unutamıyorum, olanlarr içime işlemiş.
B) Elde avuçta bir şey kalmayınca ne yapacağını şaşırdı.
C) Derslerine çalışınca öğretmeninin gözüne girdi.
D) Rüzgar esince saman çöpleri gözüne girdi.

9.Aşağıdaki deyimlerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlamdadır?
A) Canına tak etmek
B) Canına yetmek
C) Canını dişine takmak
D) Canından bezmek

10.“Gönlü çekmek” deyimi ile yakın anlamda olan deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) canı isterse
B) canı çekmek
C) göz koymak
D) hesaba katmak

11. “İnsanları iyi tanıyan kimse; insanların iyisini, kötüsünü çabucak anlayıveren; haklarında doğru yargıya varabilen kimse.” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Baba adam
B) Adam sarrafı
C) Can kardeşi
D) Gönül adamı

12.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gönül” kelimesiyle yapılmış bir deyim vardır?
A) Şimdiye kadar gönül ne isterse onu yapmıştı.
B) Aşkı olmayan gönül taşa benzer.
C) Kimsenin gönlü kalmasın diye herkese birer çikolata verdi.
D) Gönül bu istediğini sever ya da sevmez.

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?
A) Çamlıca’ya çıkıp güzel İstanbul’a tepeden baktık.
B) Kurnaz tilki peyniri almak için kargaya ne diller dökmüş.
C) O, insanı kırar, ama sonradan gönlünü almasını bilir.
D) Dışarıda kalan çamaşırlar kazık kesilmiş.

14. I. Etekleri zil çalmak
Zevkten dört köşe olmak
III. Ağzı açık kalmak
IV. Ağzı kulaklarına varmak
Numaralanmış deyimlerden hangisi anlamı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I B)II C)III        D)IV

15.Aşağıdaki deyimlerden hangileri anlamca birbirine yakındır?
I. Kafası kızmak
II.Kafası şişmek
III.Kafasına koymak
IV.Kafası kazan olmak

A) I-III
B)II-III
C)II-IV
D)I-IV

16.“Kendimi sahneden atıncaya kadar akla karayı seçtim.” cümlesindeki deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yavaş yavaş iş görmek, güçlükle çalışmak
B) Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak
C) Bir işi başarıncaya kadar çok yorulmak, çok sıkıntı çekmek
D) Başkalarının engellemelerinden dolayı bir işi yapmaya zorlanmak

17. “Gündelik hayatta karşılaştığımız insanlar hakkında not verirken ya da dost seçerken karşımızdakilerin ağzında bakla ıslanmaz cinsinden olmamalarına özen gösteriniz.” cümlesindeki altı çizili deyimin anlamı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sır saklayamamak
B) Ne söylediğini bilmemek
C) Güzel konuşamamak
D) Hep aynı şeyi söylemek

18. Aşağıdakilerden hangisi, “hiçbir şeyi beğenmemek, her şeyin bir kusurunu bulmak” anlamına gelen bir deyimdir?
A) Armudun sapı var, üzümün çöpü var demek
B) Kaş yapayım derken göz çıkarmak
C) Güzel konuşamamak
D) Burnu havalarda olmak

19. “Baş” kelimesinden sonra aşağıdakilerden hangisi getirilirse “evlilik öncesi biriyle sözlenmek, nişanlanmak” anlamında bir deyim olur?
A) Bağlamak
B) Ağrıtmak
C) Eğmek
D) Vurmak

20. “Bu yıkılışın ona ağır geldiğini hep hissediyorduk.” cümlesindeki altı çizili deyim aşağıdakilerden hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Bu yük bana ağır geldi, taşıyamam.
B) İçeriye alınmamak ona ağır gelmişti.
C) Bu düşünce daha ağır geliyor.
D) İyilikleri ağır gelen kaç kişi var?

CEVAPLAR: 1.D, 2.D, 3.A, 4.B, 5.A, 6.B, 7.B, 8.D, 9.C, 10.B, 11.B, 12.C, 13.A, 14.C, 15.C, 16.C, 17.A, 18.A, 19.A, 20.B

sozcukte-anlam-test-9-8.sinif-turkce indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap