Yazılı Soruları

10.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (A Grubu)

1. Aşağıda anlatımı bozuk olarak verilmiş cümlelerin düzeltilmiş biçimlerini yazınız. (6p)

Öğrencilerin tüm haklı isteklerine göz yumulmuştu.

Cümlenin düzeltilmiş biçimi:

Toplantıda hep aynı konu tartışılıyor, saatlerce aynı şeyler konuşuyordu.

Cümlenin düzeltilmiş biçimi:

Sorun arkadaşlarımızın bizi bu konuda iyi aydınlatmamış olduğundan kaynaklanıyor.

Cümlenin düzeltilmiş biçimi:

2. Aşağıdaki cümlelerde soruyu soran (cümleye soru anlamı katan )sözcüklerin türlerini karşılarına yazınız. (4p)

a) Ona ne yapmayı düşünüyorsunuz? (.………………………..)

b) Hangi geziye katılmak istiyorsunuz? (…………………………)

3. Aşağıdaki cümlelerde isim fiil (mastar) varsa boş paranteze (+),yoksa (-) yazınız. (6p)
( ) Hiç üzülme, ağlama. Sen gülümse daima.
( ) Bu romanı okuma; oldukça sıkıcı.
( ) Eline sağlık yemek güzel olmuş.

4. Aşağıdaki cümlelerde geçen zamirleri bularak türlerini yazınız. (9p)

• Bu tür olaylara ötekinin berikinin yorumu elbette farklı olur. (……………………….)

• Sınavı kazanmak için iyi çalışın,bu yeterli (……………………….)

• Yarınınkini bugünden hazırlamak lazım (……………………….)

5. Aşağıda belirtilen anlatım türünün beş özelliğini yazınız. (10)

Destansı anlatım:

6. (l) Yıllar önce Ankara’da bir köy okuluna gitmiştik. (II) Piya¬nonun başında kafası tıraşlı, yüzü güneş yanığı, on dört yaşlarında görünen bir köylü çocuğu vardı. (III) Mozart’ı us¬taca çalıyordu. (IV) Heyecandan donup kaldım.(V)Okul müdürü durumumu anlamıştı. (VI)Yanıma yaklaşarak sırtımı okşadı.(VII) ikimiz de tek söz söyleyemedik. (VIII) Çalınan parçayı, gözlerimizdeki damlalarla sonuna kadar dinledik
Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerle ilgili bilgiler doğru ise paranteze (D), değilse (Y) yazınız. (8p)
a. ( ) 1. cümlede mecaz anlamlı sözcük kullanılmıştır.
b. ( ) 2. cümlede yan anlamlı sözcük kullanılmıştır.
c. ( ) 3. cümlede mecaz-ı mürsel vardır.
d. ( ) Deyim kullanılmamıştır.
e. ( ) “Anlamak” sözcüğü temel anlamıyla kullanılmıştır.
f. ( ) “Sırt” sözcüğü temel anlamlıdır.
g. ( ) 2. cümlede “yaş” sözcüğü topluluk ismidir.
h. ( ) 8. cümlede mecaz anlamlı sözcük yoktur.

7.“Mangalda pişen yemeğin kokusu bütün evi bürümüştü.”cümlesindeki kelimelerin türlerini yazınız. (14p)

8. Aşağıdaki cümlelerde verilen yargılar doğru ise “D“ yanlış ise “Y“ yazınız. (10p)

* Açıklayıcı betimlemede amaç sanat yapmaktır. ( )
* Coşku ve heyecana bağlı anlatımın bir diğer adı da lirik anlatımdır. ( )
* ‘Uysal köpek’ söz grubu bir belirtisiz isim tamlamasıdır. ( )
* Öyküleyici anlatımda olay, kişi, mekân ve zaman gibi ortak öğeler bulunur. ( )
* Emredici anlatımda fiiller çokça kullanılır. ( )

Başkası olma kendin ol,

Böylesi çok daha güzelsin.

9. Yukarıdaki dizelerde altı çizili kelimelerin çeşidini yazınız. (6p)

10. Aşağıda zamanı ve şahsı verilen eylemlerin çekimli şekillerini karşılarına yazınız. (12p)
Eylem kip olumlu/olumsuz şahıs çekimi
gizleyiver- gereklilik olumsuz 3. çoğul şahıs ……………..
de- geniş z. olumsuz 1. tekil şahıs ……………..
oku- emir kipi olumsuz 2.çoğul şahıs ……………..

Gözyaşım, utangaç boynunun
İnciden kolyesi olsun.
Her damla, vefasız teninde
Bir veda busesi olsun.
İsterim, sen de ben gibi yan,
Ömrüne hep ağla.
Hep ağla, bu benden, son dua,
Bu benden, ayrılık hediyesi olsun…

11.Yukarıdaki şiirde bulunan altları çizili sözcüklerin türlerini sırasıyla yazınız.(8p)

12. Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilimsilerin altını çiziniz ve bunların ne tür fiilimsi olduğunu altına yazınız. (7p)
Yağmur birden bastırınca hepimiz ne yapacağımızı şaşırdık.
Hele o bir gelsin, ben ona edeceğimi biliyorum!
Şirketi niçin çocukluk arkadaşına devrettiğini bilmiyoruz.
Murada ermek sabır iledir.
Bütün evreni kendini bilme yolunda bir kitap sayacağım.
Kendi hakikatimi bilmeden hiçbir hakikati bilmeyeceğim.

10.Sınıf Dil ve Anlatım 2.Dönem 1.Yazılı Soruları (A Grubu) soru ve cevaplarını indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

10sdvea2dnm1yzlag

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap