Testler

İsim Tamlamaları Testi 2

İSİM TAMLAMALARI TEST 2

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur?
A)Bir otel penceresinden bakıyorum bu bambaşka dünyaya.
B) Mart sonunda soğukça bir sabahtı.
C) Takma bacağının ucunda bir çizik fark etti.
D) Kırk yıllık kocasının, gençliğinin tanığı olan ve gençliğine tanık olduğu adamın yüzüne baktı.
E) Her şey muazzam bir uğultuyla yerinden oynamıştı.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı arasına sıfat girmiş bir isim tamlaması vardır?

A) Sağ bacağını bir savaş hastanesinde bırakmış 93 Harbi gazisi nefes nefeseydi.
B) Koca dağ gibi delikanlıların bile canı dayanmaz böyle yollara.
C) Haziranın son günleri olmasına rağmen sıcaklar henüz yakmaya başlamamış, meyveler dallarında kurumamıştı.
D) Ertesi sabah kapının çıngırağı çekildi.
E) Fazla söz etmedi; ama ölüm sarısı sinmiş yüzünün renginden neler olup bittiği belliydi.

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması kullanılmıştır?
A) Benim bir şey dememe kalmadan cevapladı.
B) Bir iki yudum suyu kenetlenmiş çenelerinin arasından akıtabildiklerinde kadıncağız kendine gelebildi.
C) Bir gecede yirmi yaş birden yaşlanmış, yerine canlı bir cenaze, bir heyula gelmişti.
D) Hıçkırıkları arasında nefes alarak bir şeyler anlatmaya çalışıyordu.
E) Bu geceyi çocuğuna sarılarak geçirirse yarınki gibi bir cehennem sabahına uyanamazdı, uyansa bile dayanamazdı.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem belirtili hem belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır?

A) İhtimaller arasında böylesine yer verilerek hesap yapılamazdı.
B) Bir dağın tepesine tırmandıklarında onu da başka bir dağ başka bir tepe takip etmiş, silsileler silsilelere eklenmişti.
C) Azaplı, bıktırıcı, insanın takatini tüketen, tükenmiş takatini sömüren, emen bir yürüyüştü bu.
D) Mevsim sonbahar olmasına rağmen erken bastıran bir kışın tam ortasında bulmuşlardı kendilerini.
E) Dağın başına vardıktan sonra uçurum kıyılarında açılmış patikalardan inerken dumanların, isin, pusun içinde iki adımda bir kaymıştı.

5. (I) Rus gemileri muhacir kayıklarını bombardıman ediyor.

(II) Bunların hepsini geride bırakacağını düşündü.
(III)Pencere önündeki sardunyaların gölgesi iyice ağartılmış tahta döşemeye düşüyordu.
(IV) Kesif bir karanfil kokusu doldu içine.
(V) Bu haftanın cumasına aşure kaynatacaktı güya.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde birden fazla ad takımı kullanılmıştır?
A)I-II
B) II-V
C)I-III
D)II-IV
E)I-V


6. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanla tamlanan arasına sözcük girmiş belirtili bir isim tamlaması vardır?

A) Başı oymalı gül ağacından karyolasına, dolabın aynalı kapısına, diğer kapının üzerindeki gül damarına, yerdeki halının rengine baktı.
B) Konsolun çekmecesinden elmas yüzüğünü, inci gerdanlığını çıkardı, hepsini bir keseye koydu.
C) Kapının dışından muhacirliğe çıkacak komşuların sesi geliyordu.
D) Bahçesindeki nar ağacının yandığını görmüştü, alev alev.
E) Böyle bir yolculuğun arefesinde başka bir rüya da herhalde görülemezdi.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması bir sıfat tarafından nitelenmiş veya belirtilmiştir?
A) Yakıcı bir hasret hissetti kalbinin üzerinde.
B) Araba bozuk taşların üzerinde tıngır mıngır ilerlemeye başladı.
C) Bütün sokak aynı yolculuğun sabahında aynı yöne akıyordu.
D) Daha şimdiden çocukların ağlaması ihtiyarların hıçkırığına, hastaların inlemesi tekerleklerin gıcırtısına karışmaya başlamıştı.
E) Bu göç kafilesinin tamamına yakını, varlığın en zayıf yanı olan kadınlar ve çocuklardan ibaretti.

8. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı ve tamlananı birer sıfat tarafından nitelenen veya  belirtilen bir isim tamlaması vardır?
A) Parlak denizin yüzünde yunus sürülerini fark etti bir ara.
B) Yılın bu aylarında yunus sürülerini görmeye alışkındı.
C) Evin bütün halkını uykudan kaldıracağı bu geçişe şöyle bir baktı.
D) Çomar onun yanına kıvrılmış, başını ön ayaklarının üzerine bırakmış, gözlerini devirerek ona bakıyordu.
E) Bu insanların bir kısmının ayağında keten bezi ve ipten yapılmış seferberlik pabucu ya da çarık vardı, birçoğu yalın ayaktı.

9. Aşağıdakilerin hangisinde bir isim tamlamasının tamlayanı birden çok tamlanana bağlanmıştır?
A) Her gün bir yanından eksilerek ama öbür yanından artarak bu dev acı kitlesi sonunda Görele’ye ulaştı.
B) O bile hayatında ilk kez çarşafların beyazlığını, kokusunu gözden geçirmeden tokmağını çevirdiği ilk odadaki yatağın üzerine yığıldı.
C) Çocuklarını kollarının arasına almış, göğsüne, bağrına sığdırmış, omuzlarına sarmıştı.
D) Uzun zaman sonra derin bir uykuya dalmıştı.
E) Bir hırka buldu, sırtına geçirdi, konsolun üzerindeki puslu aynaya bakarak başındaki örtüyü düzeltti.

10. Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla tamlayan bir tamlananı tamamlamıştır?
A) Bir kısmı ise kıyıda bekleşenlerin gözleri önünde akıntıya kapılıp gidiyordu.
B) Bir kayanın sırtını mekan tuttu kendine.
C) Her kafadan bir ses çıkıyordu, insaniyetin de nezaketin de esamisi kalmamıştı burada.
D) Bu kez ırmağın tam ortasında alabora oluyordu kayık ve içindekiler, kıyıda devrilenler kadar şanslı olmuyordu.
E) Ananın evladını unuttuğu mahşer herhalde böyle bir yerdi.

11. Aşağıdakilerden hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması vardır?
A) Geceyi o mahşer uğultusunda buz gibi geçireceklerdi.
B) Büyük bir ateşin başında uykuya dalmaya çalışırlarken kalın, yanık bir erkek sesi duyuldu.
C) Başını salladı yemesinin ucuyla gözlerini silerken.
D) Bütün sıkıntılı zamanlarında daima tutunduğu müjde yine geldi ucuna dilinin.
E) Bir sıkıntının geçeceğine duyulan güven, ona dayanmanın tek çaresiydi.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır?

A) Büyük ve azgın ırmakların bütün tehlikelerine sahipti.
B) Herkes arkadan gelen Rus ordusunun ayak seslerine kulak kabartmış, bir an önce karşıya geçmenin, canını kurtarmanın derdine düşmüştü.
C) Görele’de pişirdiği hamurdan geri kalanı heybesinden çıkardığı sırada önlerinden, bir ineği çeken zayıf bir kadın ile parmak kadar oğlunun geçtiğini gördü.
D) İneğin boynunda yayla günlerinden kalma bir dizi mavi boncuk, boynuzları arasında püsküller vardı.
E) Lakin en babayiğit tellal gelse suyun uğultusundan sesini işittiremezdi.

13. Cümlede bazen tamlanan kullanılır. Tamlayan kullanılmaz. Buna tamlayanı düşmüş isim tamlaması denir.
Aşağıdakilerin hangisinde bunu örneklendiren bir kullanım vardır?

A) Ah oğul, adın ne senin? Başka kimsen yok mu?
B) Sefaletin sarı yüzünden hiçbir cevap gelmedi.
C) Ama ne o saat ne de daha sonra ağzından tek kelime çıktı.
D) Artık göze alamazdı, bu yolsuz yordamsız ırmağın sığ bir yerine güvenmek mümkün değildi.
E) Kimsenin aklı başında değildi ve şimdi yaşamak, sadece ölmemeye çalışmaktan ibaret bir şeydi.

14. Eğer bir cümlede sadece tamlayan kullanılıyor, tamlanan kullanılmıyorsa buna tamlananı düşmüş isim tamlaması denir.

Aşağıdakilerin hangisinde bunu örneklendiren bir kullanım vardır?
A) Karanlık bir uçuruma devrilirken gözünün ucundan bir damla yaş süzüldü.
B) İyi biliyordu ki o sendelerse bu kafilenin tamamı düşerdi.
C) Yıldırım, hastalığın pençesinden henüz tam kurtulamamış, hamile kadınlar gibi başını bir yere yasladığında hemencecik uyuyordu.
D) Bir zamanlar yeni sulanmış bir bahçenin kıyısında, sardunya kokuları arasında kahve içerek yarenlik ettikleri gerçek miydi?
E) Yarın elbet bizim, elbet bizimdir, diyerek gidiyordu çocuklar.

15. Aşağıdakilerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması sıfat görevinde kullanılmıştır?

A) Her yer çamur deryası içindeydi.
B) Eski araba lastiklerini nereye koydular?
C) Fıstık yeşili kazağı çok yakışmıştı.
D) Saati bozuk sınıf teneffüse geç çıktı.
E) Gelecek ay kiraz festivali yapılacak.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim tamlaması bir sıfat tarafından nitelenmiştir?
A) Gönlü, birkaç sat için de olsa benimsediği bu yavrunun bedeninin sırtlanlara yem olmasında razı gelmemişti.
B) Kalabalıkta kimsenin kimseye faydası yoktu, doğru, ama tenhada tehlike daha bir başkalaşıyordu.
C) Onun damarlarında bumbuz bir korku geziniyordu.
D) Yanık bir köyün eteğinde ceset yığınının içine düşmüşlerdi ve koku dayanılır gibi değildi.
E) Ama daha korkuncu az ilerideydi, cansız bir meşale artığı gibi henüz yanmakta olan köy tarafındaki cesetlerin arasında dolaşan tüfekli adamlar.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı bir sıfat tarafından nitelenmiş isim tamlaması vardır?
A) Ama bu sesler var ya, işte onlar beyninin her zerresine paslı bir kör bıçakla kazındı, bundan böyle unutamazdı.
B) Dirilerin şerrinden korunmak için ölülere sarılarak sabahı ettiklerinde eşkıyalar çekilmişti çoktan.
C) Yanına koşan Masal’ın boynuna sardı kollarını, başını hayvancığın bir deri bir kemik kalmış göğsüne yasladı, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı.
D) Kuytuya kaçmış gözlerindeki karanlık bakışlar bir noktaya saplanmış, önünü görmez gibi gidiyordu.
E) Asıl kıyametin sessizlikte koptuğunu kestirebilecek kadar tanıyordu torununu.

18. Konak yerinde tepeden tırnağa çiçek açmış bir erik ağacının altına oturduklarında elini torununun alnına koydu. Zehra ateşler içinde yanıyordu. Yüzü ölüm sarısına yakın yeşil bir renk almış, yaprak gibi titriyordu ve her an dalından düşecek gibi duruyordu. Heybesinin dibindeki öksürük şuruplarını çıkardı. Bu acı suyu bir kaşığın ucundan Zehra’nın ağzına zorla akıttı.
Yukarıdaki paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Belirtisiz isim tamlaması vardır.
B) Zincirleme isim tamlaması yoktur.
C) Belirtili isim tamlaması kullanılmıştır.
D) Tamlayanı sıfat tarafından nitelenmiş veya belirtilmiş bir belirtili isim tamlaması vardır.
E) Ateşler içinde tamlaması cümleye abartma anlamı katmıştır.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem tamlayanı hem tamlananı zamirden oluşmuş bir isim tamlaması vardır?
A) Üzerlerinde bunca sefaletin kiri pası, tozu toprağı; onca meşakkatin teri kanı, irini gözyaşı, ceset kokusu, yangın dumanı, çamuru, biti piresi, tifüsü kolerası vardı; fakat ümit çiçek açmıştı bir kere.
B) Patikanın boyunu devirdiklerinde gözlerine inanamadı.
C) Senin yükünü biz mi çekeceğiz?
D) Onlardan bazıları yaralar içerisinde kalmış, bazıları da ölmüştü.
E) Şu kayanın üzerinde dinlenmeye durduğunda vakit geç olmuştu.

20. Aşağıdaki altı çizili tamlamalardan hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Çocuklar daha ilk adımda ayak bileklerine kadar çıkan suyun sıcaklığından öyle mutlu olmuşlardı ki tarif edilemez.
B) Birkaç taze yaprakla birkaç çubuk ağaç kabuğunu ona gösteriyordu.
C) Hanımım, bunlar tazecik ayva yaprağı bu da ağacının kabuğu.
D) Haziranın ortası, kiraz mevsimi bitmek üzereydi.
E) Fırının önüne geldiğinde her kesimden her cinsten her isimden insan kalabalığıyla karşılaştı.

 

CEVAPLAR:

1.E, 2.C, 3.B, 4.E, 5.C, 6.A, 7.E, 8.E, 9.B, 10.C, 11.D, 12.B, 13.C, 14.E, 15.C, 16.E, 17.C, 18.B, 19.D, 20.C

Yukarıdaki testi indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

İsim-Tamlaması-Test-2

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

4 yorumlar

Yorum yap